Undervisning og forskning

Har du/I lyst til at vide mere om selvmordsforebyggelse og ønsker at rekvirere undervisning, så kontakt os på tlf.nr. 38641800.

Kompetencecentret samler og formidler nyeste forskning indenfor suicidologi.

Kompetencecentret medvirker til og deltager i vidensudvikling såvel nationalt som internationalt gennem deltagelse i nationale og internationale konferencer samt ved deltagelse i forskningsprojekter, der har til formål at fremme vidensudvikling indenfor selvmordsforebyggelse.

 

(Under udarbejdelse: En liste over igangværende forskningsprojekter og videnskabelige artikler som er publiceret i Danmark).

 

 

 

Redaktør