Momentum-appens historie

Som forløber for den nuværende app, var der i 2014 et pilot-projekt, hvor Momentum version 1.0 blev udviklet. Formålet var at undersøge, om man kunne lave et redskab – en app – som kunne støtte patienten i at blive klædt bedre på til behandlingssamtalerne. Både både patienter og behandlere var inddraget i processen med at udvikle appen. Den blev afprøvet på et rehabiliteringsafsnit, i distriktspsykiatrien og i et OPUS-team. Med baggrund i erfaringerne fra version 1.0 og i samarbejde med firmaet Monsenso har vi udviklet en version 2.0. Monsenso som er firmaet der udvikler appen, har ekspertise i og forskningserfaring med appløsninger til psykiatrien.

I pilotprojektet var det især OPUS-patienterne, der tog godt imod appen. Det er derfor nærliggende at vælge dem som målgruppe, når vi i forbindelse med nærværende projekt skal afprøve den opdaterede version.

Efter afprøvningen af Momentum-appen version 1.0 var tilbagemedlingerne, at appen hjalp patienten med at blive opmærksom på, hvilke emner der var vigtige at få snakket med behandleren om. Flere patienter var især glade for at have appen til rådighed i svære situationer, og både patienter og behandlere udtrykte et behov for at få flere muligheder for at patienten dagligt kunne monitorere sig selv.

Der var altså en masse gode tilbagemeldinger at arbejde videre med, og de har været byggestenene til Momentum Forskningsrojektet, som det ser ud i dag.

Tilbage til oversigtssiden

Redaktør