​​​​​​

For pårørende

Pårørende til børn og unge

​​​​​Vi tilbyder rådgivning til forældre og andre tæt på børn og unge, der har forsøgt selvmord eller har selvmordstanker.

​Pårørende til voksne

Som pårørende til en person, som har forsøgt selvmord, står du i en situation, som kan være vanskelig at håndtere alene. Følelser som afmagt, vrede, selvbebrejdelser og angst fylder meget og fjerner fokus fra andet i livet.