Nyheder fra Kompetencecenteret

  • Ph.d-forsvar den 14. september kl. 13 i auditoriet i bygning 51. Afhandlingen har titlen "Recovery orientation in clinical practice : how does it unfold in mental health inpatient settings", og du kan downloade den her.  Læs mere om forsvaret her

  • 1. udkast til handleplan for "Udvikling og forankring af en recovery-kultur i Region Hovedstadens Psykiatri" ligger nu klar.

  • Ny viden om recovery, nr. 1 2018
    Du sidder med første udgave af nyhedsbrevet om forskning på recovery-området. Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery udarbejder og redigerer nyhedsbrevet, og udsender det 3 gange om året.

Redaktør