​​​​​​​

Medarbejdere

​I Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser møder du forskellige fagligheder, men det er kendetegnende, at vi har en solid erfaring med at tale med såvel patienter/borgere som med professionelle. Og så har vi alle en interesse for det meget komplekse samspil mellem psykisk lidelse, misbrug og samfundets institutioner.

​​Du har mulighed for at tage kontakt direkte til en af centrets medarbejdere, og i oversigten herunder kan du få overblik over de forskellige fagligheder, samt hvilke aktuelle projekter de enkelte medarbejdere er involveret i.Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Katrine Schepelern Johansen, antropolog, ph.d

Tlf. 3864 2492
Mobil: 3056 6679
E-mail

Katrine Schepelern Johansen beskæftiger sig primært organiseringen af dobbeltdiagnoseområdet i Danmark, og de udfordringer som den eksisterende organisering skaber for borgere/patienter og personale. 


Udvidet beskrivelse

Katrine Schepelern Johansen har siden 2001 arbejdet med samfundsvidenskabelig psykiatriforskning og forskning i stofmisbrugsbehandling. Herfra har hun indgående viden om psykiatri, dobbeltdiagnoseområdet, misbrugsbehandling, retspsykiatri og etniske minoriteter.

Hun beskæftiger sig primært organiseringen af dobbeltdiagnoseområdet i Danmark og de udfordringer som den eksisterende organisering skaber for borgere/patienter og personale. Som antropolog har Katrine særligt fokus på mennesket i behandlingssystemet - og særlig viden om de udfordringer, som især sårbare patienter stiller til social- og sundhedsvæsenets tilbud.

I sin egen forskning arbejder Katrine primært med kvalitative metoder – deltagerobservation, kvalitative interviews og dokumentstudier.

Udvalgte publikationer

Johansen, K. S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018) Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28, 155-172.

Johansen, K. S. (2018) Treatment of Dual diagnosis in Denmark – Models for Cooperation and Positions of Power. Qualitative Studies, vol. 5, nr. 2, s. 125-139.

Johansen, Katrine Schepelern (2009) Dobbelt diagnose – Dobbelt behandling. Glostrup: KABS-VIDEN.


CV

Katrine Schepelern Johansen

Leder, seniorforsker

E-mail: Katrine.schepelern.johansen@regionh.dk

 

Uddannelse 
Ph.d.Institut for Antropologi, Københavns Universitet2006
Cand.scient.anth.Institut for Antropologi, Københavns Universitet1999
Ansættelser  
Leder, seniorforskerKompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, RHP2014-
SeniorforskerKORA2013-2014
ProjektlederKORA (tidl. Dansk Sundhedsinstitut)2010-2013
Post.doc.Institut for Antropologi, Københavns Universitet2008-2012
ForskerKASA, KABS2005-2008
Ph.d.-stipendiatRetspsykiatrisk Afdeling, H:S Sct. Hans Hospital2002-2005
AntropologRetspsykiatrisk Afdeling, H:S Sct. Hans Hospital2001-2002

Tillidshverv (udvalgte)

Medvejleder på ph.d. om dobbeltdiagnose v. Århus Universitet
2018-
Medlem af forskningsfølgegruppe på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, RHP2016-
Medlem af bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling v. Center for Rusmiddelforskning, AU.2015
Medlem af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens Ekspertgruppe for en National Forskningsstrategi på Psykiatriområdet2014-2015
Medvejleder på ph.d. om 'The cultural Interview' fra DSM-V, Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, RHP.2014-
Medvejleder på ph.d. om RENEW-DK – et tværsektorielt uddannelses- og netværksorienteret støttetilbud til unge med psykiske sårbarheder, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, RHP2014-
Bivejleder på ph.d. om somatisk sygdom hos mennesker med alvorlig psykisk sygdom, v. Ålborg Universitet.2014-2017
Censor på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi, DPU.2010-
Medlem af Direktoratet for Kriminalforsorgens Akkrediteringspanel for Misbrugsbehandling i de danske fængsler.2005-Publikationer

P​ublikationer – peer reviewed


Kristensen, D. B. & K. S. Johansen (2018) Self, Substance and Society: Ethnographic Explorations of Addiction. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28, s. 63-86.

Johansen, K. S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018) Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28, 155-172.

Busch, S. S., A. S. Rasmussen, S. Mårtensson & K. S. Johansen (2017). Dobbeltdiagnose og bæltefiksering: En undersøgelse af sammenhængen mellem dobbeltdiagnose - den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug af rusmidler - og bæltefiksering. Roskilde: Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser.

​Hoej, M., K. S. Johansen, B. R Olesen & S. M Arnfred (2017) "Caught Between a Rock and a Hard Place" – Between Discourses of Empowerment and Solicitude: Danish Public Sector Service Professionals' Discourses of Nonattendance. Qualitative Health Research, 27(11): 1686-1700.

Berger, N. P. & K. S. Johansen (2016) Jagten på en ADHD-diagnose: Analyse af situationer og kontekster, hvor det bliver attraktivt at være psykisk syg. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 25, s. 129-154.

Johansen, K. S. & J. Møllterhøj (2016) Stigma før og nu. I: Sct. Hans 1816-2016, Kragh & Møllerhøj (red.). Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Møllerhøj, J., K. S. Johansen & J. V. Kragh (2016) Mod specialisering. Udviklingen på Sct. Hans 1991-2016. I: Sct. Hans 1816-2016, Kragh & Møllerhøj (red.). Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Møller, J. R. & K. S. Johansen (2016) Spændingsfeltet mellem dynamik og stabilitet. Udvikling og behandlingen af mennesker med sindslidelser i det danske velfærdssamfund. Tidsskriftet antropologi, nr. 72, s. 67-87.

