Momentum Trial

Momentum er en app til fælles beslutningstagning, udviklet med og for patienter i psykiatrien. ’Momentum Trial’ er et forskningsprojekt, der gennemføres fra 2018 for at undersøge effekten af at bruge Momentum som et patientstyret beslutningsstøtteværktøj.


Via projektet undersøger vi blandt andet, om brugen af appen har effekt på deltagernes:

  • engagement i behandlingen
  • oplevelse af at være klædt på til at træffe beslutninger med behandleren/kontaktpersonen
  • tilfredshed med behandlingen
  • alliance med kontaktpersonen/behandleren

Til forskningsprojektet rekrutterer vi deltagere fra 5 OPUS-enheder i Region Hovedstadens Psykiatri; Ballerup, Amager, Glostrup, Valby og Hvidovre. 

Der skal rekrutteres 260 patienter, hvoraf halvdelen:

  • udgør interventionsgruppen,  hvor de vil kunne bruge appen i OPUS-behandlingen

  • udgør  kontrolgruppen som får den sædvanlige OPUS-behandling uden brug af appen

faelles_beslutninger.jpg

Forskningsprojektet befinder sig inden for området "fælles beslutningstagning".

Fælles beslutningstagning er et samarbejde mellem to eksperter:

  • behandleren er blandt andt ekspert på behandllingen og har viden om behandlingsmuligheder og om virkninger og bivirkninger af medicinen
  • patienten er blandt andet på, hvad der er vigtigt for personen selv, hvad der er behov for, og hvad der giver mening at arbejde med. Det er patienten, der kan fortælle, hvad der er vigtigt i behandlingen og i patientens liv. Når der fx træffes beslutninger om ændringer i medicinen eller i andre dele af behandlingen, er det patientens oplevelser og mening, der er afgørende.

Gennem patientens bidrag bliver behandleren klogere på patientens overvejelser, bekymringer, ønsker og behov, og klogere på hvordan behandlingen bedst kan støtte den enkelte. Det er derfor, at patienternes bidrag til samtalerne og behandlingen er mindst lige så vigtige som behandlerens, og et langt stykke af vejen, er de vigtigere. Når patienten bidrager akrivt øger man sandsynligheden for at patienten og behandleren i fællesskab skaber det bedste grundlag for de løsninger og de beslutninger, der kan støtte den individuelle recovery. Man siger, at fælles beslutningstagning både for patient og behandler giver større tryghed, mere tilfredshed og bedre resultater. 

Både i Danmark og internationalte står fælles beslutningstagning højt på dagsordenen . Det er dog begrænset, hvor meget vi kender til effekten af fælles beslutningstagning i psykiatrien.

Vi belyser effekten af at bruge Momentum appen som et værktøj til at støtte patienten under behandlingen i OPUS, og det gør vi med midler fra Trygfonden. Håbet er, at appen kan støtte patienten i at blive mere aktiv både i behandlingssamtalerne, og når der skal træffes beslutninger om behandlingen.

Hvis der er positive effekter af brugen, vil appen formentlig kunne blive et tilbud til alle patienter i Region Hovedstadens Psykiatri, og dermed kan den være med til at styrke patienternes indflydelse på egen behandling og livssituation. Da appen undersøges under et kontrolleret forskningsprojekt, er den ikke tilgængelig for andre end deltagerne i forskningsprojektet.Hvis du vil vide mere


Tobias Vitger
ph.d.- studerende
tobias.vitger@regionh.dk
51 40 85 49

​Cæcile Neumann
forskningsassistent
caecilie.neumann@regionh.dk
21 60 27 62

Lisa Korsbek
forskningsleder, seniorforsker

lisa.korsbek@regionh.dk
40 12 23 79

Redaktør