Staff - under construction

​On this page you can find short bios and active project portfolios for the staff at Competence Center for Dual Diagnosis. The page is still under construction.

​Competence Center for Dual Diagnosis is placed in close proximity to department M, which specializes in integrated treatment of dual diagnosis patients. Above is 'Fjordhus' ('inlet-house') where the inpatient facilities reside. Psychiatric Center Sct. Hans is located by the picturesque Roskilde Fjord.


Head of Competence Center for Dual Diagnosis

Katrine Schepelern Johansen, social anthropologist, PhD

Tlf. 3864 2492
Mobile: 3056 6679
E-mail

Katrine has since 2001 worked with research in psychiatry and addiction treatment from a social and cultural perspective. From this research she has in-depth knowledge about the psychiatric treatment system, dual diagnosis, addiction treatment, forensic psychiatry and transcultural psychiatry.

As an anthropologist Katrine has a special focus on the individual human being in the treatment system and the special challenges that vulnerable and marginalized patients pose in the social system and the health care system.

Katrine is working with:

 • Development of the Competence Centre
 • Joint treatment plans between psychiatry and addiction treatment
 • How the treatment of dual diagnosis is organized in Denmark
 • Prevention of mechanical restraint in Dual Diagnosis patients


Ph.d.-studerende

Pernille Pinderup Jeppesen, psykolog​

Tlf. 3864 2256
E-mail​

Pernilles ph.d.-projekt følger en større indsats i Region Hovedstadens Psykiatri, der sigter mod at styrke behandlingsindsatsen over for patienter med en dobbeltdiagnose. Indsatsen indebærer bl.a., at der implementeres integreret dobbeltdiagnosebehandling, og at en gruppe ressourcepersoner modtager uddannelse. 

​Gennem spørgeskemaer og interviews med personalet på 8 psykiatriske hospitaler undersøger Pernille holdninger til patienter med en dobbeltdiagnose, samt hvilke praksisser der er de forskellige steder. Dette gøres både før og efter implementeringsprocessen.

Pernille arbej​der i øjeblikket med:

 • Ph.d. projekt
 • Fagkonsulent hos Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af Nationale kliniske regningslinjer for udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig afhængighed af alkohol (dobbeltbelastede)

Projektleder

Sidsel Busch, antropolog, ph.d.

Tlf. 3864 2059
E-mail

Since 2005 Sidsel has done research on recovery, voice hearing, self-help groups and the relation between the psychiatric institutions and the user movement. Extensive field work among people with mental severe health problems has given her insight into the problems faced by this population. At the same time it has she has gained knowledge on how mental health professionals work with users and patients, and of the roles of relatives and peer-support. 

Sidsel is especially concerned with the experiences and active involvement of users, and to understand how social and cultural practices contribute. She works with qualitative methods such as participant observation and interviews, and she is focused on adapting the methods for the task at hand. 

Sidsel is presently involved in:

 • Koordinerende indsatsplaner ('Trans-sectorial treatment planning')
 • Preventive initiatives regarding the use of restraints in psychiatric treatment


Projektleder​

​Jonathan Led Larsen, psykolog, journalist

​Tlf. 3864 2256
Mobil: 2445 1331
E-mail​

Jonathan har arbejdet med opsøgende indsatser og terapi som psykolog i behandlingspsykiatrien i 10 år både indenfor dobbeltdiagnose- og psykoseområdet. Han er meget interesseret i, hvordan behandlingstilbud og forskning kan blive bedre til at skabe detaljeret viden om ​og forståelse for patienternes hverdagsliv, så samarbejdet om at få det bedre kan styrkes. 

Jonathan arbejder i øjeblikket med:

 • Cannabis-projektet - hvad øger, vedligholder eller mindsker cannabis-brug blandt personer, der har psykoselidelser?
 • Udarbejdelse af centrets nyhedsbrev og vedligehold af hjemmeside
 • Litteratur-gennemgange/arbejdsnotater - aktuelt om psykoterapi til mennesker med en ikke-psykotisk psykisk lidelse

Projektleder

Solvej Mårtensson, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d.​​​

Tlf. (+45) ​3864 2241​​
E-mail​


Project manager

Solvej Mårtensson, Social Epidemiologist, MSc Public Health, PhD.

Tlf. (+45)  3864 2241
E-mail

Solvejs main area of research is within social determinants of health and health care in Danmark. Solvej primarily use big scale data from national registers or cohort studies. 

Solvej is currently working on the following projects.

Analyses of the relationship between having a dual diagnosis and use of mechanical restraint.

REDD-PAC REsearching Dual Diagnosis – Prognosis And Characteristics.
REDD-PAC is a joint research project between the Competency center for Dual diagnosis, the dual diagnosis department (M) and the Institute for Biological Psychiatry.

How to live to the age of 60? – a study of resilience of men living with addiction, mental illness and crime. The project is a mixed method study using both the Metropolit cohort, register based data and qualitative interviews.

A recovery project at the M20 section at the dual diagnosis department (M) focusing on the use of the Recovery Star as a tool in the care for the patients.


Opdateret d. 11.9 2017


Redaktør