​Johansen, K. S. (2015) 'Det er ikke en forlystelsespark, vi driver her'. Behandling vs. nydelse og andre modsætninger i det danske program for lægeordineret heroin. Tidsskriftet Antroplogi, nr. 71, s. 33-50.

Johansen, B. S. & K. S. Johansen (2014) Heroin – From Illegal Drug to Ambivalent Medicine. Culture, Medicine and Psychiatry, vol. 39, nr. 1, p. 75-91.

Jensen, N. K., K. S. Johansen, M. Kastrup, A. Krasnik & M. Norredam (2014) Patient Experienced Continuity of Care in the Psychiatric Healthcare System – A Study Including Immigrants, Refugees and Ethnic Danes. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 11, s. 9739-9759.

​Johansen, K. S. (2014) Heroin og Håb! (?). I: Misbrug & Behov organisering af indsats og behandling, Hesse, Thylstrup, Pedersen & Skovgaard (red.). Aarhus: Center for Rusmiddelforskning, AU & Aarhus Universitetsforlag.

Johansen, K. S. & B. S. Johansen (2013) At tæmme nydelsen – en analyse af den rumlige indretning af en dansk heroinklinik. Tidskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 18, 113-134.

Grünenberg, K. & K. S. Johansen (2013) Passende og upassende relationer: familien som ideal i socialt arbejde. I: Familie og slægtskab. Antropologiske Perspektiver, Mogensen & Olwig (red.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Johansen, K. S. & K. L. B. Ludvigsen (2011) Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling – viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 15, s.77-96.

Tylstrup, B. & K. S. Johansen (2009) Dual diagnosis and psychosocial interventions – Introduction and commentary. Nordic Journal of Psychiatry, vol.63, nr. 3, s. 202-208.

Johansen, K. S. (2009) Et antropologisk blik på psykiatrisk sygdomsforståelse – Sociale og kulturelle aspekter af en sygdomsmodel for skizofreni. Tidsskriftet Antropologi, nr. 58, s. 85-106.

​Johansen, K. S. (2009) Der skal to til et møde – perspektiver på kulturmødet fra psykiatrien. Tidsskriftet Antropologi, nr. 56, s. 27-45.

​Johansen, B. S. & K. S. Johansen (2008) Islam i dansk psykiatri. Tidsskrift for Islamforskning, nr. 1, s. 30-43.

​Johansen, K. S. & B. S. Johansen (2008) Patienter med anden baggrund end dansk? Ugeskrift for læger, vol. 170 nr. 1-2, s. 30-32.

Publikationer – andre​​

Møllerhøj, Jette og Katrine Schepelern Johansen (2017) Inklusion gælder ikke for de alvorligt psykisk syge. Altinget 050417.

Busch, S. & K. S. Johansen (2016) Forsigtig optimisme omkring de koordinerende indsatsplaner. I: Årsmagasin 2016. Glostrup: KABS.

Daugbjerg, Michael, Mick Bundgaard Dige, Susanne Reindahl Rasmussen, Jesper Henriksen, Nichlas Permin Berger & Katrine Schepelern Johansen (2015) Kortlægning og analyse af tilskudsordningen for psykologbehandling i praksissektoren. København: Implement og KORA.

Berger, Nichlas Permin, Martin Sandberg Buch, Kiki Jørgensen, Pernille Skovbo Rasmussen & Katrine Schepelern Johansen (2015) Status på afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS. København: KORA.

Buch, Martin Sandberg, Pernille Thygesen & Katrine Schepelern Johansen (2015) Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk lidelse og misbrug. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern & Sille Børsting-Andersen (2015) Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose. En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursportet i Projekt Integreret Indsats. København: KORA.

Jakobsen, Stine Finne, Anne Petersen, Helle Max Martin, Hans Knudsen & Katrine Schepelern Johansen (2014) Psykiatrien Region Sjælland før flytning til det nye psykiatrisygehus. Etnografiske beskrivelser af arbejdsgange og kultur i fem udvalgte enheder. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern & Hans Knudsen (2014) Tvungen opfølgning efter udskrivning over for alvorligt psykisk syge patienter. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern & Marie Brandhøj Wiuff (2014) Samarbejde mellem Kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland. København: KORA.

Jakobsen, Stine Finne & Katrine Schepelern Johansen (2014) Implementering af manualbaseret psykoedukation i Psykiatrien i Region Sjælland. En evaluering. København KORA.

Jansbøl, Kåre & Katrine Schepelern Johansen (2014) Topikal behandling af psoriasis. Patienters præferencer for gel eller salve. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern (2013) Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern & Marie Kruse (2013) Hvad koster det at reducere tvang? I: Dagens Medicin, Opinion, 11. december.

​Johansen, Katrine Schepelern & Mads Fjord Jørgensen (2013) Evaluering af mediekampagnen EN AF OS. København: KORA.

Rasmussen, Pernille Skovbo & Katrine Schepelern Johansen (2013) Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse som et led i evaluering af kampagnen EN AF OS. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern (2013) Heroinbehandling i Danmark – en undersøgelse af brugere og behandling. Glostrup: KABS VIDEN.

​Johansen, Katrine Schepelern, Pernille Skovbo Rasmussen & Anne Hjøllund Christiansen (2013) Hvem deltager og hvem deltager ikke i patientuddannelse. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern, Ann Nielsen & Jessica Larsen (2012) Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien. København: KORA.

