​​​​​

Er du fagperson?

Disse sider er henvendt til fagpersoner der beskæftiger sig med selvmordsforebyggelse.


Har patien​ten forsøgt selvmord

  • Bring patienten til nærmeste somatiske skadestue, evt. via ambulance 112
  • Hvis patienten ikke ønsker at blive bragt til somatisk skadestue og situationen er livstruende kontaktes politiet via 112/114

Patienten vurderes suicidal

  • Vurdér først om patienten har behov for at blive indlagt via Psykiatrisk Akutmodtagelse
  • ​Hvis patienten, ikke ønsker indlæggelse, men du som fagperson vurderer dette som relevant, kontakt praktiserende læge mhp. vurdering inden kl. 16:00
  • Efter kl. 16:00: Kontakt 1813 mhp. psykiatrisk udrykningstjeneste
  • Kontakt politiet 114

Har patienten selvmordstanker, selvmordsadfærd eller for nyligt forsø​​gt selvmord

Er patienten bosiddende i Region Hovedstaden kan du henvise patienten til et ambulant individuelt samtaleforløb på op til 8 samtaler i Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, hvis patienten ikke i forvejen er tilknyttet psykiatrien eller har et aktivt misbrug.

Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde akut hjælp eller aktuelle samtaler.
 

Henvisning til Kompetencecenter fo​​r Selvmordsforebyggelse

​Telefoni​​sk:

Er patienten under 18 år, ring 4012 9850
Er patienten over 18 år, ring 3864 1800

I første omgang vil en sekretær tage imod din henvendelse, hvorefter du hurtigst muligt – typisk inden for næstkommende hverdag – vil blive kontaktet af en behandler.

Elektro​nisk henvisning:

Du kan lave en elektronisk henvisning via Center for Visitation og Diagnostik

Selvhen​​vendelse:

Patienter, som umiddelbart ikke ønsker tilbuddet, kan medgives telefonnummer, informationer om hjemmesiden og orienteres om, at de frit kan rette henvendelse direkte til kompetencecentret.
For yderligere informationer til henvisning af børn og unge under 18 år, se her.​
 

Målgruppe

Personer bosiddende i Region Hovedstaden som:
  • har haft selvmordsforsøg
  • har konkrete selvmordstanker
  • udviser selvmordsadfærd
  • skønnes at kunne profitere af et kort psykoterapeutisk forløb, op til 8 samtaler

Yderligere tilbyder vi kortere forløb til pårørende og efterladte efter selvmord.

Ved selvmordsforsøg hos en patient som står på venteliste til anden ambulant behandling, kan Kompetencecentret tilbyde et midlertidigt forløb.

Ved selvmordsforsøg hos en person som allerede er i misbrugsbehandling eller er motiveret herfor, kan Kompetencecentret tilbyde et kort forløb med henblik på at etablere eller reetablere behandling.

Patienter med misbrug, kendt psykiatrisk diagnose og behov for specialiseret behandling eller som i forvejen er tilknyttet psykiatrisk behandlingstilbud, henvises til igangværende eller relevant behandling, også selv om det drejer sig om selvmordstanker.

Råd og vejle​dning

Du er også velkommen til at ringe, hvis du ønsker råd og vejledning vedr. en patient, eller hvis du er i tvivl, om patienten tilhører kompetencecentrets målgruppe.

Find flere informationer om de selvmordsforebyggende klinikker i hele landet
​www.selvmordsforebyggelse.dk​​​Redaktør