​​​​​​​​​​​​​​

Medarbejdere

​I Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser møder du forskellige fagligheder, men det er kendetegnende, at vi har en solid erfaring med at tale med såvel patienter/borgere som med professionelle. Og så har vi alle en interesse for det meget komplekse samspil mellem psykisk lidelse, misbrug og samfundets institutioner.

​​Du har mulighed for at tage kontakt direkte til en af centrets medarbejdere, og i oversigten herunder kan du få overblik over Kompetencecentrets forskellige faglige profiler.
Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Katrine Schepelern Johansen, antropolog, ph.d

Tlf. 3864 2492
Mobil: 3056 6679
E-mail

Katrine Schepelern Johansen beskæftiger sig primært med organiseringen af dobbeltdiagnoseområdet i Danmark, og de udfordringer som den eksisterende organisering skaber for borgere/patienter og personale. 

Katrine Schepelern Johansen har siden 2001 arbejdet med samfundsvidenskabelig psykiatriforskning og forskning i stofmisbrugsbehandling. Herfra har hun indgående viden om psykiatri, dobbeltdiagnoseområdet, misbrugsbehandling, retspsykiatri og etniske minoriteter.

Hun beskæftiger sig primært organiseringen af dobbeltdiagnoseområdet i Danmark og de udfordringer som den eksisterende organisering skaber for borgere/patienter og personale. Som antropolog har Katrine særligt fokus på mennesket i behandlingssystemet - og særlig viden om de udfordringer, som især sårbare patienter stiller til social- og sundhedsvæsenets tilbud.

I sin egen forskning arbejder Katrine primært med kvalitative metoder – deltagerobservation, kvalitative interviews og dokumentstudier.

Udvalgte publikationer

Johansen, K. S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018) Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28, 155-172.

Johansen, K. S. (2018) Treatment of Dual diagnosis in Denmark – Models for Cooperation and Positions of Power. Qualitative Studies, vol. 5, nr. 2, s. 125-139.

Johansen, Katrine Schepelern (2009) Dobbelt diagnose – Dobbelt behandling. Glostrup: KABS-VIDEN.

​CV

Katrine Schepelern Johansen

Leder, seniorforsker

E-mail: Katrine.schepelern.johansen@regionh.dk

 

Uddannelse 
Ph.d.Institut for Antropologi, Københavns Universitet2006
Cand.scient.anth.Institut for Antropologi, Københavns Universitet1999
Ansættelser  
​Lektor i humanistisk-samfundsvidenskabelig psykiatriforskning
​Statens Institut for Folkesundhed, SDU
​2022-
Leder, seniorforsker
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, RHP2014-
SeniorforskerKORA2013-2014
ProjektlederKORA (tidl. Dansk Sundhedsinstitut)2010-2013
Post.doc.Institut for Antropologi, Københavns Universitet2008-2012
ForskerKASA, KABS2005-2008
Ph.d.-stipendiatRetspsykiatrisk Afdeling, H:S Sct. Hans Hospital2002-2005
AntropologRetspsykiatrisk Afdeling, H:S Sct. Hans Hospital2001-2002

Tillidshverv (udvalgte)

​Medlem af Region Hovedstadens Ud​satteråd
​2019-
Medvejleder på ph.d. om dobbeltdiagnose v. Århus Universitet
2018-
Medlem af forskningsfølgegruppe på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, RHP2016-
​Bestyrelsesmedlem i Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose
​2016-
Medlem af bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling v. Center for Rusmiddelforskning, AU.
2015
Medlem af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens Ekspertgruppe for en National Forskningsstrategi på Psykiatriområdet2014-2015
Medvejleder på ph.d. om 'The cultural Interview' fra DSM-V, Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, RHP.2014-2021
Medvejleder på ph.d. om RENEW-DK – et tværsektorielt uddannelses- og netværksorienteret støttetilbud til unge med psykiske sårbarheder, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, RHP2014-2019
Bivejleder på ph.d. om somatisk sygdom hos mennesker med alvorlig psykisk sygdom, v. Ålborg Universitet.2014-2017
Censor på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi, DPU.2010-
Medlem af Direktoratet for Kriminalforsorgens Akkrediteringspanel for Misbrugsbehandling i de danske fængsler.2010-2019


P​ublikationer – peer reviewed

Johansen, Katrine Schepelern, Sidsel Bus ch, Signe Wegmann Düring, Lei Blandin Jobe, Solvej Mårtensson & Jonathan Led Larsen (2022). Sammen om dobbeltdiagnose. En tværfaglig grundbog om samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer. København: Samfundslitteratur. 224 sider.

Larsen, Jonathan Led, Katrine Schepelern Johansen& Mimi Young Mehlsen (2022). What kind of science for dual diagnosis? A pragmatic examination of the enactive approach to psychiatry. Frontiers in Psychology, 13:825701.

Larsen, Jonathan Led, Katrine Schepelern Johansen, Julie Nordgaard & Mimi Young Mehlsen (2022). Dual case study of continued use vs cessation of cannabis in psychosis: a theoretically informed approach to a hard problem. Advances in Dual Diagnosis, 15(1). 

Mårtensson, Solvej, Katrine Schepelern Johansen, Morten Hesse, Lei Blandin Jobe & Signe Wegman Düring (2022) Changes in co-occurring substance diagnosis among patients admitted to psychiatric treatment over a twenty-year period. Acta Psychiatrica Scandinavia, 145, 226-228, doi:10.1111/acps.13389.

Mårtensson, Solvej, Signe Wegmann Düring, Katrine Schepelern Johansen, Katrine Tranberg & Merete Nordentoft (2022): Time trends in co-occurring substance use and psychiatric illness (dual diagnosis) from 2000 to 2017 – a nationwide study of Danish register data, Nordic Journal of Psychiatry, DOI: 10.1080/08039488.2022.2134921

Mårtensson, Solvej, Katrine Schepelern Johansen, Jakob Krarup & Signe Wegmann During (2022): REDD-PAC Cohort Description: Researching Dual Diagnosis – Prognosis and Characteristics, Journal of Dual Diagnosis, DOI: 10.1080/15504263.2022.2055250

Houborg, Esben, Mette Kronbæk, Nanna Kappel, Kristian Relsted Fahnøe, Siri Mørch Pedersen & Katrine Schepelern Johansen (2022) Marginaliserede stofbrugeres hverdagsliv i København – stofmiljøer og velfærdstilbud. Aarhus: Center for Rusmiddelforskning.

Kronbæk, Mette, Nanna Kappel, Kristian Relsted Fahnøe, Esben Houborg & Katrine Schepelern Johansen (2022) Køn, stoffer og vold: Marginaliserede kvinders hverdagsliv på den åbne stofscene i København. I: Byen og Rusmidlerne. Oplevelser, konflikter og regulering, Houborg, Kammersgaard, Bach & Bancroft (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Sell, Lea, Henrik Lambrecht Lund & Katrine Schepelern Johansen (2022) Past, Present, and Future Labor Market Participation Among Patients Admitted to Hospital With Concurrent Substance Use and Mental Health Disorder, and What We Can Learn From It. Journal of occupational and environmental medicine, vol. 64, nr. 12, s. 1041-1045. doi: 10.1097/JOM.0000000000002633.

