Baggrund og samarbejdspartnere

​Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har tætte samarbejdsrelationer med specialefunktionen for dobbeltdiagnoser, Afdeling M, og med hovedfunktionerne i Region Hovedstadens​ Psykiatri. Centret har også samarbejde med øvrige regionale funktioner og kommuner både i og udenfor Region Hovedstaden.

​Kompetencecentrets baggrund

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centrets formål er at bidrage til, at mennesker med en dobbeltdiagnose får den bedst mulige hjælp. Kompetencecentret er placeret som en selvstændig enhed under centerledelsen på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. 

Fysisk ligger kompetencecentret tæt på Afdeling M, som er specialefunktion for patienter med en dobbeltdiagnose, og der er et nært samarbejde mellem Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser og Afd. M, ligesom kompetencecentret også har tæt samarbejde med regionens hovedfunktioner.

Kompetencecenter har også samarbejdsflader til øvrige regionale og kommunale tilbud - også udenfor Region Hovedstaden. 

​Samarbejdspartnere​​

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser prioriterer højt at være en god samarbejdspartner, og hvad end du sidder i en regional eller kommunal funktion, har tilknytning til en interesseorganisation, eller er patient eller borger med erfaring eller interesse for området, så vil vi være glade for at starte en dialog. 

Du kan orientere dig om centrets aktuelle udviklings- og forskningsprojekter og finde de tilknyttede medarbejdere via forsiden​ på kompetencecentrets hjemmeside. Ved mere generelle henvendelser kan du finde den medarbejder-profil, som passer bedst på dit ærinde, eller du kan kontakte centrets leder. 


Redaktør