Henvisning

​Hvis du har behov for at henvise henholdvis et barn, ungt menneske eller en voksen til kompetencecentret.

​​​​​Henvisning af børn og unge

Hvis du har behov for at henvise et barn eller et ungt menneske til kompetencecentret.

Før en undersøgelse kan igangsættes på et af de børne- og ungdomspsykiatriske centre, skal der foreligge en henvisning fra en læge, eller fra kommu​nen.

Henvisning sker altid efter aftale med barnet, den unge og forældrene. Inden 8 dage efter henvisningen er modtaget, sendes der fra børne- og ungdomspsykiatrisk center brev med tidspunkt for første samtale med kopi til henviser og egen læge, hvis det vurderes, at der er behov for en hospitalspsykiatrisk indsats.

Ved kontakt med "Klinik for Selvmordsforebyggelse" på børne- og ungdomspsykiatrisk center kan man også få råd om henvisning til andre instanser – f.eks. egen læge eller kommunen.

Klinik for Selvmordsforebyggelse på børne- og ungdomspsykiatrisk center dækker hele Region Hovedstaden vedr. børn og unge.

Henvisning:  
Barnet/den unge kan henvises via egen læge, speciallæge, kommunen eller
PPR.

Vi har brug for at kende:

  1. Barnet/den unges navn, cpr. nr., adresse og tlf.nr. (helst mobil)
  2. Henvisningsårsag og diagnose (se samarbejdsaftalen mellem kommunen og de børne- og ungdomspsykiatrisk centre og ”forløbsbeskrivelse” vedr. henvisninger fra egen læge)
Henvisninger håndteres ved at faxe de ønskede oplysninger til børne- og ungdomspsykiatrisk center.

Læs mere på:
Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center link ikke oprettet>​

Henvisning af voksne (fra 18 år)

​​​​Patienter kan henvises via CVI eller direkte til Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.

Patienter kan henvises elektronisk via Psykiatriens Centrale Visitation (CVI).

Alternativt kan man henvise direkte til Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse (se under Kontakt). 

Henvisninger i tidsrummet kl. 15-08 samt i weekender/helligdage håndteres ved at faxe de ønskede oplysninger, eller ved at indtale besked på telefonsvarer. 

Ved henvisning har vi brug for følgende information:

  •  Patientens navn
  • Cpr.nr.
  • Adresse
  • Tlf.nr. (helst mobil)
  • Henvisningsårsag
  • Diagnose
Patienten vil blive kontaktet telefonisk hurtigst muligt - oftest førstkommende hverdag. 

Patienter, som umiddelbart takker nej til tilbuddet kan eventuelt få en patientbrochure og orienteres om at de frit kan henvende sig ved nye alvorlige selvmordstanker.

Redaktør