Lynge, Mads C., Søren T. Dixen, Katrine Schepelern Johansen, Signe Wegmann Düring, Annick Parnas & Julie Nordgaard (2022) Patients' experience with physical holding and mechanical restraint in the psychiatric care: an interview study. Nordic Journal of Psychiatry. doi.org/10.1080/08039488.2022.2087001

Larsen, Jonathan Led, Signe Wegman Düring & Katrine Schepelern Johansen (2021) Bivirkninger ved en psyko-social psykiatri-kritik. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 34, s. 71-89.

Oute, Jeppe & Katrine Schepelern Johansen (2021) Reform eller stabilitet? En velfærdssociologisk analyse af psykiatriske velfærdspolitikker 2009-2019. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 34, s. 47-70.

Lindberg, Laura G., Katrine Schepelern Johansen, Maria Kristiansen, Signe Skammeritz & Jessica Carlsson (2020) Negotiating Engagement, Worthiness of Care and Cultural Identities Through Intersubjective Recognition: Migrant Patient Perspectives on the Cultural Formulation Interview in Danish Mental Healthcare. Culture, Medicine, and Psychiatry. DOI: 10.1007/s11013-020-09694-2.

Larsen, Jonathan Led & Katrine Schepelern Johansen (2019) Dobbeltdiagnose – en ubekvem betegnelse i det tværsektorielle arbejde? I: Rusmiddelbrugere: I krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder, Bjerge & Houborg (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Mårtensson, Solvej, Katrine Schepelern Johansen & Carsten Hjorthøj (2019) Dual diagnosis and mechanical restraint – a register based study of 31,793 patients and 6562 episodes of mechanical restraint in the Capital region of Denmark from 2010–2014. Nordic Journal of Psychiatry, vol. 73, nr. 3, s. 169-177. DOI: 10.1080/08039488.2019.1582695

Lindberg, Laura. G., Sara S. Mundy, Maria Kristiansen, Katrine Schepelern Johansen & Jessica Carlsson (2019) Satisfaction with mental health treatment among patients with a non-Western migrant background: a survey in a Danish specialized outpatient mental health clinic. European Journal of Public Health, vol. 29, nr. 4, s. 700-705.

Hoej, Michala, Katrine Schepelern Johansen, Birgitte Ravn Olesen & Sidse Marie Arnfred (2019) Negotiating the Practical Meaning of Recovery in a Process om Implementation: An Empirical Investigation of How a Participatory Research Approach to Implementation Might Facilitate a More Recovery-Oriented Practice: The Case of RENEW-DK. Administration 

Kristensen, D. B. & K. S. Johansen (2018) Self, Substance and Society: Ethnographic Explorations of Addiction. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28, s. 63-86.

Johansen, K. S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018) Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28, 155-172.

Busch, S. S., A. S. Rasmussen, S. Mårtensson & K. S. Johansen (2017). Dobbeltdiagnose og bæltefiksering: En undersøgelse af sammenhængen mellem dobbeltdiagnose - den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug af rusmidler - og bæltefiksering. Roskilde: Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser.

​Hoej, M., K. S. Johansen, B. R Olesen & S. M Arnfred (2017) "Caught Between a Rock and a Hard Place" – Between Discourses of Empowerment and Solicitude: Danish Public Sector Service Professionals' Discourses of Nonattendance. Qualitative Health Research, 27(11): 1686-1700.

Berger, N. P. & K. S. Johansen (2016) Jagten på en ADHD-diagnose: Analyse af situationer og kontekster, hvor det bliver attraktivt at være psykisk syg. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 25, s. 129-154.

Johansen, K. S. & J. Møllterhøj (2016) Stigma før og nu. I: Sct. Hans 1816-2016, Kragh & Møllerhøj (red.). Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Møllerhøj, J., K. S. Johansen & J. V. Kragh (2016) Mod specialisering. Udviklingen på Sct. Hans 1991-2016. I: Sct. Hans 1816-2016, Kragh & Møllerhøj (red.). Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Møller, J. R. & K. S. Johansen (2016) Spændingsfeltet mellem dynamik og stabilitet. Udvikling og behandlingen af mennesker med sindslidelser i det danske velfærdssamfund. Tidsskriftet antropologi, nr. 72, s. 67-87.

​Johansen, K. S. (2015) 'Det er ikke en forlystelsespark, vi driver her'. Behandling vs. nydelse og andre modsætninger i det danske program for lægeordineret heroin. Tidsskriftet Antroplogi, nr. 71, s. 33-50.

Johansen, B. S. & K. S. Johansen (2014) Heroin – From Illegal Drug to Ambivalent Medicine. Culture, Medicine and Psychiatry, vol. 39, nr. 1, p. 75-91.

Jensen, N. K., K. S. Johansen, M. Kastrup, A. Krasnik & M. Norredam (2014) Patient Experienced Continuity of Care in the Psychiatric Healthcare System – A Study Including Immigrants, Refugees and Ethnic Danes. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 11, s. 9739-9759.

​Johansen, K. S. (2014) Heroin og Håb! (?). I: Misbrug & Behov organisering af indsats og behandling, Hesse, Thylstrup, Pedersen & Skovgaard (red.). Aarhus: Center for Rusmiddelforskning, AU & Aarhus Universitetsforlag.

Johansen, K. S. & B. S. Johansen (2013) At tæmme nydelsen – en analyse af den rumlige indretning af en dansk heroinklinik. Tidskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 18, 113-134.

Grünenberg, K. & K. S. Johansen (2013) Passende og upassende relationer: familien som ideal i socialt arbejde. I: Familie og slægtskab. Antropologiske Perspektiver, Mogensen & Olwig (red.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Johansen, K. S. & K. L. B. Ludvigsen (2011) Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling – viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 15, s.77-96.

Tylstrup, B. & K. S. Johansen (2009) Dual diagnosis and psychosocial interventions – Introduction and commentary. Nordic Journal of Psychiatry, vol.63, nr. 3, s. 202-208.

Johansen, K. S. (2009) Et antropologisk blik på psykiatrisk sygdomsforståelse – Sociale og kulturelle aspekter af en sygdomsmodel for skizofreni. Tidsskriftet Antropologi, nr. 58, s. 85-106.

​Johansen, K. S. (2009) Der skal to til et møde – perspektiver på kulturmødet fra psykiatrien. Tidsskriftet Antropologi, nr. 56, s. 27-45.

​Johansen, B. S. & K. S. Johansen (2008) Islam i dansk psykiatri. Tidsskrift for Islamforskning, nr. 1, s. 30-43.