Hauge-Helgestad, Amalie, Katrine Schepelern Johansen & Jakob Hansen (2012) Behandling af mennesker med angst og depression. København: DSI.

Johansen, Katrine Schepelern (2012) Fra psykiatri til stofmisbrug – og tilbage igen. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 20, s. 92-95.

​Johansen, Katrine Schepelern & Kathrine Bro Ludvigsen (2012) Hvem har ansvaret for dansk misbrugsbehandling? Kommentar. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 20, s. 150.

​Johansen, Katrine Schepelern & Kirstine Birk (2011) Dilemmaer i heroinbehandlingen – personalets erfaringer. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 18, s. 4-8.

​Johansen, Katrine Schepelern & Kirstine Birk (2011) Socialbehandling og heroin. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 18, s. 8-13.

Marthedal, Anders, Ann Nielsen, Anne Rytter Hansen, Mette Bastholm Jensen & Katrine Schepelern Johansen (2011) Lær at leve med kronisk sygdom. Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering. København: Dansk Sundhedsinstitut.

Jacobsen, Charlotte Bredahl & Katrine Schepelern Johansen (2011) Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. København: Dansk Sundhedsinstitut.

Kousgaard, Marius Brostrøm, Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen (2011) Kvalitative perspektiver på evalueringer i sundhedsvæsenet. Introduktion. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 15, s. 5-10.

​Johansen, Katrine Schepelern (2011) Psychiatric Patients with a non-Danish Ethnic Background: Categorization in a Danish Welfare Institution. I: The Question of Integration. Immigrants, Exclusion and the Danish Welfare State, Olwig og Pærregaard (red.).Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

​Johansen, Katrine Schepelern (2010) Organiseringen af heroinbehandlingen i Danmark. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 16, s. 24-29.

​Johansen, Katrine Schepelern (2010) Brugerperspektiver på heroinbehandling – de første resultater. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 16, s. 30-35.

​Johansen, Katrine Schepelern (2010) Heroinbehandling i Danmark – hvad skal der forskes i? I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 14, s. 30-31.

Tylstrup, Birgitte, Lotte Sønderby og Katrine Schepelern Johansen (2010) Treatment effect and recovery: Dilemmas in dual diagnosis treatment. I: Nordisk Alkohol- og Narkotikatidsskrift (NAT), vol. 26, nr. 6, s. 552- 560.

Tylstrup, Birgitte, Lotte Sønderby og Katrine Schepelern Johansen (2010) Dialogue on DD treatment measures: Complexity as a road to meaningful simplicity. I: Nordisk Alkohol- og Narkotikatidsskrift (NAT), vol. 26, nr. 6, s. 567-571.

Johansen, Katrine Schepelern (2010) Constructive alignment: Udvalgte temaer i Sundhedsantropologien, Seminarierækken. I: Improving University Science Teaching and Learning. Pedagogical Projects 2009, vol. 2, nr. 2, Christiansen, Sølberg og Hansen (red.). København: Department of Science Education, University of Copenhagen.

Jacobsen, Charlotte Bredahl & Katrine Schepelern Johansen (2009) Fortrolig viden: Formidlingspligt vs. tavshedspligt i sundhedsforskningen. I: Mellem Mennesker. En grundbog i antropologisk forskningsetik, Hastrup (red.). København: Hans Reitzel, København.

Jacobsen, Charlotte Bredahl & Katrine Schepelern Johansen (20099 Antropologi i psykiatrien – personlige refleksioner og ligheder. I: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 10, s. 117-125.

​Johansen, Katrine Schepelern (2009) Dobbelt diagnose – Dobbelt behandling. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 13, s. 80-81.

Johansen, Katrine Schepelern (2009) Case management som organiseringsprincip for behandlingen af mennesker med en dobbeltdiagnose – og brugernes oplevelse heraf. I: Dobbeltdiagnose – håb – afklaring – handling: En antologi, Pallesen, Løkke, Schriwer og Merinder (red.). Århus: Team for misbrugspsykiatri, Risskov.

Johansen, Katrine Schepelern (2009) Dobbelt diagnose – Dobbelt behandling. Glostrup: KABS-VIDEN.

Jansbøl, Kåre, Katrine Schepelern Johansen & Sofie Danneskiold-Samsøe (2009) Indledning. I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 58, s. 3-7.

Jansbøl, Kåre & Katrine Schepelern Johansen (2009) Symptomer og socialitet: Interview med Dorte Effersøe Gannik. I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 58, s. 9-17.

​Johansen, Katrine Schepelern (2009) Hvad får sociale institutioner ud af forskning og vice versa? Et forskningsprojekt på et ambulatorium for psykisk syge stofbrugere. I: Hverdagspraksiser i socialt arbejde – antropologiske perspektiver, Johansen, Ludvigsen og Nielsen (red.). København: Akademisk Forlag.

​Johansen, Katrine Schepelern, Kathrine Louise Bro Ludvigsen og Helle Schjellerup Nielsen (2009) Praksisnære og konstruktive perspektiver på socialt arbejde. I: Hverdagspraksiser i socialt arbejde – antropologiske perspektiver, Johansen, Ludvigsen og Nielsen (red.). København: Akademisk Forlag.

​Johansen, Katrine Schepelern, Kathrine Louise Bro Ludvigsen og Helle Schjellerup Nielsen (2009) Hverdagspraksis i socialt arbejde – antropologiske perspektiver. København: Akademisk Forlag.

