Peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser

​Lisa Korsbek og Lone Petersen har udgivet denne artikel:

Peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser - hvad siger litteraturen om effekten?
Lisa Korsbek, Lone Petersen
Tidsskrift for psykisk helsearbeid 12(4), 288-304, 2016

Abstract
Peerstøtte i psykiatrien er på dagsordenen. Artiklen beskriver tre modeller for peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser og gennemgår den kvantitative litteratur om effekten af peerstøtte på baggrund af oversigtsartikler publiceret i perioden 1999-2015, herunder især 11 oversigtsartikler, der er udgivet i perioden 2011-2015. Resultaterne opsummeres i tre delkonklusioner. Peerstøtte har: a) samme effekt som effekten af indsatser udført af professionelle, b) undertiden større effekt på visse effektmål, herunder især på modtagerens håbsfølelse og selvoplevet recovery, c) ikke større effekt på traditionelle kliniske effektmål, f.eks. symptomer. Artiklen skitserer de mulige perspektiver for forskningen.

Tilbage til oversigten over nyheder

Redaktør