​​​​​​​​​​​​​​​

Momentum Trial

’Momentum Trial’ er et forskningsprojekt, der gennemføres fra 2018 - 2021 for at undersøge effekten af at bruge en app som en del af behandlingen i OPUS


Via projektet undersøger vi blandt andet, om brugen af appen har effekt på deltagernes:

  • engagement i behandlingen
  • oplevelse af at være klædt på til at træffe beslutninger med behandleren/kontaktpersonen
  • tilfredshed med behandlingen
  • alliance med kontaktpersonen/behandleren

I perioden 2018-2021 rekrutterer vi deltagere fra 9 OPUS-enheder i Region Hovedstadens Psykiatri: Ballerup, Amager, Glostrup, Valby, Hvidovre, Østerbro, Frederiksberg, Nørrebro og Hillerød. 

Der skal rekrutteres 260 patienter, hvoraf halvdelen udgør interventionsgruppen,  og de vil kunne bruge appen i OPUS-behandlingen. Den anden halvdel udgør kontrolgruppen, som får den sædvanlige OPUS-behandling uden brug af appen.

Forskningsprojektet befinder sig inden for området "fælles beslutningstagning".

Fælles beslutningstagning er et samarbejde mellem to eksperter: Behandleren er blant andet ekspert på den faglige del af behandllingen og har viden om behandlingsmuligheder og om virkninger og bivirkninger af medicinen.

Patienten er blandt andet ekspert på, hvad der er vigtigt for personen selv, hvad der er behov for, og hvad der giver mening at arbejde med. Det er patienten, der kan fortælle, hvad der er vigtigt i behandlingen og i patientens liv. Når der fx træffes beslutninger om ændringer i medicinen eller i andre dele af behandlingen, er det patientens oplevelser og mening, der er afgørende.

Gennem patientens bidrag bliver behandleren klogere på patientens overvejelser, bekymringer, ønsker og behov, og klogere på hvordan behandlingen bedst kan støtte den enkelte. Det er derfor, at patienternes bidrag til samtalerne og behandlingen er mindst lige så vigtige som behandlerens, og et langt stykke af vejen, er de vigtigere. Når patienten bidrager aktivt øger man sandsynligheden for at patienten og behandleren i fællesskab skaber det bedste grundlag for de løsninger og de beslutninger, der kan støtte den individuelle recovery. Man siger, at fælles beslutningstagning både for patient og behandler giver større tryghed, mere tilfredshed og bedre resultater. 

Både i Danmark og internationalt
står fælles beslutningstagning højt på 

dagsordenen . Det er dog begrænset, hvor meget vi kender til effekten af fælles beslutningstagning i psykiatrien.

Med midler fra Trygfonden belyser vi effekten af at bruge en app til at støtte patienten under behandlingen i OPUS. Hypotesen er, at appen kan støtte patienten i at blive mere aktiv både i behandlingssamtalerne, og når der skal træffes beslutninger om behandlingen.

Hvis der er positive effekter af brugen, vil appen formentlig kunne blive et tilbud til alle patienter i Region Hovedstadens Psykiatri, og dermed kan den være med til at styrke patienternes indflydelse på egen behandling og livssituation. Da appen undersøges under et kontrolleret forskningsprojekt, er den ikke tilgængelig for andre end deltagerne i forskningsprojektet, og den er derfor ikke offentligt tilgængelig.Hvis du vil vide mere


Tobias Vitger
ph.d.- studerende
tobias.vitger@regionh.dk
51 40 85 49


Lisa KorsbekRedaktør