​Johansen, K. S. & B. S. Johansen (2008) Patienter med anden baggrund end dansk? Ugeskrift for læger, vol. 170 nr. 1-2, s. 30-32.

Publikationer – andre​​

Busch, Sidsel, Signe Wegman Düring, Katrine Tranberg Jensen, Katrine Schepelern Johansen, Jonathan Led Larsen, Solvej Mårtensson & Lea Sell (2021) Dobbeltdiagnose-ordbog. Roskilde: Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser.

Johansen, Katrine Schepelern (2020) Kompetencer i dobbeltdiagnosebehandling: Behovet for et gradueret behandlingssystem. KABS årsmagasin 2020. https://viden.kabs.dk/wp-content/uploads/2021/05/FINAL-Katrine-S-Johansens-artikel-om-Dobbeltdiagnosebehandling2020.pdf

Busch, Sidsel, Signe Wegmann Düring, Katrine Jensen, Katrine Schepelern Johansen, Solvej Mårtensson & Jonathan Led Larsen (2020) Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser svarer på syv spørgsmål til psykiatrien. Stof. Viden om rusmidler og samfund, nr. 35: 46-49.

Johansen, Katrine Schepelern & Susanne Pihl Hansen (2019) Retningslinjer for indsatser. Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose. Artikelsamling om unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt problematisk brug af rusmidler.

Thylstrup, Birgitte & Katrine Schepelern Johansen (2019) Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om unge med dobbeltdiagnoser. Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose. Artikelsamling om unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt problematisk brug af rusmidler.

Johansen, Katrine Schepelern (2018) Samarbejde mellem psykiatri og misbrugsbehandling – og bud på hvorfor det er svært. KABS Årsmagasin 2018. Glostrup: KABS VIDEN.

​Møllerhøj, Jette og Katrine Schepelern Johansen (2017) Inklusion gælder ikke for de alvorligt psykisk syge. Altinget 050417.

Busch, S. & K. S. Johansen (2016) Forsigtig optimisme omkring de koordinerende indsatsplaner. I: Årsmagasin 2016. Glostrup: KABS.

Daugbjerg, Michael, Mick Bundgaard Dige, Susanne Reindahl Rasmussen, Jesper Henriksen, Nichlas Permin Berger & Katrine Schepelern Johansen (2015) Kortlægning og analyse af tilskudsordningen for psykologbehandling i praksissektoren. København: Implement og KORA.

Berger, Nichlas Permin, Martin Sandberg Buch, Kiki Jørgensen, Pernille Skovbo Rasmussen & Katrine Schepelern Johansen (2015) Status på afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS. København: KORA.

Buch, Martin Sandberg, Pernille Thygesen & Katrine Schepelern Johansen (2015) Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk lidelse og misbrug. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern & Sille Børsting-Andersen (2015) Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose. En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursportet i Projekt Integreret Indsats. København: KORA.

Jakobsen, Stine Finne, Anne Petersen, Helle Max Martin, Hans Knudsen & Katrine Schepelern Johansen (2014) Psykiatrien Region Sjælland før flytning til det nye psykiatrisygehus. Etnografiske beskrivelser af arbejdsgange og kultur i fem udvalgte enheder. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern & Hans Knudsen (2014) Tvungen opfølgning efter udskrivning over for alvorligt psykisk syge patienter. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern & Marie Brandhøj Wiuff (2014) Samarbejde mellem Kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland. København: KORA.

Jakobsen, Stine Finne & Katrine Schepelern Johansen (2014) Implementering af manualbaseret psykoedukation i Psykiatrien i Region Sjælland. En evaluering. København KORA.

Jansbøl, Kåre & Katrine Schepelern Johansen (2014) Topikal behandling af psoriasis. Patienters præferencer for gel eller salve. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern (2013) Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern & Marie Kruse (2013) Hvad koster det at reducere tvang? I: Dagens Medicin, Opinion, 11. december.

​Johansen, Katrine Schepelern & Mads Fjord Jørgensen (2013) Evaluering af mediekampagnen EN AF OS. København: KORA.

Rasmussen, Pernille Skovbo & Katrine Schepelern Johansen (2013) Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse som et led i evaluering af kampagnen EN AF OS. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern (2013) Heroinbehandling i Danmark – en undersøgelse af brugere og behandling. Glostrup: KABS VIDEN.

​Johansen, Katrine Schepelern, Pernille Skovbo Rasmussen & Anne Hjøllund Christiansen (2013) Hvem deltager og hvem deltager ikke i patientuddannelse. København: KORA.

​Johansen, Katrine Schepelern, Ann Nielsen & Jessica Larsen (2012) Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien. København: KORA.

Hauge-Helgestad, Amalie, Katrine Schepelern Johansen & Jakob Hansen (2012) Behandling af mennesker med angst og depression. København: DSI.

Johansen, Katrine Schepelern (2012) Fra psykiatri til stofmisbrug – og tilbage igen. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 20, s. 92-95.

​Johansen, Katrine Schepelern & Kathrine Bro Ludvigsen (2012) Hvem har ansvaret for dansk misbrugsbehandling? Kommentar. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 20, s. 150.

​Johansen, Katrine Schepelern & Kirstine Birk (2011) Dilemmaer i heroinbehandlingen – personalets erfaringer. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 18, s. 4-8.

​Johansen, Katrine Schepelern & Kirstine Birk (2011) Socialbehandling og heroin. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 18, s. 8-13.

Marthedal, Anders, Ann Nielsen, Anne Rytter Hansen, Mette Bastholm Jensen & Katrine Schepelern Johansen (2011) Lær at leve med kronisk sygdom. Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering. København: Dansk Sundhedsinstitut.

Jacobsen, Charlotte Bredahl & Katrine Schepelern Johansen (2011) Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. København: Dansk Sundhedsinstitut.

Kousgaard, Marius Brostrøm, Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen (2011) Kvalitative perspektiver på evalueringer i sundhedsvæsenet. Introduktion. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 15, s. 5-10.

​Johansen, Katrine Schepelern (2011) Psychiatric Patients with a non-Danish Ethnic Background: Categorization in a Danish Welfare Institution. I: The Question of Integration. Immigrants, Exclusion and the Danish Welfare State, Olwig og Pærregaard (red.).Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

​Johansen, Katrine Schepelern (2010) Organiseringen af heroinbehandlingen i Danmark. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 16, s. 24-29.

​Johansen, Katrine Schepelern (2010) Brugerperspektiver på heroinbehandling – de første resultater. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 16, s. 30-35.

​Johansen, Katrine Schepelern (2010) Heroinbehandling i Danmark – hvad skal der forskes i? I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 14, s. 30-31.

Tylstrup, Birgitte, Lotte Sønderby og Katrine Schepelern Johansen (2010) Treatment effect and recovery: Dilemmas in dual diagnosis treatment. I: Nordisk Alkohol- og Narkotikatidsskrift (NAT), vol. 26, nr. 6, s. 552- 560.

