Sidsel Busch

Sidsel Busch, antropolog, ph.d.


Tlf. 3864 2059
E-mail


Sidsel arbejder med samfundsvidenskabelig psykiatri- og rusmiddelforskning og beskæftiger sig især med brugernes egne erfaringer, handlinger og perspektiver.

Hun har tidligere forsket i recoveryorienteringen, stemmehøring, selvhjælpsgrupper, peers, relationen mellem brugerbevægelse og institution og tvang.

Derudover har hun lavet udviklingsarbejde om tværsektorielt samarbejde på dobbeltdiagnoseområdet, forebyggende initiativer i forhold til tvang og patienter med en dobbeltdiagnose, samt udviklet fællesundervisning for brugere, pårørende og medarbejdere i psykiatrien, rusmiddelbehandlingen og socialpsykiatrien.

Sidsel arbejder med kvalitative metoder såsom deltagerobservation og interview og har fokus på at tilpasse metoderne til det enkelte menneske i situationen.

Sidsel arbejder i øjeblikket med:

  • Forskningsprojektet: 'Kunsten at leve' – den kvalitative del, der undersøger hvilke forhold mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug selv tillægger værdi ift. at kunne håndtere de problemer, de har levet med. I projektet er Sidsel optaget af at få beskrevet, hvad brugerne selv oplever som hjælpsomt og en støtte i forhold til at kunne klare sig og leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv.
  • Pilotprojekt om rusmidler og botilbudsområdet
  • Forskningsprojekt om bæltefiksering og patienter med en dobbeltdiagnose
  • Projektet 'Fælles Undervisning', der udvikler undervisning på dobbeltdiagnoseområdet for medarbejder i psykiatrien, rusmiddelbehandlingen og socialpsykiatrien.

Udvalgte publikationer

Johansen, K. S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018). Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28, 155-172.

Busch, S. (2018). Kortlægning af brug og håndtering af rusmidler på botilbud. STOF. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet, nr. 30, 39-43.

Busch, S., A. S. Rasmussen, S. Mårtensson & K. S. Johansen (2017). Dobbeltdiagnose og bæltefiksering: En undersøgelse af sammenhængen mellem dobbeltdiagnose - den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug af rusmidler - og bæltefiksering. Roskilde: Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser.

Links

CV.pdf

Publikationer.pdf

Redaktør