Informationsfoldere og samtykkeerklæring

Her kan du hente informationsfoldere om projektet - som du evt. kan printe eller henvise til med link. Først kan du finde information om, hvordan proceduren omkring henvisninger og samtykkeerklæringer er.​

​Cannabisprojektet optager nye informanter til og med juni 2018. Informanterne kan selv skrive til forskningslederen, eller også kan henvisning foregå via en mellemmand som f.eks. en sundhedsprofessionel. 

Samtykkeerklæring

Når man medvirker i forskning, så skal man informeres om, hvad forskningen går ud på. I Cannabisprojektet handler medvirken om at deltage i interviews. Informanterne får gennemgået projektet første gang de mødes med forskeren, og her bliver informanter, der fortsat gerne vil være med i projektet, også bedt om at udfylde en samtykkeerklæring.

Hvis du er en sundhedsprofessionel, som har snakket med en patient om deltagelse, så er det tilstrækkeligt, at du spørger patienten/borgeren om lov til at videregive fornavn og telefonnummer til forskningslederen og så inkluderer denne forespørgsel i et journalnotat. 

Informationsfolder

Der findes to versioner af informationsfolderen, som retter sig mod de to primære grupper af informanter. 

Folder 1 er til personer, som har en psykisk problemstillingen indenfor psykoseområdet, og som har et aktivt forbrug af cannabis (minimum 2 x ugentligt). Dvs. cannabis indgår som en del af hverdagslivet hos denne gruppe. 

Folder 2 til personer, der har eller har haft en problemstilling indenfor psykoseområdet, og som tidligere har haft et fast forbrug af cannabis. Dvs. denne gruppe har erfaringer med at stoppe med at bruge cannabis.

Folderne ligger i pdf-format og kræve Adobe Acrobat eller tilsvarende for at kunne læses. Du kan printe folderne, så de fungerer som en A5-folder: Husk at indstille printeren til:

  • At udskrive på begge sider
  • At vende papiret på den lange side
Opdateret: 21.12 2017
Redaktør