Nyheder fra Kompetencecenteret

​​​​​​​​​​​​

Skræddersyede kurser til  alle enheder og afsnit  i Region Hovedstadens Psykiatri

På Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery har vi en bred vifte af kompetencer inden for recovery:

  • undervisere på Skolen for Recovery
  • faglige koordinatorer af mentor-indsatsen og ans​​​varlige for uddannelsen af mentorerne
  • forskning inden for recovery-området


Derfor tilbyder vi at komme til jer og hjælpe jer til at arbejde videre med og forankre det recovery-orienterede arbejde. Vi skræddersyr et kursus ud fra jeres behov, hvad enten det er til et afdelingsmøde, en temadag, et patient-pårørende arrangement eller andet. Det er bedst at kontakte os i god tid, og så aftaler vi det nærmere indhold.

Oplagte emner til sådant et kursus kunne være:

  • et grundlæggende kursus om begrebet recovery
  • hvordan arbejder vi med personlige drømme og mål, så patientens egne mål klart fremgår af behandlingsplanen
  • pårørendestøtte og -samarbejde
  • fælles beslutningstagning
  • hvordan kan en recovery-mentor bidrage til et recovery-orienteret behandlingsforløb?
  • forskning i recovery og recovery-orienteret praksis

Vi foreslår, at I inviterer patienter og pårørende med.

Mail eventuelt til os på denne adresse: bal-rehabilitering-recovery.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk


Redaktør