Momentum app

Momentum app

- en app for patienten

- en webportal for behandleren / kontaktpersonen

app_1 (2).jpg

Den app, der bliver testet i Momentum-Projektet, hedder Monsenso version2.0

Appen indeholder:

  • et samtalemodul, hvor patienten kan forberede sine samtaler med behandleren/kontaktpersonen
  • en mulighed for, at patienten kan evaluere sin oplevelse af behandlingssamtalen enten alene eller sammen med sin behandler
  • et selvevalueringsværktøj, hvor patienten dagligt kan notere og følge med i sin tilstand (fx vedrørende søvn, humør, angst) samt tilføje og oprette nye områder, som patienten gerne vil evaluere sig på
  • en mulighed for at oprette handlingsplaner og arbejde med personlige mål, så patient og behandler/kontaktperson sammen kan finde frem til, hvad der både i behandlingen og i det hele taget betyder noget for patienten
  • et bibliotek hvor der er viden om fælles beslutningstagning, om recovery, om psykoedukation og med en række artikler om skizofreni

Appen er udviklet som et redskab til fælles beslutningstagning, og med appen kan patienten forberede sig bedre til behandlingssamtalerne. Hypotesen er,  at patienten oplever at få mere ud af samtalerne, når man forbereder sig via en række spørgsmål i samtalemodulet. På den måde ovejer man og beslutter sig til, hvad man vil tale om, og  håbet er, at patienten via appen får støtte til dette. Behandleren kan se svarene via en krypteret webportal og være forberedt på, hvad patienten ønsker at få ud af samtalen.
Efter samtalen kan patienten  evaluere samtalen og gøre det enten alene eller sammen med med behandleren. På den måde kan patienten overveje, om der blev talt om det, man ønskede at tale om. Man kan man gå tilbage og se, hvad man talte om ved sidste samtale. 

I funktionen selvevaluering kan patienten lave daglige registreringer på parametre, der er personligt tilpassede. Via grafer kan appen så skabe et visuelt overblik over, hvordan patienten har haft det i en given periode.

Patienten kan også arbejde med handleplaner. Der er en række skabeloner om fx personlige mål, personlige strategier, kriseplaner og et relationskort. Skabelonerne kan enten udfyldes alene af patienten eller i samarbejde med behandleren.

Da appen undersøges i et kontrolleret forskningsprojekt, er den ikke offentligt tilgængelig. Hvis du vil vide mere om forskningsprojektet kan du læse mere her

Tilbage til oversigtssiden


Redaktør