Til dig der arbejder med selvmordstruede børn og unge

​​​​​

​Brug for et godt råd?
Ring til Klinik for selvmordsforebyggelse i tidsrummet 9-14 på tlf. 40 12 98 50. Man kan lægge en besked på telefonsvareren hele døgnet. Vi vil kontakte jer snarest muligt og senest førstkommende hverdag.

Personale: 
Leder: Overlæge Lisbeth Hagenbøl. 
Medarbejdere: psykolog Signe Mortensen, læge Mette Kristoffersen, sygeplejerske Signe Storr, psykolog Jane Obbarius Jensen og psykolog Louise Harder. Ledere og medarbejdere har også andre kliniske funktioner. 

Brug for akut indsats?​
For læger: Kontakt vagthavende læge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg (BUC Bispebjerg) via omstillingen tlf. 35 31 35 31

For kommuner: Kontakt praktiserende læge eller vagtlæge med henblik på akut vurdering. 

De børne- og ungdomspsykiatriske centre tilbyder akut vurdering døgnet rundt efter lægehenvisning.

Hvad tilbyder Kompetencecentret for selvmordsforebyggelse?
Klinik for selvmordsforebyggelse på BUC Bispebjerg er en del af det samlede Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse i Region Hovedstadens Psykiatri.

Klinikken yder rådgivning til børne- og ungdomspsykiatriske centre i Region Hovedstaden. Den yder også konsulentbistand og specialrådgivning til kommunerne med henblik på at informere, afklare og guide til relevant hjælp til barnet, den unge og familien.

Klinikken har regionsfunktion i forhold til selvmordsforebyggelse hos børn og unge og varetager i den forbindelse børne- og ungdomspsykiatrisk udredning og behandling af særligt komplicerede sager vedr. selvmordsforsøg hos børn og unge – f.eks. børn og unge med gentagne forsøg på selvmord eller selvskade. Det sker efter henvisning fra hovedfunktionen på de tre børne- og ungdomspsykiatriske centre.

Målgruppe: 
Børn og unge op til 18 år som:

  1. Har forsøgt selvmord/selvtilføjet skade
  2. Har selvmordstanker
  3. På anden måde udviser suicidal adfærd

 
Tilbuddet dækker ikke:

  1. Børn og unge, hvor selvmordsfaren er så akut, at der er behov for døgnindlæggelse på psykiatrisk afdeling. Disse skal henvises til en psykiatrisk skadestue eller akutmodtagelse.
  2. Børn og unge, som har behov for et psykiatrisk behandlingsforløb. Disse skal henvises til behandling på et børne- og ungdomspsykiatrisk center.
  3. Børn og unge der i forvejen er i gang med et behandlingsforløb i psykiatrien eller på misbrugsområdet. Disse skal kontakte deres behandlingssted, også selvom det drejer sig om selvmordsovervejelser
  4. Børn og unge med svære psykiatriske lidelser.
 
Hvad tilbyder de børne- og ungdomspsykiatriske centre?
Der kan tilbydes en afklarende samtale efter henvisning. Til samtalen lægges en plan. Det besluttes, om hjælpen skal bestå af udredning, rådgivning og/eller et kortere samtaleforløb til barnet, den unge og/eller forældre.

Der kan også blive tale om henvisning til støtte hos kommunen, som de børne- og ungdomspsykiatriske centre samarbejder tæt med vedr. selvmordsforebyggelse. Ved tegn på psykisk sygdom gennemføres udredning og behandling på det børne- og ungdomspsykiatriske center.

Redaktør