Kompetencecentrets opgaver

​Centret er tovholder både på klinisk orienterede og organisatoriske og tværsektorielle udviklingsprojekter, ligesom centret både leder og bidrager til forskningsprojekter. Kompetencecenter for dobbeltdiagnoser yder rådgivning om best practice og formidling af aktuel viden om dobbeltdiagnoseområdet men har ikke en klinisk funktion.

​​​​Udviklings- og koordinationsopgaver

​Udviklings- og koordinationsopgaver er en central type af opgaver, som Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har ansvaret for indenfor dobbeltdiagnoseområdet. 

Generelt dækker opgaverne over, at kompetencecentret skal medvirke til at styrke den behandlingsindsats, som møder patienterne, når de henvender sig med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug. Formålet er, at den behandling, de bliver tilbudt skal:

 • Være den mindst indgribende behandling
 • Være den mindst ressourceforbrugende behandling 
 • Samtidig være en effektiv og videnskabeligt underbygget behandling
​I praksis bliver udviklings- og koordineringsopgaver typisk beskrevet som projekter, der foregår over et vist tidsrum. Projekterne kan tage afsæt i behandlingsvejledninger eller i retningslinjer f.eks. fra Social- eller Sundhedsstyrelsen.​

​Rådgivning

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har et solidt overblik over dobbeltdiagnoseområdets historik, forskningsbase og kliniske praksis. Endvidere holder centret fingeren på pulsen ift. både ny forskning og nye officielle retningslinjer og behandlingsanbefalinger. 

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose kan derfor rådgive om:

Eksisterende behandlingsanbefalinger - nationalt og internationalt
Centrale aktører på området i Danmark, Skandinavien og internationalt
Relevante evaluerings- og forskningsmetoder

Bemærk at Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose ikke har en klinisk funktion. Hvis du er sundhedsprofessionel, og har brug for vejledning i et konkret klinisk spørgsmål, så henvises der til Afdeling M, som bemander en rådgivningstelefon, hvis nummer og åbningstider kan findes her​.

Formidling​

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er også aktiv i forhold til at formidle eksisterende og ny viden om dobbeltdiagnoseområdet. 

Der er f.eks. mange offentlige funktioner, hvor dobbeltdiagnoser-problematikker kan spille en rolle. Det kan f.eks. være relevant for funktionerne på jobcentre og i rehabiliteringsenheder. Ligeledes kan private organisationer eller virksomheder, der arbejder med sundhedsfeltet også have nytte af grundviden om dobbeltdiagnose-feltet. 

Centrets formidlingsaktiviteter foregår bl.a. via:

 • Artikler og opslag på Kompetencecentrets hjemmeside
 • Undervisning eller foredrag
 • Formidling af forskningsresultater og resultater fra udviklingsprojekter

Du er meget velkommen til at kontakte centret​, hvis du har en formidlings- eller rådgivningsopgave, du gerne vil i dialog om. 

Forskning

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose udfører også forskning. Nogle forskningsprojekter er startet af centret selv, andre som del af udviklingsprojekter eller i samarbejde med andre interne og/eller eksterne parter. Centret opsøger aktivt forskningsmuligheder.

Centret anvender kvalitative metoder som f.eks. deltagerobservation og interview, der giver indsigt i, hvordan mennesker oplever og handler i verden, og kvantitative metoder, som f.eks. registre og spørgeskemaer, der giver viden om omfanget af en problemstilling eller et behandlingstiltags effekt.

På et givent tidspunkt vil der være en række aktive forskningsprojekter i centret, og over tid er det hensigten, at følgende forskningsområder bliver dækket:

 • Humanistisk og samfundsvidenskabelig psykiatriforskning
 • Epidemiologi og registerforskning
 • Organisering, samarbejde og implementering
 • Sundhedsøkonomi
 • Klinisk forskning

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har et særligt tæt forskningssamarbejde med Afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans, hvor der i løbet af 2016 forventes at blive igangsat flere konkrete forskningsprojekter.
Redaktør