​Johansen, Katrine Schepelern (2009) Pårørende til brugere i dobbeltdiagnose behandling. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 12, s. 43-47.

​Johansen, Katrine Schepelern (2008) Point Break – et tværsektorielt tilbud til unge med primært misbrug af hash og/eller stoffer tilknyttet hashmiljøet. Afsluttende rapport. Glostrup: KABS-VIDEN.

​Johansen, Katrine Schepelern (2007) Kategorisering i psykiatrien: Patienter med anden etnisk baggrund end dansk. I: Integration: Antropologiske perspektiver, Olwig og Pærregaard (red.). København: Museum Tusculanums Forlag.

Johansen, Katrine Schepelern (2007) Brugersyn på integreret behandling. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 10, s. 34-40.

​Johansen, Katrine Schepelern (2007) Case management – muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 9, s. 22-27.

​Johansen, Katrine Schepelern (2007) Invitation til behandling – Hvordan bruger man en cafefunktion i et ambulant behandlingstilbud til psykisk syge stofbrugere? I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 8, s. 59-68.

Johansen, Katrine Schepelern (2007) Angst hos mennesker med dobbeltdiagnoser. Psykiatriinformation, nr. 3, s. 20-21.

Johansen, Katrine Schepelern (2006) Transkulturel psykiatri. I: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 4, s. 129-143.

Mogensen, Hanne, Charlotte Bredahl Jacobsen og Katrine Schepelern Johansen (2006) Introduktion: Humanistisk psykiatriforskning – udforskning af et krydsfelt. I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, nr. 4, s. 5-9.

Johansen, Katrine Schepelern (2006) Kultur og psykiatri en antropologi om transkulturel psykiatri danske hospitaler. Ph.d. rækken nr. 37, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Jacobsen, Charlotte Bredahl & Katrine Schepelern Johansen (2002) Anmeldelse af 'Transkulturel Psykiatri', (red.) F. Alberdi, C. Nørregaard, M. Kastrup og M. Kristensen. I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 46, s. 158-160.

Jacobsen, Charlotte Bredahl & Katrine Schepelern Johansen (2002) Den store fortælling – om muslimske mænd og danske kvinder. I: Social Kritik, nr. 79, s. 22-27.

Jacobsen, Charlotte Bredahl, Katrine Schepelern Johansen & Helle Charlotte Knudsen (2002) Kulturmøde i psykiatrien. Sct. Hans Hospital, Hovedstadens Sygehusfællesskab.

​Johansen, Katrine Schepelern (1999) Kvinders reproduktive beslutninger og praksis i Zimbabwe. Specialerække nr. 144. København: Institut for Antropologi.

Projektleder

Sidsel Busch, antropolog, ph.d.

Tlf. 3864 2059
E-mailSidsel arbejder med samfundsvidenskabelig psykiatri- og rusmiddelforskning og beskæftiger sig især med brugernes egne erfaringer, handlinger og perspektiver.  


Om Sidsel

Sidsel Busch

Projektleder, ph.d.

E-mail: sidsel.staermose.busch@regionh.dk

 

Uddannelse 
Ph.d.Institut for Antropologi, Københavns Universitet2015
Cand.scient.anth.Institut for Antropologi, Københavns Universitet2006
Ansættelser  
Projektleder, ph.d.Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, RHP2015-
Ph.d.-stipendiatInstitut for Antropologi, Københavns Universitet2007-2015

​​​​​​​Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Netværk for Minoritetsforskning                                                             2003-2008
Publikationer

​Publikationer – peer re​viewed:

Johansen, K. S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018). Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28, 155-172.

​Busch, S., A. S. Rasmussen, S. Mårtensson & K. S. Johansen (2017). Dobbeltdiagnose og bæltefiksering: En undersøgelse af sammenhængen mellem dobbeltdiagnose - den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug af rusmidler - og bæltefiksering. Roskilde: Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser.

Publikationer – andre

Busch, S. (2018). Forord. I: Stof til Eftertanker. Rusmidler, medicin og alt det andet i Orion, Jensen. Hillerød: Orion.

Busch, S. (2018). Kortlægning af brug og håndtering af rusmidler på botilbud. STOF. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 30, 39-43.

Busch, S. & K. S. Johansen (2016). Forsigtig optimisme omkring de koordinerende indsatsplaner. I: Årsmagasin 2016. Glostrup: KABS.

Busch, S. (2015). At blive og være stemmehører. Et antropologisk studie af stemmehøring og læring i stemmehørerbevægelsen i Danmark. Ph.d., Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Busch, S. (2015) Hearing Voices: Perceptual Realities and Rational Choices. I: Between Magic and Rationality. On the Limits of Reason in the Modern World, Steffen, Jöhncke and Raahauge (red.). Copenhagen: Museum Tusculanum Press.

Busch, S. (2006) Fra patient til person. Et antropologisk studie af recovery som ideologi, praksis og erfaring i dansk socialpsykiatri. Specialerække nr. 422. København: Institut for Antropologi.

​Busch, S. og K. Lyster (2003). Alt under en himmel? En analyse af Bushdoktrinens konsekvenser for minoriteter. København: Minoritetstudiers værksted.
Ph.d.-studerende

​Jonathan Led Larsen, psykolog, journalist

​Tlf. 3864 2127
Mobil: 6168 3118
E-mail

Jonathan arbejder med et decentreret perspektiv på interventioner ud fra et systemisk og situeret perspektiv. Han er aktuelt i gang med et ph.d.-studie med fokus på cannabis og psykose.


