Flere recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatriudvalg har besluttet, at ordningen med recovery-mentorer skal tilføres flere midler. De foreslår,  at der i stedet for de 4 millioner kr. der bruges i dag,  fremover skal bruges 7 millioner kr.  Forslaget kan først effektueres, hvis det bliver vedtaget i forbindelse med budgetforhandlignerne.

Karsten Skawbo-Jensen, som er formand for Region Hovedstadens Psykiatriudvalg, siger, at mennesker der selv har være  patienter,  bedre forstår hvad nuværende patienter går igennem.

Ordningen med recovery-mentorer vil man gerne se udbredt yderligere, siger Karsten Skawbo-Jensen.

I dag er der ca. 20 recovery- mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri.

Du kan læse meget mere om recovery-mentorerne og deres arbejde her.

I dagsordenen for Psykiatriudvalgets møde den 25. april 2017, kan du læse om baggrunden for beslutningen. Download og læs her

Tilbage til oversigten over nyheder

Redaktør