Tylstrup, Birgitte, Lotte Sønderby og Katrine Schepelern Johansen (2010) Dialogue on DD treatment measures: Complexity as a road to meaningful simplicity. I: Nordisk Alkohol- og Narkotikatidsskrift (NAT), vol. 26, nr. 6, s. 567-571.

Johansen, Katrine Schepelern (2010) Constructive alignment: Udvalgte temaer i Sundhedsantropologien, Seminarierækken. I: Improving University Science Teaching and Learning. Pedagogical Projects 2009, vol. 2, nr. 2, Christiansen, Sølberg og Hansen (red.). København: Department of Science Education, University of Copenhagen.

Jacobsen, Charlotte Bredahl & Katrine Schepelern Johansen (2009) Fortrolig viden: Formidlingspligt vs. tavshedspligt i sundhedsforskningen. I: Mellem Mennesker. En grundbog i antropologisk forskningsetik, Hastrup (red.). København: Hans Reitzel, København.

Jacobsen, Charlotte Bredahl & Katrine Schepelern Johansen (20099 Antropologi i psykiatrien – personlige refleksioner og ligheder. I: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 10, s. 117-125.

​Johansen, Katrine Schepelern (2009) Dobbelt diagnose – Dobbelt behandling. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 13, s. 80-81.

Johansen, Katrine Schepelern (2009) Case management som organiseringsprincip for behandlingen af mennesker med en dobbeltdiagnose – og brugernes oplevelse heraf. I: Dobbeltdiagnose – håb – afklaring – handling: En antologi, Pallesen, Løkke, Schriwer og Merinder (red.). Århus: Team for misbrugspsykiatri, Risskov.

Johansen, Katrine Schepelern (2009) Dobbelt diagnose – Dobbelt behandling. Glostrup: KABS-VIDEN.

Jansbøl, Kåre, Katrine Schepelern Johansen & Sofie Danneskiold-Samsøe (2009) Indledning. I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 58, s. 3-7.

Jansbøl, Kåre & Katrine Schepelern Johansen (2009) Symptomer og socialitet: Interview med Dorte Effersøe Gannik. I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 58, s. 9-17.

​Johansen, Katrine Schepelern (2009) Hvad får sociale institutioner ud af forskning og vice versa? Et forskningsprojekt på et ambulatorium for psykisk syge stofbrugere. I: Hverdagspraksiser i socialt arbejde – antropologiske perspektiver, Johansen, Ludvigsen og Nielsen (red.). København: Akademisk Forlag.

​Johansen, Katrine Schepelern, Kathrine Louise Bro Ludvigsen og Helle Schjellerup Nielsen (2009) Praksisnære og konstruktive perspektiver på socialt arbejde. I: Hverdagspraksiser i socialt arbejde – antropologiske perspektiver, Johansen, Ludvigsen og Nielsen (red.). København: Akademisk Forlag.

​Johansen, Katrine Schepelern, Kathrine Louise Bro Ludvigsen og Helle Schjellerup Nielsen (2009) Hverdagspraksis i socialt arbejde – antropologiske perspektiver. København: Akademisk Forlag.

​Johansen, Katrine Schepelern (2009) Pårørende til brugere i dobbeltdiagnose behandling. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 12, s. 43-47.

​Johansen, Katrine Schepelern (2008) Point Break – et tværsektorielt tilbud til unge med primært misbrug af hash og/eller stoffer tilknyttet hashmiljøet. Afsluttende rapport. Glostrup: KABS-VIDEN.

​Johansen, Katrine Schepelern (2007) Kategorisering i psykiatrien: Patienter med anden etnisk baggrund end dansk. I: Integration: Antropologiske perspektiver, Olwig og Pærregaard (red.). København: Museum Tusculanums Forlag.

Johansen, Katrine Schepelern (2007) Brugersyn på integreret behandling. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 10, s. 34-40.

​Johansen, Katrine Schepelern (2007) Case management – muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose. I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 9, s. 22-27.

​Johansen, Katrine Schepelern (2007) Invitation til behandling – Hvordan bruger man en cafefunktion i et ambulant behandlingstilbud til psykisk syge stofbrugere? I: Stof. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 8, s. 59-68.

Johansen, Katrine Schepelern (2007) Angst hos mennesker med dobbeltdiagnoser. Psykiatriinformation, nr. 3, s. 20-21.

Johansen, Katrine Schepelern (2006) Transkulturel psykiatri. I: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 4, s. 129-143.

Mogensen, Hanne, Charlotte Bredahl Jacobsen og Katrine Schepelern Johansen (2006) Introduktion: Humanistisk psykiatriforskning – udforskning af et krydsfelt. I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, nr. 4, s. 5-9.

Johansen, Katrine Schepelern (2006) Kultur og psykiatri en antropologi om transkulturel psykiatri danske hospitaler. Ph.d. rækken nr. 37, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Jacobsen, Charlotte Bredahl & Katrine Schepelern Johansen (2002) Anmeldelse af 'Transkulturel Psykiatri', (red.) F. Alberdi, C. Nørregaard, M. Kastrup og M. Kristensen. I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 46, s. 158-160.

Jacobsen, Charlotte Bredahl & Katrine Schepelern Johansen (2002) Den store fortælling – om muslimske mænd og danske kvinder. I: Social Kritik, nr. 79, s. 22-27.

Jacobsen, Charlotte Bredahl, Katrine Schepelern Johansen & Helle Charlotte Knudsen (2002) Kulturmøde i psykiatrien. Sct. Hans Hospital, Hovedstadens Sygehusfællesskab.

​Johansen, Katrine Schepelern (1999) Kvinders reproduktive beslutninger og praksis i Zimbabwe. Specialerække nr. 144. København: Institut for Antropologi.


Projektleder

Sidsel Busch, antropolog, ph.d.

Tlf. 3864 2059
E-mailSidsel arbejder med samfundsvidenskabelig psykiatri- og rusmiddelforskning og beskæftiger sig især med brugernes egne erfaringer, handlinger og perspektiver.  

Sidsel Busch

Projektleder, ph.d.

E-mail: sidsel.staermose.busch@regionh.dk

 

Uddannelse 
Ph.d.Institut for Antropologi, Københavns Universitet2015
Cand.scient.anth.Institut for Antropologi, Københavns Universitet2006
Ansættelser  
Projektleder, ph.d.Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, RHP2015-
Ph.d.-stipendiatInstitut for Antropologi, Københavns Universitet2007-2015

​​​​​​​Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Netværk for Minoritetsforskning                                                             2003-2008​Publikationer – peer re​viewed:

Johansen, K. S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018). Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28, 155-172.

​Busch, S., A. S. Rasmussen, S. Mårtensson & K. S. Johansen (2017). Dobbeltdiagnose og bæltefiksering: En undersøgelse af sammenhængen mellem dobbeltdiagnose - den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug af rusmidler - og bæltefiksering. Roskilde: Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser.

