Publikationsliste

Oversigt over publikationer fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Publikationer udgået fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

2022 - peer reviewed​​

​Larsen, J. L., Johansen, K. S., Mehlsen, M. Y. (accepted) What kind of science for dual diagnosis? A pragmatic examination of the enactive approach to psychiatry. Frontiers in Psychology - Psychopathology.

Larsen, J. L., Johansen,​ K. S., Nordgaard, J., & Mehlsen, M. Y. (2022). Dual case study of continued use vs cessation of cannabis in psychosis: a theoretically informed approach to a hard problem. Advances in Dual Diagnosis, 15(1).  ​

2022 - andre publikationer​​​


​2021 - peer reviewed

Larsen, J. L., Düring, S., & Johansen, K. S. (2021). Bivirkninger ved en psyko-social psykiatri-kritik. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 18(34).  

2021 - andre udgivelser​​​


2020 - peer rev​​iewed

Düring, Signe Wegmann, Julie Nordgaard & Solvej Mårtensson (2020): Stability of admission diagnoses; data from a specialized in-patient treatment facility for dual diagnosis, Nordic Journal of Psychiatry, DOI: 10.1080/08039488.2020.1793381

2020 - andre p​ublikationer

Busch, Sidsel (2020) Recovery er vigtig, men det kan være svært i arbejdet med mennesker med dobbeltdiagnose. Stof. Viden om rusmidler og samfund, nr. 35: 54-59.

Busch, Sidsel, Signe Wegmann Düring, Katrine Jensen, Katrine Schepelern Johansen, Solvej Mårtensson & Jonathan Led Larsen (2020) Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser svarer på syv spørgsmål til psykiatrien. Stof. Viden om rusmidler og samfund, nr. 35: 46-49.


2019​​ - peer reviewed

Larsen, J.L. & Johansen, K.S. (2019) Dobbeltdiagnose - en ubekvem betegnelse i det tværsektorielle arbejde? I: Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder, Bjerge & Houborg (red.), s. 137-157. Samfund og Rusmidler, Aarhus: Aarhus University Press.

Mårtensson, S., Johansen, K.S. & Hjorthøj, C. (2019) Dual diagnosis and mechanical restraint–a register based study of 31,793 patients and 6562 episodes of mechanical restraint in the Capital region of Denmark from 2010–2014. Nordic Journal of Psychiatry , 1-9. (abstract)

2019 - andre publikatio​​ner

Tranberg, K. (2019) Specialeafhandling i Folkesundhedsvidenskab: Kontakt til Almen Praksis blandt Mennesker med Dobbeltdiagnose, Københavns Universitet.

Mårtensson, S. (2019): Notat: Unge ml. 15 og 25 med dobbeltdiagnose i psykiatrien fra 2002-2017, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri

Jensen, P. & S. Mårtensson (2019) Fakta om målgruppen 'Unge med dobbeltdiagnose'. Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose. Artikelsamling om unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt problematisk brug af rusmidler. http://www.spuk.dk/uploads/2/6/2/3/26232090/indhold_artikelsamling_a4_132_sider_enkelt_side.pdf

Johansen, Katrine Schepelern & Susanne Pihl Hansen (2019) Retningslinjer for indsatser. Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose. Artikelsamling om unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt problematisk brug af rusmidler. http://www.spuk.dk/uploads/2/6/2/3/26232090/indhold_artikelsamling_a4_132_sider_enkelt_side.pdf

Thylstrup, Birgitte & Katrine Schepelern Johansen (2019) Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om unge med dobbeltdiagnoser. Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose. Artikelsamling om unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt problematisk brug af rusmidler. http://www.spuk.dk/uploads/2/6/2/3/26232090/indhold_artikelsamling_a4_132_sider_enkelt_side.pdf

Busch, S. (2019) Efterord. I Stof til eftertanker. Om rusmidler, medicin og alt det andet i Orion, Abildtrup og Jensen. Hillerød: Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion. 2018 - peer review​​ed

Johansen, K.S., S. Busch, P. Pinderup, S. Mårtensson, H. Poulsen & J. L. Larsen (2018) Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28.

Kristensen, D. B. & K. S. Johansen (2018) Self, Substance and Society: Ethnographic Explorations of Addiction. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 15(28), 63-86. (full text available)

Johansen, K.S. (2018) Treatment of Dual diagnosis in Denmark – Models for Cooperation and Positions of Power. Qualitative Studies, vol. 5, nr. 2, s. 125.139. (full text available)

Pinderup, P. (2018) Improving the Knowledge, Attitudes, and Practices of Mental Health Professionals Regarding Dual Diagnosis Treatment - a Mixed Methods Study of an Intervention. Issues in Mental Health Nursing, 39:4, 292-303.

Pinderup, P. (2018) Challenges in working with patients with dual diagnosis. Advances in Dual Diagnosis, 11.2 (2018): 60-75.

2018 - andre p​ublikationer

Busch, S. (2018) Forord. I: Jensen, P.M.: Stof til eftertanker: Om rusmidler, medicin og alt det andet i Orion. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion, s. 5-8.

