Nyheder fra Kompetencecenteret


 • Ny viden om recovery, nummer 2 - november 2018
 • Nye artikler og et interview
  Borgerens stemme i klassen og ved katederet : en recovery-skole
  Niels Laurs Pedersen, Lone Petersen
  Social kritik 155, 65-68, 2018

  Sundhedsprofessionelles begejstring for fortællinger fra levet erfaring : Læringsteoretiske perspektiver på et co-teaching program om recovery
  Anne Liveng, Christine Larsen, Mads Lange, Lisa Korsbek, Bettina Dybbroe, Lone Petersen
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 15(4), 309-322, 2018

  Trialog  : recovery - Håb og drømme er den nye vision for psykiatrien
  Anne Witthøfft
  - interview med Anna Kristine Waldemar og Susanne Raagaard Troen Sørensen
  Sygeplejersken Fag&Forskning  4, 21-33, 2018


 • I november 2018 starter en ny, obligatorisk uddannelse af recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri. Læs mere her

 • Ph.d-forsvar den 14. september kl. 13 i auditoriet i bygning 51. Afhandlingen har titlen "Recovery orientation in clinical practice : how does it unfold in mental health inpatient settings", og du kan downloade den her.  Læs mere om forsvaret herog se billede og video fra dagen her 

 • 1. udkast til handleplan for "Udvikling og forankring af en recovery-kultur i Region Hovedstadens Psykiatri" ligger nu klar.

 • Ny viden om recovery, nr. 1 2018
  Du sidder med første udgave af nyhedsbrevet om forskning på recovery-området. Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery udarbejder og redigerer nyhedsbrevet, og udsender det 3 gange om året.

Redaktør