Publikationer – andre

Busch, S. (2018). Forord. I: Stof til Eftertanker. Rusmidler, medicin og alt det andet i Orion, Jensen. Hillerød: Orion.

Busch, S. (2018). Kortlægning af brug og håndtering af rusmidler på botilbud. STOF. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 30, 39-43.

Busch, S. & K. S. Johansen (2016). Forsigtig optimisme omkring de koordinerende indsatsplaner. I: Årsmagasin 2016. Glostrup: KABS.

Busch, S. (2015). At blive og være stemmehører. Et antropologisk studie af stemmehøring og læring i stemmehørerbevægelsen i Danmark. Ph.d., Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Busch, S. (2015) Hearing Voices: Perceptual Realities and Rational Choices. I: Between Magic and Rationality. On the Limits of Reason in the Modern World, Steffen, Jöhncke and Raahauge (red.). Copenhagen: Museum Tusculanum Press.

Busch, S. (2006) Fra patient til person. Et antropologisk studie af recovery som ideologi, praksis og erfaring i dansk socialpsykiatri. Specialerække nr. 422. København: Institut for Antropologi.

​Busch, S. og K. Lyster (2003). Alt under en himmel? En analyse af Bushdoktrinens konsekvenser for minoriteter. København: Minoritetstudiers værksted.

Projektleder

​Jonathan Led Larsen, ph.d., journalist

​Tlf. 3864 2127
Mobil: 6168 3118
E-mail

Jonathan er ps​ykolog af baggrund, men er primært optaget af hvordan et tværfagligt perspektiv på et komplekst fænomen som dobbeltdiagnose kan udvikles. Han arbejder indenfor den overordnede tilgang til videnskabelighed, som kan kaldes pragmatisme, dvs. at anvendelse, teori og empirisk arbejde opfattes som vævet ind i hinanden.


Jonathan har arbejdet i både rusmiddelbehandlingen og psykiatrien, før han begyndte at arbejde med forskning. Han tager afsæt i en systemisk og økologisk tilgang til psykiske lidelser, og har et decentreret perspektiv på interventioner til mennesker med dobbeltdiagnoseproblemer. I praksis betyder det, at psykiske lidelser, og de vanskeligheder de giver anledning til, opstår i et komplekst samspil mellem individ, miljø og samfundets institutioner. Derfor er det væsentligt at forstå samspillet mellem forskellige indsatser bedre, fordi bedring fra svær psykisk lidelse ikke er produktet af en enkelt indsats i isolation, men opstår ud af samspillet mellem indsatser og livsforhold.

Jonathan er aktuelt involveret i ODDS- og New Perspectives projekterne. Derudover arbejder han på at bygge et projekt op, der undersøger overgangen fra indlæggelse til ambulant behandling for dobbeltdiagnose-patienter. Det er et emne, som har relevans udover dobbeltdiagnose-feltet, fordi vi i dag har en overvejende afinstitutionaliseret psykiatri, hvor langt størstedelen af behandlingen foregår udenfor de psykiatriske sygehuse. Samtidig spiller indlæggelser en rolle i behandlingsforløbende for især de hårdest ramte patienter, men uden at der som sådan eksisterer en teoretisk ramme for at undersøge overgange fra den ene til den anden behandlingstype. Formålet er at give et forskningsbaseret bud på, hvordan organisatoriske eller teknologiske værktøjer kan understøtte overgangene. 

Jonathan redigerer Kompetencecentrets hjemmeside og nyhedsbreve.

​Positions

​2018-​​​​​2023 PhD-student at Aarhus University, BSS (psychology)
2015- Project leader at Competence Center for Dual Diagnosis, Capital Region, Denmark
2012 External lecturer at Aalborg University, Psychology
2011-2015 Psychologist at Aalborg University Hospital, Psychiatry, Unit for Psychosis
2011-2013 External supervisor at Rebild Municipality,​ Substance Abuse Treatment Center
2010-2015 Teaching CBT & Mindfulness, Aalborg University Hospital, Educational Unit
2006-2011 Psychologist at Aalborg University Hospital, Psychiatry, Dual Diagnosis Unit
2004-2006 Psychologist at Foldbjergcentret (Regional Substance Abuse Treatment)

Education​​

2023 PhD from Aarhus University, BSS (psychology). Title: En teoretisk-empirisk undersøgelse af en integrativ dobbeltdiagnose-forståelse.
2010 Journalist, Danish School of Media & Journalism
2009 Authorised psychologist, Danish Health and Medicines Authority
2008 Post-graduate education in Cognitive Behavioral Therapy
2004 MSc in Psychology, Aalborg University​​

Other​​

2014-2015 Lifestyle-intervention for schizophrenia patients: development, production and implementation
2014-2015 Participant in follow-up group on e-journal implementation at Aalborg University Hospital,
Psychiatry
2013-2014 Vitamins for your brain, podcast-project supported by Trygfonden (https://soundcloud.com/vitaminer​)
2012-2015 Technology-supported Mindfulness-course for psychiatric patients: development, production and implementation​

Peer reviewed​​​​​​

​Johansen, K. S., Bus​ch, S., Düring, S. W., Jobe, L. B., Mårtensson, S. & Larsen​, J. L. (2022). Sammen om dobbeltdiagnose. En tværfaglig grundbog om samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer. København: Samfundslitteratur. 224 sider. (link til forlag​)

Larsen, J. L., Johansen, K. S., Mehlsen, M. Y. (2022). What kind of science for dual diagnosis? A pragmatic examination of the enactive approach to psychiatry. Frontiers in Psychology, 13:825701. (Link​)

Larsen, J. L., Johansen, K. S., Nordgaard, J., & Mehlsen, M. Y. (2022). Dual case study of continued use vs cessation of cannabis in psychosis: a theoretically informed approach to a hard problem. Advances in Dual Diagnosis, 15(1).  

Larsen, J. L., Düring, S., & Johansen, K. S. (2021). Bivirkninger ved en psyko-social psykiatri-kritik. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 18(34).  

Larsen, J. L., & Johansen, K. S. (2019). "Dobbeltdiagnose - en ubekvem betegnelse i d​​​et tværsektorielle arbejde?" I: B. Bjerge & E. Houborg (red.) Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder (pp. 137-157). Aarhus: Aarhus University Press.  

Johansen, K. S., Busch, S., Jeppesen, P. P., Mårtensson, S., & Larsen, J. L. (2018). Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 15(28), 155-172.  