Pinderup, P. (2018). Behandling af dobbeltdiagnose i psykiatrien: En undersøgelse af Satspuljeprojektet. Ph.d.-afhandlng, Københavns Universitet.

Johansen, K.S. (2018) Samarbejde mellem psykiatri og misbrugsbehandling - og bud på hvorfor det er svært. Årsmagasin 2018, KABS, s. 64-73.


2017 - peer​​ reviewed

Hoej, M., K. S. Johansen, B. R Olesen & S. M Arnfred (2017) "Caught Between a Rock and a Hard Place" – Between Discourses of Empowerment and Solicitude: Danish Public Sector Service Professionals' Discourses of Nonattendance. Qualitative Health Research, 27(11): 1686-1700.

2017 - andre publi​kationer

Busch, S., A. Rasmussen, S. Mårtensson & K.S. Johansen (2017) Dobbeltdiagnose og Bæltefiksering. En undersøgelse af sammenhængen mellem dobbeltdiagnose – den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug af rusmidler – og bæltefiksering. Roskilde: Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose. Peer-reviewed rapport. (tilgængelig her)

Kyster, N. B. (2017) The Influence of Childhood Aspirations on own future risk of psychotic disorder, substance use disorder and dual diagnosis in adult life. Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet.


2016 - peer reviewe​​d

​Berger, N. P. & K. S. Johansen (2016) Jagten på en ADHD-diagnose: Analyse af situationer og kontekster, hvor det bliver attraktivt at være psykisk syg. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 25, s. 129-154. (tilgængelig her)

Christensen, G. T., Maartensson, S., & Osler, M. (2017). The association between depression and mortality: a comparison of survey- and register-based measures of depression. Journal of Affective Disorders, 210, 111-114. DOI: 10.1016/j.jad.2016.12.024

Joergensen, T. S., S. Maartensson, E. H. Ibfelt, M. B. Joergensen, I. K. Wium-Andersen, M. K. Wium-Andersen, E. Prescott, P. K. Andersen, and M. Osler. 2016. 'Depression following acute coronary syndrome: a Danish nationwide study of potential risk factors', Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 51: 1509-23.

Jorgensen, T. S., S. Martensson, E. H. Ibfelt, M. B. Jorgensen, I. K. Wium-Andersen, M. K. Wium-Andersen, E. Prescott, and M. Osler. 2016. 'Time trend in depression diagnoses among acute coronary syndrome patients and a reference population from 2001 to 2009 in Denmark', Nord J Psychiatry, 70: 335-41.

Jorgensen, T. S., I. K. Wium-Andersen, M. K. Wium-Andersen, M. B. Jorgensen, E. Prescott, S. Maartensson, P. Kragh-Andersen, and M. Osler. 2016. 'Incidence of Depression After Stroke, and Associated Risk Factors and Mortality Outcomes, in a Large Cohort of Danish Patients', JAMA Psychiatry, 73: 1032-40.

Johansen, K. S. & J. Møllerhøj (2016) Stigma før og nu. I: Sct. Hans 1816-2016, Kragh & Møllerhøj (red.). Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Møller, J. R. & K. S. Johansen (2016) Spændingsfeltet mellem dynamik og stabilitet. Udvikling og behandlingen af mennesker med sindslidelser i det danske velfærdssamfund. Tidsskriftet antropologi, nr. 72, s. 67-87. 

Møllerhøj, J., K. S. Johansen & J. V. Kragh (2016) Mod specialisering. Udviklingen på Sct. Hans 1991-2016. I: Sct. Hans 1816-2016, Kragh & Møllerhøj (red.). Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Osler, M., S. Martensson, I. K. Wium-Andersen, E. Prescott, P. K. Andersen, T. S. Jorgensen, K. Carlsen, M. K. Wium-Andersen, and M. B. Jorgensen. 2016. 'Depression After First Hospital Admission for Acute Coronary Syndrome: A Study of Time of Onset and Impact on Survival', Am J Epidemiol, 183: 218-26.

Pinderup, P., B. Thylstrup & M. Hesse (2016). Critical Review of Dual Diagnosis Training Programs for Mental Health Professionals. International Journal of Mental Health and Addiction, 14(5): 856-872. (link)
 
Pinderup, P. (2016) Training Changes Professionals’ Attitudes Toward Dual Diagnosis. International Journal of Mental Health and Addiction. (først udgivet online: link)

2016 - andre publikatio​ner

Busch, S. & K. S. Johansen (2016) Forsigtig optimisme omkring de koordinerende indsatsplaner. I: Årsmagasin 2016. Glostrup: KABS.


2015 - peer review​ed

Johansen, K. S. (2015) 'Det er ikke en forlystelsespark, vi driver her' – behandling vs. nydelse og andre modsætninger i det danske program for lægeordineret heroin. I: Tidsskriftet antropologi, nr. 71, s. 33-50. (hele nummeret tilgængeligt her)


2014 - peer revie​​wed

Johansen, K. S. (2014) Heroin og håb! (?) I: Misbrugsbehandling - Organisering, indsatser og behov, Hesse, Pedersen & Frederiksen (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Redaktør