Hvad indebærer deltagelse?

​De tre grupper af informanter deltager også i projektet på forskellige måder. Her kan du læse om hver gruppens deltagelse og finde link til en informationsfolder, som du kan printe. 

​Der er to grupper af deltagere i projektet:

 1. Mennesker med tidligere eller aktuelle oplevelser med psykose, som tidligere har haft et væsentligt forbrug af cannabis, men som nu har lagt det bag sig.
 2. Mennesker som oplever psykosesymptomer og (med eller uden en diagnose fra psykiatrien), og som har et aktivt forbrug af cannabis svarende til mindst 2 x ugentligt. 
Hvad indebærer deltagelse?
Gruppe 1 beder vi om at deltage i et enkelt interview á 30-90 minutters varighed. Gruppe 2 følges gennem længere tid på følgende måde:
 • 6 interviews fordelt over et år, der spørger ind til:
  • Historik med rusmiddelbrug
  • Socialt netværk og cannabis-brug
  • Psykisk tilstand og cannabis-brug
  • Konkrete forhold og oplevelser omkring anskaffelse og indtagelse
  • Evt. ønsker ift. ændringer/tanker om fremtiden
  • Erfaringer med behandling og sociale støtte
 • En til to dage før interview (minus det første): et telefonopkald eller et e-spørgeskema omkring cannabisforbrug gennem den sidste uge: hvor ofte, anslået mængde/styrke, kontekster for brug, grad af velbefindende.

Redaktør