Johansen, K.S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & Larsen, J. L. (2018) Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28.​

Andre publikationer​

Busch, S., Düring, S. W., Jensen, K. T., Johansen, K. S., Larsen, J. L., Mårtensson, S., & Sell, L. (2021). Dobbeltdiagnose-ordbog. Hentes fra: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/dobbeltdiagnoser/nyheder/Documents/Dobbeltdiagnose-ordbog_2021.pdf​

Busch, S., Düring, S. W., Jensen, K., Johansen, K. S., Mårtensson, S. & Larsen, J. L. (2020) Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser svarer på syv spørgsmål til psykiatrien. Stof. Viden om rusmidler og samfund, nr. 35: 46-49.
Seniorforsker

Solvej Mårtensson, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d.​​​

Tlf. (+45) ​3864 2241​​
E-mail


Solvejs primære forskningsinteresser er i sociale årsager til sygdom og hvordan sociale faktorer påvirker prognosen hos patienter med dobbeltdiagnose. 

​Solvej har en baggrund i socialepidemiologi og folkesundhedsvidenskab. Hun har siden 2009 primært beskæftiget sig med sociale og organisatoriske faktorers betydning for prognose hos patienter med blodprop i hjertet, og med patienter der har en kombination af psykisk lidelse og brug af rusmidler (dobbeltdiagnose).

Solvej anvender primært kvantitative forskningsmetoder, og hun har særligt arbejdet med at koble patientnære data og registerdata.

Solvej er primær ansvarlig for REDD-PAC og ODDS, og hun er desuden involveret i flere andre ofte tværfaglige undersøgelser.

Tre udvalgte publikationer 

Johansen, K.S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018) Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28.

Busch, S., Rasmussen A., Mårtensson S., Johansen K.S. 'Dobbeltdiagnose og bæltefiksering. En undersøgelse af sammenhængen mellem dobbeltdiagnose – den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug af rusmidler – og bæltefiksering, ISBN 978-87-89726-16-8 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Mårtensson, S., D. Gyrd-Hansen, E. Prescott, P. K. Andersen, G. Gislason, R. K. Jacobsen, and M. Osler. 2016. 'Does access to invasive examination and treatment influence socioeconomic differences in case fatality for patients admitted for the first time with non-ST-elevation myocardial infarction or unstable angina?', EuroIntervention, 11: 1495-502.​

Uddannels​​​​e


​Ph.d.

​​Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Epiodemiologi, Københavns Universitet
​2014
​Kandidatgrad i
Folkesundhedsvidenskab
​Københavns Universitet
​2009
​Bachelorgrad i
Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet​​2006

​Ansættels​er

​Projektleder hos Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser
​2015-
​Post.doc.-forsker ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden
​2014-2015
​Ph.d.-studerende ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundheds, Region Hovedstaden
Titel på afhandling: Acute Coronary Syndrome – Socioeconomic position, invasive management and prognosis from 2001 to 2009
​2010-2014
​Undervisningsassistent:

Medicinsk Sociologi, 3. semester kandidatstuderende på Medicin, Københavns Universitet

Epidemiologi, 6. semester medicinstuderende, Københavns Universitet.

​2009-2014
​Klinisk epidemiolog, Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden
​2009-2010
Kurser

Advanced programming with SAS, SAS Institute 2017

The economics of health behavior, Swiss School of Public Health 2016

Competing Risk Analysis, European educational program in Epidemiology 2012

Inequalities in Health and Health Care, Swiss School of Public Health 2011

Analysis of variance and regression, University of Copenhagen 2011

Applied Welfare Analysis in Health, Swiss School of Public Health 2011, SSPLUS programme 2011

Academic writing. Københavns Universitet 2011

Empirical Policy Evaluation in Health, Swiss School of Public Health 2011, SSPLUS programme 2010

Applied statistical analysis with missing data, Aarhus Universitet 2010​


​Articles (peer reviewed)

Martensson, S., B. L. Frederiksen, P. De Nully Brown, S. O. Dalton, and M. Osler. 2012. 'Differential case reporting in a national clinical quality database: an analysis of the impact on comparison of outcome between departments', Qual Manag Health Care, 21: 278-85.

Martensson, S., D. Gyrd-Hansen, E. Prescott, P. K. Andersen, G. Gislason, R. K. Jacobsen, and M. Osler. 2016. 'Does access to invasive examination and treatment influence socioeconomic differences in case fatality for patients admitted for the first time with non-ST-elevation myocardial infarction or unstable angina?', EuroIntervention, 11: 1495-502.

Martensson, S., D. Gyrd-Hansen, E. Prescott, P. K. Andersen, R. K. Jacobsen, and M. Osler. 2016. 'Socio-economic position and time trends in invasive management and case fatality after acute myocardial infarction in Denmark', Eur J Public Health, 26: 146-52.

Martensson, S., D. Gyrd-Hansen, E. Prescott, P. K. Andersen, A. D. Zwisler, and M. Osler. 2014. 'Trends in time to invasive examination and treatment from 2001 to 2009 in patients admitted first time with non-ST elevation myocardial infarction or unstable angina in Denmark', BMJ Open, 4: e004052.

Martensson, S., K. H. Hansen, K. R. Olsen, T. B. Hojmark, J. H. Petersen, and P. Due. 2012. 'Does participation in preventive child health care at the general practitioner minimise social differences in the use of specialist care outside the hospital system?', Scand J Public Health, 40: 316-24.

Christensen, G. T., S. Maartensson, and M. Osler. 2016. 'The association between depression and mortality - a comparison of survey- and register-based measures of depression', J Affect Disord, 210: 111-14.

Frederiksen, B. L., S. Martensson, B. M. Norgard, S. P. Johnsen, and M. Osler. 2012. '[Use of clinical databases and central health registries for description of disease courses]', Ugeskr Laeger, 174: 1145-9.

Johansen, K.S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018) Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28.

Joergensen, T. S., S. Maartensson, E. H. Ibfelt, M. B. Joergensen, I. K. Wium-Andersen, M. K. Wium-Andersen, E. Prescott, P. K. Andersen, and M. Osler. 2016. 'Depression following acute coronary syndrome: a Danish nationwide study of potential risk factors', Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 51: 1509-23.

Jorgensen, T. S., S. Martensson, E. H. Ibfelt, M. B. Jorgensen, I. K. Wium-Andersen, M. K. Wium-Andersen, E. Prescott, and M. Osler. 2016. 'Time trend in depression diagnoses among acute coronary syndrome patients and a reference population from 2001 to 2009 in Denmark', Nord J Psychiatry, 70: 335-41.

Jorgensen, T. S., I. K. Wium-Andersen, M. K. Wium-Andersen, M. B. Jorgensen, E. Prescott, S. Maartensson, P. Kragh-Andersen, and M. Osler. 2016. 'Incidence of Depression After Stroke, and Associated Risk Factors and Mortality Outcomes, in a Large Cohort of Danish Patients', JAMA Psychiatry, 73: 1032-40.

Osler, M., L. H. Iversen, A. Borglykke, S. Martensson, S. Daugbjerg, H. Harling, T. Jorgensen, and B. Frederiksen. 2011. 'Hospital variation in 30-day mortality after colorectal cancer surgery in Denmark: the contribution of hospital volume and patient characteristics', Ann Surg, 253: 733-8.

