Medarbejdere

​I Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser møder du forskellige fagligheder, men det er kendetegnende, at vi har en solid erfaring med at tale med såvel patienter/borgere som med professionelle. Og så har vi alle en interesse for det meget komplekse samspil mellem psykisk lidelse, misbrug og samfundets institutioner.

​​Du har mulighed for at tage kontakt direkte til en af centrets medarbejdere, og i oversigten herunder kan du få overblik over de forskellige fagligheder, samt hvilke aktuelle projekter de enkelte medarbejdere er involveret i.


Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Katrine Schepelern Johansen, antropolog, ph.d

Tlf. 3864 2492
Mobil: 3056 6679
E-mail

Katrine Schepelern Johansen beskæftiger sig primært organiseringen af dobbeltdiagnoseområdet i Danmark, og de udfordringer som den eksisterende organisering skaber for borgere/patienter og personale. 

Udvidet beskrivelse


Projektleder

Sidsel Busch, antropolog, ph.d.

Tlf. 3864 2059
E-mailSidsel arbejder med samfundsvidenskabelig psykiatri- og rusmiddelforskning og beskæftiger sig især med brugernes egne erfaringer, handlinger og perspektiver.   

Udvidet beskrivelse


Ph.d.-studerende

​Jonathan Led Larsen, psykolog, journalist

​Tlf. 3864 2127
Mobil: 6168 3118
E-mail​

Jonathan arbejder med et decentreret perspektiv på interventioner ud fra et systemisk og situeret perspektiv. Han er aktuelt i gang med et ph.d.-studie med fokus på cannabis og psykose.

Udvidet beskrivelse på vej.


Projektleder

Solvej Mårtensson, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d.​​​

Tlf. (+45) ​3864 2241​​
E-mail​


Solvejs primære forskningsinteresser er i sociale årsager til sygdom og hvordan sociale faktorer påvirker prognosen hos patienter med dobbeltdiagnose. 

Udvidet beskrivelse på vej.


Forskningsansvarlig overlæge

Signe Wegmann Düring, speciallæge i psykiatri, ph.d.

Mobil: 

E-mail​


Signe Wegmann Düring beskæftiger sig med det lægefaglige psykiatriske perspektiv i bred forstand og forsker i et stort projekt om dobbeltdiagnose patienter, samt bidrager til centerets tværdisciplinære team.

Udvidet beskrivelse


Projektmedarbejder

Amalie Sidse Rasmussen, sociolog

E-mail​


Amalie interesserer sig særligt for det psykiatriske område og har tidligere beskæftiget sig med tvang i psykiatrien, herunder bl.a. psykiatrisk plejepersonales overvejelser om etik og moral i relation til udøvelse af tvang. Hun har desuden foretaget en række interview med personalemedlemmer i psykiatrien, med fokus på nedbringelse af bæltefiksering af patienter med en dobbeltdiagnose. Hun er meget optaget af debatten omkring brugen af tvang i den danske psykiatri, og hvad den betyder for patienter såvel som personale. 

Amalie har primært beskæftiget sig med kvalitative metoder som f.eks. interview og observationer, med fokus på det psykiatriske personales oplevelser af deres arbejdsliv.

Amalie arbejder i øjeblikket med:

  • Projekt 'Fælles undervisning'. Projektets formål er at udvikle et undervisningskoncept i et samarbejde med Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri, der kan understøtte arbejdet omkring mennesker med en dobbeltdiagnose. Projektet skal sikre et bedre tværsektorielt samarbejde, der understøtter, at patienter med en dobbeltdiagnose får den nødvendige koordinerede indsats.Tidligere tilknyttede medarbejdere

2014-2017

Pernille Pinderup Jeppesen, psykolog, ph.d.-studerende

2016-2017

Natacha Kyster, Kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab (praktikant og specialestuderende)


Opdateret d. 11.1 2019

Redaktør