Til dig der arbejder med selvmordstruede voksne

​Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse er et tilbud til selvmordstruede i Region Hovedstadens Psykiatri. Fra adresser på Amager og Nørrebro arbejder en tværfaglig gruppe af psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere med at støtte og rådgive selvmordstruede voksne

​Vi tilbyder
Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse tilbyder korte behandlingsforløb med samtaler, støtte og rådgivning. Vi lægger vægt på tidlig indsats og bestræber os på ikke at have nogen ventetid. 

Hos psykologen er der mulighed for individuelle korterevaren­de psykoterapeutiske forløb (oftest 3-10 samtaler) med fokus på selvmordsproblematikken. 

Hos sygeplejersken og socialrådgiveren er der mulighed for hjemmebesøg, hjælp og støtte til etablering af kontakt samt ledsagelse til andre behandlingsinstitutioner og offentlige myndigheder. 

Ofte vil et forløb blive afsluttet med en henvisning til behandling eller støtte et andet sted. 

Der kan også tilbydes rådgivning og støtte til pårørende. Omfanget af denne rådgivning afhænger af den enkeltes behov, samt problematikkens karakter. 

Målgruppe
Voksne personer over 18 år som:

  1. Har forsøgt selvmord/selvtilføjet skade
  2. Har selvmordstanker 
  3. På anden måde udviser suicidal adfærd  

Tilbuddet dækker ikke ​

  1. Personer, hvor selvmordsfaren er så akut, at der er behov for døgnindlæggelse på psykiatrisk afdeling. Disse skal henvises til en psykiatrisk skadestue eller akutmodtagelse.
  2. Patienter, som har behov for et psykiatrisk behandlingsforløb. Disse skal henvises til behandling på et psykiatrisk center.
  3. Patienter der i forvejen er i gang med et behandlingsforløb i psykiatrien eller på misbrugsområdet. Disse skal kontakte deres behandlingssted, også selvom det drejer sig om selvmordsovervejelser
  4. Psykotiske patienter.
Vedr. henvisning - klik her​​

Redaktør