Momentum Trial

Momentum er en app til fælles beslutningstagning, udviklet med og for brugere af psykiatrien. ’Momentum Trial’ er et forskningsprojekt, der gennemføres fra 2017 for at undersøge effekten af at bruge Momentum som et patientstyret beslutningsstøtteværktøj.

Om Momentum app'en
Der skal udvikles en ny version af den app, der blev udviklet under pilotprojektet i 2014. Blandt andet skal det være muligt for brugerne løbende at registrere, hvordan det går i forhold til forskellige parametre. Monsenso som har ekspertise og forskningserfaring med app-løsninger til psykiatrien, hvor brugerne evaluerer sig selv på daglig basis, er valgt som samarbejdspartner. Læs mere om Monsenso her.

Forskningsprojektet Momentum Trial starter i 2018
Fælles beslutningstagning er højt på dagsordenen både herhjemme og internationalt, men der findes meget få effektstudier af området. Læs mere om fælles beslutningstagning her. Med midler fra fra Trygfonden skal forskningsprojektet belyse effekten af at bruge Momentum som beslutningsstøtteværktøj.

Momentum Trial vil blandt andet undersøge:

  • om brugen af Momentum styrker patienternes engagement i behandlingen
  • en mulig effekt på patientens indflydelse og selvtillid
  • alliancen mellem patient og behandler.


Forskningen gennemføres i samarbejde med OPUS-enheder i Region Hovedstadens Psykiatri. I 2017 bliver der udarbejdet en forskningsprotokol, og efter planen begynder inklusionen af patienter i foråret 2018.

Hvis studiet viser effekt, er det langsigtede perspektiv at se på, om den fælles beslutningstagning kan blive en integreret del af behandlingen via Sundhedsplatformen.

Organiseringen bag Momentum Trial
Momentum Trial er forankret i Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery og ledes af seniorforsker Lisa Korsbek. En ph.d.-studerende og en forskningsassistent vil blive tilknyttet projektet.

Projektets forskningsgruppe består af:

  • Stephen Austin, psykolog og ph.d., Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Center Nordsjælland
  • Merete Nordentoft, overlæge ved Psykiatrisk Center København, professor i psykiatri ved Københavns Universitet
  • Lone Petersen, ph. d., MPG, leder af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery
  • Esben Sandvik Tønder, cand. mag., Psykiatrisk Center Ballerup
  • Lisa Korsbek, ph. d., seniorforsker på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery

Hvis du vil vide mere
Seniorforsker
Lisa Korsbek
lisa.korsbek@regionh.dk
40 12 23 79Ph.d.-studerende
Tobias Vitger
tobias.vitger@regionh.dk
51 40 85 49Redaktør