Om Jonathan

Jonathan​ blev uddannet som psykolog i 2004 og arbejdede de følgende 10 år i først rusmiddelbehandlingen, så i et specialiseret dobbeltdiagnose-team, og dernæst indenfor psykoseområdet. Han har erfaring med længevarende terapi-forløb, opsøgende indsatser og projektudvikling i form af innovative behandlings- og formidlings-indsatser. 

Siden 2015 har han været ansat som projektleder i Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, og han forventer i ultimo 2022 at indlevere en ph.d.-afhandling til bedømmelse hos Institut for Psykologi, Aarhus Universitet. Jonathan har også en videreuddannelse i journalistik fra Danmark Medie- og Journalisthøjskole.

Jonathan er optaget af krydsfeltet mellem dobbeltdiagnoseområdets kompleksitet og så videnskabelige metoders tendens til at forsimple fænomenerne. Han har særligt kendskab til systemisk tænkning og økologisk psykologi. Jonathan er bl.a. en del af ODDS-projektet, og han er med til at arrangere og afholde et tværfagligt, internationalt forskningsnetværk med fokus på en opdatering af den biopsykosociale model. Derudover arbejder han med klinik-nær forskning omkring sammenhæng mellem indsatser og ifm. overgange mellem sektorer og tilbud.

Positions

​2018-​​​​​ Ph.d.-student at Aarhus University, BSS (psychology)
2015- Project leader at Competence Center for Dual Diagnosis, Capital Region, Denmark
2012 External lecturer at Aalborg University, Psychology
2011- 2015 Psychologist at Aalborg University Hospital, Psychiatry, Unit for Psychosis
2011- 2013 External supervisor at Rebild Municipality,​ Substance Abuse Treatment Center
2010- 2015 Teaching CBT & Mindfulness, Aalborg University Hospital, Educational Unit
2006 - 2011 Psychologist at Aalborg University Hospital, Psychiatry, Dual Diagnosis Unit
2004 - 2006 Psychologist at Foldbjergcentret (Regional Substance Abuse Treatment)

Education​​

2010 Journalist, Danish School of Media & Journalism
2009 Authorised psychologist, Danish Health and Medicines Authority
2008 Post-graduate education in Cognitive Behavioral Therapy
2004 MSc in Psychology, Aalborg University​​

Other​​

2014 - 2015 Lifestyle-intervention for schizophrenia patients: development, production and implementation
2014 - 2015 Participant in follow-up group on e-journal implementation at Aalborg University Hospital,
Psychiatry
2013 - 2014 Vitamins for your brain, podcast-project supported by Trygfonden (https://soundcloud.com/vitaminer​)
2012 - 2015 Technology-supported Mindfulness-course for psychiatric patients: development, production and implementation​


Publikationer

Peer Reviewed​​​

Larsen, J. L., Johansen, K. S., Mehlsen, M. Y. (accepted) What kind of science for dual diagnosis? A pragmatic examination of the enactive approach to psychiatry. Frontiers in Psychology - Psychopathology.

Larsen, J. L., Johansen, K. S., Nordgaard, J., & Mehlsen, M. Y. (2022). Dual case study of continued use vs cessation of cannabis in psychosis: a theoretically informed approach to a hard problem. Advances in Dual Diagnosis, 15(1).  

Larsen, J. L., Düring, S., & Johansen, K. S. (2021). Bivirkninger ved en psyko-social psykiatri-kritik. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 18(34).  

Larsen, J. L., & Johansen, K. S. (2019). "Dobbeltdiagnose - en ubekvem betegnelse i det tværsektorielle arbejde?" I: B. Bjerge & E. Houborg (red.) Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder (pp. 137-157). Aarhus: Aarhus University Press.  

Johansen, K. S., Busch, S., Jeppesen, P. P., Mårtensson, S., & Larsen, J. L. (2018). Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 15(28), 155-172.  

Andre publikationer​

Busch, S., Düring, S. W., Jensen, K. T., Johansen, K. S., Larsen, J. L., Mårtensson, S., & Sell, L. (2021). Dobbeltdiagnose-ordbog. Hentes fra: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/dobbeltdiagnoser/nyheder/Documents/Dobbeltdiagnose-ordbog_2021.pdf​Projektleder

Solvej Mårtensson, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d.​​​

Tlf. (+45) ​3864 2241​​
E-mail


Solvejs primære forskningsinteresser er i sociale årsager til sygdom og hvordan sociale faktorer påvirker prognosen hos patienter med dobbeltdiagnose. 


Om Solvej

​Solvej har en baggrund i socialepidemiologi og folkesundhedsvidenskab. Hun har siden 2009 primært beskæftiget sig med sociale og organisatoriske faktorers betydning for prognose hos patienter med blodprop i hjertet, og med patienter der har en kombination af psykisk lidelse og brug af rusmidler (dobbeltdiagnose).

Solvej anvender primært kvantitative forskningsmetoder, og hun har særligt arbejdet med at koble patientnære data og registerdata.

Solvej er primær ansvarlig for REDD-PAC og ODDS, og hun er desuden involveret i flere andre ofte tværfaglige undersøgelser.

Tre udvalgte publikationer 

Johansen, K.S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018) Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28.

