Momentum app

Momentum app

- en app for patienten

- en webportal for behandleren / kontaktpersonen

app_1 (2).jpg

Appen indeholder:

 • et samtalemodul, hvor patienten kan forberede sine samtaler med behandleren/kontaktpersonene
 • en mulighed for, at patienten alene eller sammen med sin behandler kan evaluere sin oplevelse af behandlingssamtalen
 • et værktøj til selvevaluering, hvor patienten dagligt kan notere og følge med i sin egen tilstand på forskellige områder (fx søvn, humør, angst) samt tilføje og oprette nye områder, hvor patienten gerne vil evaluere sig selv
 • en mulighed for at oprette handleplaner og arbejde med personlige mål, så patient og behandler/kontaktperson sammen kan finde frem til, hvad der betyder noget for patienten både i behandlingen og generelt
 • et bibliotek med viden om fælles beslutningstagning, om recovery og også om psykoedukation, samt en række artikler om skizofreni

Appen er udviklet som et redskab til fælles beslutningstagning, og patienten kan med den forberede sig bedre til behandlingssamtalerne. Hypotesen er, at patienten vil opleve at få mere ud af samtalerne, når det via samtaleforberedelsen er blevet overvejet og besluttet, hvad man vil tale om. Derfor er der i appen en række spørgsmål,  som patienten kan svare på inden behandlingssamtalen. Behandleren kan så se svarene via en krypteret webportal og være forberedt på, hvad patienten ønsker sig at få ud af samtalen. Håbet er, at patienten dermed er med til at sætte dagsordenen for, hvad der skal tales om.
Efter samtalen kan patienten enten alene eller i fællesskab med behandleren evaluere samtalen. Her kan det overvejes, om der blev talt om det, man ønskede at tale om. Man kan man også gå tilbage og se, hvad der blev talt om ved sidste behandlingssamtale.

Selvevaluering er en funktion, hvor patienten dagligt kan registrere på nogle personligt tilpassede parametre. Appen bruger så dataen til via grafer at skabe et visuelt overblik over, hvordan patienten har haft det i en given periode.

Handlingsplaner er det også muligt at arbejde med. Appen indeholder således en række skabeloner om fx personlige mål, personlige strategier, kriseplaner og indeholder også et relationskort. Skabelonerne kan udfyldes af patienten alene eller i samarbejde med behandleren.

Da appen undersøges i et kontrolleret forskningsprojekt, er den ikke offentlig tilgængelig. Hvis du vil vide mere om forskningsprojektet kan du læse mere her

Handlingsplaner
Skabeloner:
 • personlige mål
 • kriseplan
 • relationskort
 • personlige strategier
Patienten kan udfylde skabelonerne alene, sammen med en pårørende/ven eller sammen med sin behandler.
Appen er lavet så patienten selv kan redigere i skabelonerne og også kan lave sine egne skabeloner.
Bibliotek
Information om:
 • fælles beslutningstagning
 • recovery
 • skizofreni
 • behandling
Her finder patienten nyttig viden om de emner, der nævnes oven for og også om andre emner.

Samtaler 
I appen er der en kalenderfunktion, der hedder Samtaler. Her kan patienten notere datoer for behandlingssamtalerne. Når der er oprettet en samtale, kan patienten trykke på samtalen. Her får man mulighed for at se de spørgsmål, der fungerer som forberedelse til samtalen. Når tidspunktet  for samtalen er overskredet, er det muligt at evaluere samtalen.
Tilbage til oversigtssiden


Redaktør