Undervisning og forskning

Har du/I lyst til at vide mere om selvmordsforebyggelse og ønsker at rekvirere undervisning, så kontakt os på tlf.nr. 3864 1800.

Kompetencecentret samler og formidler nyeste forskning indenfor suicidologi.

Kompetencecentret medvirker til og deltager i vidensudvikling såvel nationalt som internationalt gennem deltagelse i nationale og internationale konferencer samt ved deltagelse i forskningsprojekter, der har til formål at fremme vidensudvikling indenfor selvmordsforebyggelse.

 

Find flere informationer om forskning, medieguidelines, undervisningsmateriale mm. på:

www.selvmordsfore​​​​​​byggelse.dk


Redaktør