Kompetencecentrets mission og vision

​Kompetencecentrets vision og mission er centrets overordnede kompas

​Vision

Kompetencecenterets vision er at være Danmarks mest vidende organisation i forhold til mennesker, der lever med sindslidelse og samtidigt problemskabende brug af alkohol og/eller stoffer (dobbeltdiagnose), og sikre at denne viden bliver anvendt til at skabe bedre behandling og liv for målgruppen.

​Mission

  • At skabe, samle og formidle viden, som er anvendelsesorienteret, tværdisciplinær​ og på et højt fagligt niveau til gavn for mennesker med en dobbeltdiagnose
  • At samarbejde med og inddrage perspektiver fra brugere/patienter, pårørende, praktikere, forskere og beslutningstagere i Kompetencecenterets arbejde
  • At skabe refleksion og debat om indsatser og organisering indenfor dobbeltdiagnoseområdet

Redaktør