Børn og unge

​Vi tilbyder korte behandlingsforløb med samtaler, støtte og rådgivning. Vi lægger vægt på en tidlig indsats.

​Vi kan evt. tilbyde 1 - 4 samt aler efter henvisning fra egen kommune eller læge.

1. samtale med patient og forældre:

  • Psykiatrisk vurdering
  • Selvmordsrisiko - vurdering
  • Kriseplan
  • Behandlingsplan
2. – 4. samtale ( 1 –2 mdr.)
  • Opfølgning på kriseplan
  • Psykoedukation: affektregulering, depression/angst, søvnhygiejne
  • Familieinddragelse: italesættelse af selvmordsforsøg, støtte til affektregulering, krav/konflikter, kommunikation
Ved afslutning af dette forløb tages der stiling, til om der er behov for yderligere hjælp. Det kan enten være ved viderehenvisning til det Børne og ungdompsykiatriske centers øvrige afsnit, egen kommune eller egen læge.

Redaktør