Osler, M., S. Martensson, E. Prescott, and K. Carlsen. 2014. 'Impact of gender, co-morbidity and social factors on labour market affiliation after first admission for acute coronary syndrome. A cohort study of Danish patients 2001-2009', PLoS One, 9: e86758.

Osler, M., E. Prescott, I. K. Wium-Andersen, E. H. Ibfelt, M. B. Jorgensen, P. K. Andersen, T. S. Jorgensen, M. K. Wium-Andersen, and S. Martensson. 2015. 'The Impact of Comorbid Depression on Educational Inequality in Survival after Acute Coronary Syndrome in a Cohort of 83 062 Patients and a Matched Reference Population', PLoS One, 10: e0141598.

​Andre publikationer​​

​Busch, S., Rasmussen A., Mårtensson S., Johansen K.S. 'Dobbeltdiagnose og bæltefiksering. En undersøgelse af sammenhængen mellem dobbeltdiagnose – den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug af rusmidler – og bæltefiksering. ISBN 978-87-89726-16-8, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri 2017


Forskningsansvarlig overlæge

Signe Wegmann Düring, speciallæge i psykiatri, ph.d.

Mobil: 

E-mail


Signe Wegmann Düring​ beskæftiger sig med det lægefaglige psykiatriske perspektiv i bred forstand og forsker i et stort projekt om dobbeltdiagnose patienter, samt bidrager til centerets tværdisciplinære team.


Signe har arbejdet som læge i psykiatrien siden 2003, og med socialt udsatte/afhængige mennesker. Hun er speciallæge i psykiatri.

Signe har en særlig interesse for socialt udsatte mennesker med psykisk og fysisk sygdom, der samtidig anvender rusmidler og/eller er afhængige af rusmidler, og den kompleksitet der ses både i behandlingsbehovet men også i en bred menneskelig sammenhæng.

Tidligere klinisk forskning i tidlig skizofreni, men aktuelt aktiv forsker på REDD-PAC projektet.

​Uddannelse  

Cand. Med. 2004, Syddansk universitet 

PhD, medicin 2014, Københavns Universitet 

Speciallæge i psykiatri 2016

Klinisk lektor Københavns universitet, Institut for klinisk medicin 

Kliniske ansættelser

Beskæftiget i psykiatri og relaterede relevante specialer siden 2003, udvalgte milepæle nedenfor:

2004-2006: Turnus
 
2007: Introduktionsstilling
 
2008: Hoveduddannelse i Almen Medicin 

2011: Hoveduddannelse i psykiatri

2014: Ph.d. i medicin
 
2016: Speciallæge i psykiatri
 

Kommunikation​/Undervisning

 • ​ Undervist stud. med. rutinemæssigt i skizofreni, psykofarmakologi, akut organisk psykosyndrom og journalskrivning. Løbende deltaget i afdelingsundervisning om forefaldende.
 • Underviser på introduktionuddannelse for læger i psykiatri.
 • Stået for introduktion til forskning for nyansatte PCG, 2011-2013
 • Undervisning af plejepersonale
 • Almen undervisning: dans, yoga og motionskampsport.

Samarbejder/​ ledelse

 
 • ​Fællestillidsrepræsentant ved etablering af Region Hovedstaden i 2007, PCN, Medudvalgsdeltager.
 • Introduktionsansvarlig Yngre læge PCN
 • Tillidsrepræsentant PCK og PCSH.
 • Tværgående TR, vikar i YL formandskab
 • Ansat til at rekruttere til et EU-ramme projekt udgående fra UMC Utrecht, talrige interaktioner internationalt på alle medie platforme, kvalitetssikring, opdatering af centralt team.
 • Vagtplanlægning ved Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Sankt Hans.
 • Lægeligt medlem af adoptionsbureauet AC børnehjælp ved fusionen med Danadopt til den nuværende organisation.
 • YL medlem af rådet for rationel farmakoterapi i RHP
 • Uddannelses ansvarlig overlæge
 • Medlem overlægeforeningen repræsentantskab
 • Nøgleperson Sundhedsplatformen
 • Behandlingsansvarlig overlæge Novavi

 Sundhedsfremme

 • Erfaring med skadesbegrænsning hos socialt udsatte. Frivillig læge på mændenes hjem, arbejder aktuelt med misbrugende skizofrenipatienter
 • Konsulent Novavi , alkoholbehandling
 • Kendskab til almen sundhedsfremme fra mit forløb i almen praksis, livsstilsinterventioner, og direkte profylakse.

Uddannelser post-graduat

 • 15 timers kognitiv adfærds terapi uddannelse
 • 1 årige kognitiv adfærds terapi uddannelse
 • SCAN 2.0
 • PANSS-certificering
 • EEPE european epidemiology educational programme

PhD afhandling:

 “Effect of treatment with a dopamine D2 blocker on early information processing: A longitudinal study of antipsychotic-naïve first-episode schizophrenia patients.” Københavns Universitet 2014.


​Publikationer​

 
1)
 
“The OPTiMiSE trial: a three-phase, double blind switching study in first episode schizophrenia and schizophreniform disorder comparing amisulpride and olanzapine followed by open treatment with clozapine.”
René S. Kahn*, Inge Winter van Rossum, Stefan Leucht, Philip McGuire, Shon W. Lewis, Marion Leboyer, Celso Arango, Paola Dazzan, Richard Drake, Stephan Heres, Covadonga M. Díaz-Caneja, Mark Weiser, Silvana Galderisi, Birte Glenthøj, Marinus J.C. Eijkemans, W.Wolfgang Fleischhacker, Shitij Kapur, and Iris E. Sommer for the OPTiMiSE study group†.(accredited authorship) accepted lancet psychiatry

2)
 
“Associations between P3a and P3b amplitudes and cognition in antipsychotic-naive first- episode schizophrenia patients”
Caitlyn Kruiper, MSc [1,2], Birgitte Fagerlund, PhD [1], Mette Ø. Nielsen, MD PhD [1], Signe Düring, MD PhD [1], Maria H. Jensen, PhD [1], Bjørn H. Ebdrup, MD PhD [1,3], Birte Y. Glenthøj, DMSc MD [1,3], Bob Oranje, PhD [1,2,3] Psychol Med. 2018 Jun 19:1-8. doi: 10.1017/S0033291718001575.
  