Busch, S., Rasmussen A., Mårtensson S., Johansen K.S. 'Dobbeltdiagnose og bæltefiksering. En undersøgelse af sammenhængen mellem dobbeltdiagnose – den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug af rusmidler – og bæltefiksering, ISBN 978-87-89726-16-8 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Mårtensson, S., D. Gyrd-Hansen, E. Prescott, P. K. Andersen, G. Gislason, R. K. Jacobsen, and M. Osler. 2016. 'Does access to invasive examination and treatment influence socioeconomic differences in case fatality for patients admitted for the first time with non-ST-elevation myocardial infarction or unstable angina?', EuroIntervention, 11: 1495-502.​

Uddannels​​​​e


​Ph.d.

​​Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Epiodemiologi, Københavns Universitet
​2014
​Kandidatgrad i
Folkesundhedsvidenskab
​Københavns Universitet
​2009
​Bachelorgrad i
Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet​​2006

​Ansættels​er

​Projektleder hos Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser
​2015-
​Post.doc.-forsker ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden
​2014-2015
​Ph.d.-studerende ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundheds, Region Hovedstaden
Titel på afhandling: Acute Coronary Syndrome – Socioeconomic position, invasive management and prognosis from 2001 to 2009
​2010-2014
​Undervisningsassistent:

Medicinsk Sociologi, 3. semester kandidatstuderende på Medicin, Københavns Universitet

Epidemiologi, 6. semester medicinstuderende, Københavns Universitet.

​2009-2014
​Klinisk epidemiolog, Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden
​2009-2010
Kurser

Advanced programming with SAS, SAS Institute 2017

The economics of health behavior, Swiss School of Public Health 2016

Competing Risk Analysis, European educational program in Epidemiology 2012

Inequalities in Health and Health Care, Swiss School of Public Health 2011

Analysis of variance and regression, University of Copenhagen 2011

Applied Welfare Analysis in Health, Swiss School of Public Health 2011, SSPLUS programme 2011

Academic writing. Københavns Universitet 2011

Empirical Policy Evaluation in Health, Swiss School of Public Health 2011, SSPLUS programme 2010

Applied statistical analysis with missing data, Aarhus Universitet 2010​Publikationer

​Articles (peer reviewed)

Martensson, S., B. L. Frederiksen, P. De Nully Brown, S. O. Dalton, and M. Osler. 2012. 'Differential case reporting in a national clinical quality database: an analysis of the impact on comparison of outcome between departments', Qual Manag Health Care, 21: 278-85.

Martensson, S., D. Gyrd-Hansen, E. Prescott, P. K. Andersen, G. Gislason, R. K. Jacobsen, and M. Osler. 2016. 'Does access to invasive examination and treatment influence socioeconomic differences in case fatality for patients admitted for the first time with non-ST-elevation myocardial infarction or unstable angina?', EuroIntervention, 11: 1495-502.

Martensson, S., D. Gyrd-Hansen, E. Prescott, P. K. Andersen, R. K. Jacobsen, and M. Osler. 2016. 'Socio-economic position and time trends in invasive management and case fatality after acute myocardial infarction in Denmark', Eur J Public Health, 26: 146-52.

Martensson, S., D. Gyrd-Hansen, E. Prescott, P. K. Andersen, A. D. Zwisler, and M. Osler. 2014. 'Trends in time to invasive examination and treatment from 2001 to 2009 in patients admitted first time with non-ST elevation myocardial infarction or unstable angina in Denmark', BMJ Open, 4: e004052.

Martensson, S., K. H. Hansen, K. R. Olsen, T. B. Hojmark, J. H. Petersen, and P. Due. 2012. 'Does participation in preventive child health care at the general practitioner minimise social differences in the use of specialist care outside the hospital system?', Scand J Public Health, 40: 316-24.

Christensen, G. T., S. Maartensson, and M. Osler. 2016. 'The association between depression and mortality - a comparison of survey- and register-based measures of depression', J Affect Disord, 210: 111-14.

Frederiksen, B. L., S. Martensson, B. M. Norgard, S. P. Johnsen, and M. Osler. 2012. '[Use of clinical databases and central health registries for description of disease courses]', Ugeskr Laeger, 174: 1145-9.

Johansen, K.S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018) Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28.

Joergensen, T. S., S. Maartensson, E. H. Ibfelt, M. B. Joergensen, I. K. Wium-Andersen, M. K. Wium-Andersen, E. Prescott, P. K. Andersen, and M. Osler. 2016. 'Depression following acute coronary syndrome: a Danish nationwide study of potential risk factors', Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 51: 1509-23.

Jorgensen, T. S., S. Martensson, E. H. Ibfelt, M. B. Jorgensen, I. K. Wium-Andersen, M. K. Wium-Andersen, E. Prescott, and M. Osler. 2016. 'Time trend in depression diagnoses among acute coronary syndrome patients and a reference population from 2001 to 2009 in Denmark', Nord J Psychiatry, 70: 335-41.

Jorgensen, T. S., I. K. Wium-Andersen, M. K. Wium-Andersen, M. B. Jorgensen, E. Prescott, S. Maartensson, P. Kragh-Andersen, and M. Osler. 2016. 'Incidence of Depression After Stroke, and Associated Risk Factors and Mortality Outcomes, in a Large Cohort of Danish Patients', JAMA Psychiatry, 73: 1032-40.

Osler, M., L. H. Iversen, A. Borglykke, S. Martensson, S. Daugbjerg, H. Harling, T. Jorgensen, and B. Frederiksen. 2011. 'Hospital variation in 30-day mortality after colorectal cancer surgery in Denmark: the contribution of hospital volume and patient characteristics', Ann Surg, 253: 733-8.

