Sådan deltager du i forskningsprojektet

momentum_logo.jpg

Hvad er Momentum-projektet?

Vi undersøger, om det er gavnligt at bruge en app som en del af behandlingen og samtalerne i OPUS. I Momentum-projektet afprøves appen Monsenso (v2). Den er udviklet i et samarbejde mellem patienter, behandlere og forskere i Region Hovedstadens Psykiatri, og app-udviklere i virksomheden Monsenso.

Om Monsenso (v2)
App’en kan blandt andet støtte dig i at:
• forberede dig til samtalerne med din kontaktperson
• notere hvordan du har sovet samt hvor stresset du har følt dig
• arbejde med dine personlige mål for behandlingen
• evaluere dine behandlingssamtaler
Din kontaktperson kan via en webportal se en del af de informationer, som du taster ind. På den måde får I et godt grundlag for at træffe fælles beslutninger om din behandling.

Hvordan forløber projektet?

Via lodtrækning fordeler vi deltagerne i 2 grupper:
• en gruppe der bruger appen som behandlingen i OPUS
• en gruppe der ikke bruger appen i forbindelse med behandlingen i OPUS
Forsøget varer 6 måneder, og deltagerne i begge grupper vil 2 gange i den periode mødes med en person fra forskningsprojektet. Til møderne stiller vi dig nogle spørgsmål og beder dig udfylde et spørgeskema.

Hvem kan deltage i Momentum-projektet?
Du kan deltage i projektet, hvis du er patient i OPUS i enten: Ballerup, Hvidovre, Glostrup, Østerbro, Valby eller på Amager.
Du skal desuden have mindst 6 måneder tilbage i OPUS. Du skal have en smartphone.

Hvad skal der ske, før jeg kan deltage?
Hvis du er interesseret i at vide mere om forsøget og måske vil deltage, kan du kontakte os. Du kan også bede din kontaktperson, sekretæren eller en anden behandler i OPUS om at kontakte os på dine vegne.
Du kontakter os via:

Tobias Vitger
ph.d.- studerende
tobias.vitger@regionh.dk
51 40 85 49


Herefter inviterer vi dig til en uddybende samtale om forsøget, hvor vi fortæller dig om dine rettigheder som eventuel deltager.
Du må gerne tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til samtalen, så du har nogen at rådføre dig med. Når samtalen er slut, og hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har lyst til at deltage, så har du ret til betænkningstid, før du eventuelt siger ja til at deltage i forskningsprojektet.
Når du har fået skriftlig og mundtlig information om forsøget og har underskrevet en samtykkeerklæring, er du klar til at deltage.

app_1 (2).jpg


Bag projektet står Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, og projektet er støttet af Trygfonden. Hvis det viser sig, at det har en effekt at bruge appen, håber vi, at dele af den kan blive en del af
Sundhedsplatformen.
På den måde kan alle patienter i Region Hovedstadens Psykiatri få gavn af resultaterne af forsøget og projektet.
Hvis du vil vide mere om forskningsprojektet, så læs her: www.momentum-app.dk

momentum_logo.jpg

Tilbage til oversigtssiden

Redaktør