3)
 
“Response to initial antipsychotic treatment in first episode psychosis related to cingulate
glutamate levels: A multicentre 1H-MRS study (OPTiMiSE)”, Mol Psychiatry. 2018 Jun 7. doi: 10.1038/s41380-018-0082-9
 
Egerton, A.,1  Broberg, B.V.,2  Van Haren, N.,3  Merritt, K.1, Barker, G.J.1, Perez-Iglesias,  R.,1 Baandrup, L.,2 Düring, S.W.,2 Sendt, K.V.,1 Stone, J.M.,1 Rostrup, E.,4 Sommer, I.3 Glenthøj, B.,2,5 Kahn, R.S. 3 Dazzan, P. 1, McGuire, P. 1 

4)
 
Signe Düring1 MD PhD, Mette Ødegaard Nielsen1 MD PhD, Nikolaj Bak2 MSc, PhD, Birte Glenthøj MD, DMSc , Lone Baandrup MD PhD, Bjørn Ebdrup3 MD PhD.
“Sexual dysfunction and hyperprolactinemia in antipsychotic-naive patients with schizophrenia before and after 6 weeks of selective D2/3 receptor blockade”, submitted

5)
Caitlyn Kruiper, MSc [1,2], Birgitte Fagerlund, PhD [1], Mette Ø. Nielsen, MD PhD [1], Signe Düring, MD PhD [1], Maria H. Jensen, PhD [1], Bjørn H. Ebdrup, MD PhD [1], Birte Y. Glenthøj, DMSc MD [1,3], Bob Oranje, PhD [1,2,3]
  
Associations Between Electrophysiological Measures of Selective Attention and Neurocognitive Measures of Working Memory and Attention in Antipsychotic-Naive, First- Episode Schizophrenia Patients (Schizophrenia Bulletin, Volume 43, Issue suppl_1, 1 March 2017, Pages S26)
  
6)
 
Nikolaj Bak, Bjørn H. Ebdrup, Bob Oranje, Birgitte Fagerlund, Maria H. Jensen, Signe Düring, Mette Ø. Nielsen, Birte Y. Glenthøj, and Lars K. Hansen
” Two subgroups of schizophrenia from a Gaussian Mixture Model of cognition and electrophysiology”
Transl Psychiatry. 2017 Apr 11;7(4):e1087. doi: 10.1038/tp.2017.59
  
7)
 
Daniel Mønsted Shabanzadeh, Signe Düring, Cai Frimodt-Møller.
 
“Male circumcision and perceived sexual function - A systematic review “ DMJ, 6/2016

8)
 
A. Jørgensen, B. S. Hansen, S. Stanislaus, S. Düring, M. B. Jørgensen, L. H. Pinborg, D. Kondziella.
“Anti-N-methyl-d-aspartate receptor encephalitis is an important differential diagnosis in acute psychiatric disease”. Acta Psychiatrica Scandinavica : 131, 1 (January 2015)

9)
 
Lejla Sjanic, Signe Wegmann Düring, Martin Balslev Jørgensen.
 
”Behandling af psykotisk depression med elektrokonvulsiv terapi hos en gravid i tredje trimester”. Danish Medical Bulletin Sep. 2015.

10)
 
Signe Düring, Birte Yding Glenthøj, Bob Oranje.
 
“Effects of Blocking D2/D3 Receptors on Mismatch Negativity and P3a Amplitude of Initially Antipsychotic Naïve, First Episode Schizophrenia Patients”. International Journal of neuropsychopharmacology,September 2015

11)
 
Düring S, Glenthøj BY, Andersen GS, Oranje B.
 
“Effects of dopamine D2/D3 blockade on human sensory and sensorimotor gating in initially antipsychotic-naive, first-episode schizophrenia patients.” Neuropsychopharmacology. 2014 Dec;39(13):3000-8.
 
12)
 
Maria Lengquist MD, Catrine Carlstein MD, Anne Elin Eriksson MD, Signe Wegmann
Düring MD, PhD
 
“Rigtige læger græder ikke?”, replik, Ugeskrift for læger 2013
 
13)
 
Wegmann SD, Kessing LV.
 
“Recurrence following discontinuation of 28 years of lithium therapy” . Danish Medical Bulletin, 2011 Mar 14;173(11):820-1.

Poster præsentationer

 2018: NCP
 
2017: EPA
 
2015: RHP forskningsdag. HBM Hawaii. 2014: SIRS, Firenze

2013: ICOSR, Florida. RHP forskningsdag (3. præmie). Brain Prize meeting. 2012: RHP forskningsdag, SIRS, Firenze

2011: ICOSR, Colorado Springs 

Oral presentations​

 
2018: NCP​
Ph.d.-studerende

Josefine Skou Jakobsen, kandidat i folkesundhedsvidenskab

Email


Josefine arbejder med tværfaglige og systemorienterede perspektiver på psykiatri- og rusmiddelforskning. I sit ph.d.-projekt følger hun en af de største organisatoriske ændringer inden for det psykiatriske område i nyere tid: en organisering, der indfases fra 2024, hvor regionerne får det samlede ansvar for behandlingen til mennesker med dobbeltdiagnoser.   


​Josefine har en baggrund i folkesundhedsvidenskab med særligt fokus på medicinsk sociologi, socialvidenskabelige forskningsmetoder, socialmedicinske problemstillinger og ulighed i sundhed. Hun har tidligere arbejdet med tværfaglige sundhedsprojekter både i Danmark og internationalt med fokus på bl.a. substitutionsbehandling og HIV-forebyggelse.  

Josefines ph.d.-projekt er en del af ODDS-projektet. I sin forskning anvender hun både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder til at undersøge kompleksiteten og mulighederne i en kommende, større omorganisering af indsatsen på dobbeltdiagnoseområdet.


Uddannelse

Kandidat i FolkesundhedsvidenskabKøbenhavns Universitet2019​​

 

Ansættelser

Ph.d.-studerende ved Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstaden Psykiatri 2023 -  
Technical Officer og Konsulent ved World Health Organization, Regional Office for Europe2021-2023
Forebyggelseskonsulent og International Programme Officer ved AIDS-Fondet 2020-2021
Akademisk Medarbejder ved Nordsjællands Hospital, Region Hovedstaden 2019 

Undervisningsassistent ved Københavns Universitet:

 

 • Medicinsk Sociologi, Kandidatuddannelsen i Medicin
 • Statistik, Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab
2017-2022
Studentermedhjælper ved Dansk Institut Mod Tortur (DIGNITY), Statens Serum Institut og Patienterstatningen 2016-2019Peer reviewed

Jakobsen JS, Kloster ML, Christensen L, Johansen KS, Kappel N, Kronbæk M, Fahnøe KR, Houborg E, Trade-offs in Substitution Treatment: A Qualitative Study of an Opioid Substitution Therapy Clinic as an Enabling and a Risk-Environment. Contemporary Drug Problems. 2022;49(1):64-83. doi:10.1177/00914509211058988

Andre publikationer

Kloster ML & Jakobsen JS, Splittet mellem hjælp og risici: Dilemmaer i hverdagen på et substitutionsbehandlingscenter. STOF - Viden om Rusmidler og Samfund. 2019;34​
Studentermedhjælp

Caroline Legind-Hansen Taarup

Email

Caroline er studentermedhjælper med baggrund i sociologi. Hun er primært koblet til projektet "New Perspectives", hvor hun særligt bidrager til at drive forsknings- og brugernetværket.

Opdateret d. 15.03 2023
Redaktør