Osler, M., S. Martensson, E. Prescott, and K. Carlsen. 2014. 'Impact of gender, co-morbidity and social factors on labour market affiliation after first admission for acute coronary syndrome. A cohort study of Danish patients 2001-2009', PLoS One, 9: e86758.

Osler, M., E. Prescott, I. K. Wium-Andersen, E. H. Ibfelt, M. B. Jorgensen, P. K. Andersen, T. S. Jorgensen, M. K. Wium-Andersen, and S. Martensson. 2015. 'The Impact of Comorbid Depression on Educational Inequality in Survival after Acute Coronary Syndrome in a Cohort of 83 062 Patients and a Matched Reference Population', PLoS One, 10: e0141598.

​Andre publikationer​​

​Busch, S., Rasmussen A., Mårtensson S., Johansen K.S. 'Dobbeltdiagnose og bæltefiksering. En undersøgelse af sammenhængen mellem dobbeltdiagnose – den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug af rusmidler – og bæltefiksering. ISBN 978-87-89726-16-8, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Forskningsansvarlig overlæge

Signe Wegmann Düring, speciallæge i psykiatri, ph.d.

Mobil: 

E-mail


Signe Wegmann Düring beskæftiger sig med det lægefaglige psykiatriske perspektiv i bred forstand og forsker i et stort projekt om dobbeltdiagnose patienter, samt bidrager til centerets tværdisciplinære team.


Udvidet beskrivelse

Signe har arbejdet som læge i psykiatrien siden 2003, og med socialt udsatte/afhængige mennesker. Hun er speciallæge i psykiatri.

Signe har en særlig interesse for socialt udsatte mennesker med psykisk og fysisk sygdom, der samtidig anvender rusmidler og/eller er afhængige af rusmidler, og den kompleksitet der ses både i behandlingsbehovet men også i en bred menneskelig sammenhæng.

Tidligere klinisk forskning i tidlig skizofreni, men aktuelt aktiv forsker på REDD-PAC projektet.

​Uddannelse  

Cand. Med. 2004, Syddansk universitet 

PhD, medicin 2014, Københavns Universitet 

Speciallæge i psykiatri 2016

Klinisk lektor Københavns universitet, Institut for klinisk medicin 

Kliniske ansættelser

Beskæftiget i psykiatri og relaterede relevante specialer siden 2003, udvalgte milepæle nedenfor:

2004-2006: Turnus
 
2007: Introduktionsstilling
 
2008: Hoveduddannelse i Almen Medicin 

2011: Hoveduddannelse i psykiatri

2014: Ph.d. i medicin
 
2016: Speciallæge i psykiatri
 

Kommunikation​/Undervisning

 • ​ Undervist stud. med. rutinemæssigt i skizofreni, psykofarmakologi, akut organisk psykosyndrom og journalskrivning. Løbende deltaget i afdelingsundervisning om forefaldende.
 • Underviser på introduktionuddannelse for læger i psykiatri.
 • Stået for introduktion til forskning for nyansatte PCG, 2011-2013
 • Undervisning af plejepersonale
 • Almen undervisning: dans, yoga og motionskampsport.

Samarbejder/​ ledelse

 
 • ​Fællestillidsrepræsentant ved etablering af Region Hovedstaden i 2007, PCN, Medudvalgsdeltager.
 • Introduktionsansvarlig Yngre læge PCN
 • Tillidsrepræsentant PCK og PCSH.
 • Tværgående TR, vikar i YL formandskab
 • Ansat til at rekruttere til et EU-ramme projekt udgående fra UMC Utrecht, talrige interaktioner internationalt på alle medie platforme, kvalitetssikring, opdatering af centralt team.
 • Vagtplanlægning ved Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Sankt Hans.
 • Lægeligt medlem af adoptionsbureauet AC børnehjælp ved fusionen med Danadopt til den nuværende organisation.
 • YL medlem af rådet for rationel farmakoterapi i RHP
 • Uddannelses ansvarlig overlæge
 • Medlem overlægeforeningen repræsentantskab
 • Nøgleperson Sundhedsplatformen
 • Behandlingsansvarlig overlæge Novavi

 Sundhedsfremme

 • Erfaring med skadesbegrænsning hos socialt udsatte. Frivillig læge på mændenes hjem, arbejder aktuelt med misbrugende skizofrenipatienter
 • Konsulent Novavi , alkoholbehandling
 • Kendskab til almen sundhedsfremme fra mit forløb i almen praksis, livsstilsinterventioner, og direkte profylakse.

Uddannelser post-graduat

 •  15 timers kognitiv adfærds terapi uddannelse
 • 1 årige kognitiv adfærds terapi uddannelse
 • SCAN 2.0
 • PANSS-certificering
 • EEPE european epidemiology educational programme

PhD afhandling:

 “Effect of treatment with a dopamine D2 blocker on early information processing: A longitudinal study of antipsychotic-naïve first-episode schizophrenia patients.” Københavns Universitet 2014.Publikationer

​Publikationer​

 
1)
 
“The OPTiMiSE trial: a three-phase, double blind switching study in first episode schizophrenia and schizophreniform disorder comparing amisulpride and olanzapine followed by open treatment with clozapine.”
René S. Kahn*, Inge Winter van Rossum, Stefan Leucht, Philip McGuire, Shon W. Lewis, Marion Leboyer, Celso Arango, Paola Dazzan, Richard Drake, Stephan Heres, Covadonga M. Díaz-Caneja, Mark Weiser, Silvana Galderisi, Birte Glenthøj, Marinus J.C. Eijkemans, W.Wolfgang Fleischhacker, Shitij Kapur, and Iris E. Sommer for the OPTiMiSE study group†.(accredited authorship) accepted lancet psychiatry

2)
 
“Associations between P3a and P3b amplitudes and cognition in antipsychotic-naive first- episode schizophrenia patients”
Caitlyn Kruiper, MSc [1,2], Birgitte Fagerlund, PhD [1], Mette Ø. Nielsen, MD PhD [1], Signe Düring, MD PhD [1], Maria H. Jensen, PhD [1], Bjørn H. Ebdrup, MD PhD [1,3], Birte Y. Glenthøj, DMSc MD [1,3], Bob Oranje, PhD [1,2,3] Psychol Med. 2018 Jun 19:1-8. doi: 10.1017/S0033291718001575.
  
3)
 
“Response to initial antipsychotic treatment in first episode psychosis related to cingulate
glutamate levels: A multicentre 1H-MRS study (OPTiMiSE)”, Mol Psychiatry. 2018 Jun 7. doi: 10.1038/s41380-018-0082-9
 
Egerton, A.,1  Broberg, B.V.,2  Van Haren, N.,3  Merritt, K.1, Barker, G.J.1, Perez-Iglesias,  R.,1 Baandrup, L.,2 Düring, S.W.,2 Sendt, K.V.,1 Stone, J.M.,1 Rostrup, E.,4 Sommer, I.3 Glenthøj, B.,2,5 Kahn, R.S. 3 Dazzan, P. 1, McGuire, P. 1 

4)
 
Signe Düring1 MD PhD, Mette Ødegaard Nielsen1 MD PhD, Nikolaj Bak2 MSc, PhD, Birte Glenthøj MD, DMSc , Lone Baandrup MD PhD, Bjørn Ebdrup3 MD PhD.
“Sexual dysfunction and hyperprolactinemia in antipsychotic-naive patients with schizophrenia before and after 6 weeks of selective D2/3 receptor blockade”, submitted

5)
Caitlyn Kruiper, MSc [1,2], Birgitte Fagerlund, PhD [1], Mette Ø. Nielsen, MD PhD [1], Signe Düring, MD PhD [1], Maria H. Jensen, PhD [1], Bjørn H. Ebdrup, MD PhD [1], Birte Y. Glenthøj, DMSc MD [1,3], Bob Oranje, PhD [1,2,3]
  
Associations Between Electrophysiological Measures of Selective Attention and Neurocognitive Measures of Working Memory and Attention in Antipsychotic-Naive, First- Episode Schizophrenia Patients (Schizophrenia Bulletin, Volume 43, Issue suppl_1, 1 March 2017, Pages S26)
  
6)
 
Nikolaj Bak, Bjørn H. Ebdrup, Bob Oranje, Birgitte Fagerlund, Maria H. Jensen, Signe Düring, Mette Ø. Nielsen, Birte Y. Glenthøj, and Lars K. Hansen
” Two subgroups of schizophrenia from a Gaussian Mixture Model of cognition and electrophysiology”
Transl Psychiatry. 2017 Apr 11;7(4):e1087. doi: 10.1038/tp.2017.59
  
7)
 
Daniel Mønsted Shabanzadeh, Signe Düring, Cai Frimodt-Møller.
 
“Male circumcision and perceived sexual function - A systematic review “ DMJ, 6/2016

8)
 
A. Jørgensen, B. S. Hansen, S. Stanislaus, S. Düring, M. B. Jørgensen, L. H. Pinborg, D. Kondziella.
“Anti-N-methyl-d-aspartate receptor encephalitis is an important differential diagnosis in acute psychiatric disease”. Acta Psychiatrica Scandinavica : 131, 1 (January 2015)

9)
 
Lejla Sjanic, Signe Wegmann Düring, Martin Balslev Jørgensen.
 
”Behandling af psykotisk depression med elektrokonvulsiv terapi hos en gravid i tredje trimester”. Danish Medical Bulletin Sep. 2015.

10)
 
Signe Düring, Birte Yding Glenthøj, Bob Oranje.
 
“Effects of Blocking D2/D3 Receptors on Mismatch Negativity and P3a Amplitude of Initially Antipsychotic Naïve, First Episode Schizophrenia Patients”. International Journal of neuropsychopharmacology,September 2015

11)
 
Düring S, Glenthøj BY, Andersen GS, Oranje B.
 
“Effects of dopamine D2/D3 blockade on human sensory and sensorimotor gating in initially antipsychotic-naive, first-episode schizophrenia patients.” Neuropsychopharmacology. 2014 Dec;39(13):3000-8.
 
12)
 
Maria Lengquist MD, Catrine Carlstein MD, Anne Elin Eriksson MD, Signe Wegmann
Düring MD, PhD
 
“Rigtige læger græder ikke?”, replik, Ugeskrift for læger 2013
 
13)
 
Wegmann SD, Kessing LV.
 
“Recurrence following discontinuation of 28 years of lithium therapy” . Danish Medical Bulletin, 2011 Mar 14;173(11):820-1.

Poster præsentationer

 2018: NCP
 
2017: EPA
 
2015: RHP forskningsdag. HBM Hawaii. 2014: SIRS, Firenze

2013: ICOSR, Florida. RHP forskningsdag (3. præmie). Brain Prize meeting. 2012: RHP forskningsdag, SIRS, Firenze

2011: ICOSR, Colorado Springs 

Oral presentations​

 
2018: NCP​
Opdateret d. 04.07 2022Redaktør