Informanter til Cannabis-projektet

Vi søger informanter frem til juni 2019. Hvis du kender nogen, der passer på vores informant-profil, så hører vi meget gerne fra dig. ​

Cannabis-projektets hovedaktivitet er kvalitative interviews. Denne metode er god til at give et nuanceret billede af en mindre gruppe unikke individer, og kan bl.a. bruges til at lave hypoteser om sammenhænge, som så kan undersøges i større skala.

​Cannabis-projektet rekrutterer informanter frem til juni 2019. Vi søger to slags informanter:

 1. Tidligere cannabis-brugere: Personer der selv har oplevet psykose/har diagnosen 'skizofreni', og som tidligere har haft et større forbrug af cannabis, som nu er lagt på hylden. 
 2. Nuværende cannabis-brugere: Personer som har et væsentligt aktivt forbrug af cannabis og som har en psykose-lidelse eller tilsvarende problematik.

De eftersøgte informanter
 • Generelt om informanterne: 
  • 18-35 år
  • Har oplevet en eller flere psykoser indenfor de sidste 2 år.
  • Har (eller har haft) et betydende forbrug af cannabis (minimum 2 x ugentligt gennem 1 år).
 • Interviews med gruppe 1 er enkeltstående interviews.
 • Interviews med gruppe 2 (som har aktivt forbrug af cannabis) består af 6 interviews fordelt over et år.
 • Om interviewene:
  • Varighed af interviews: 30-90 minutter
  • Interviewene afholdes hvor det passer informanten bedst
  • Ved flere interviews vil det vil være tale om samme interviewer hver gang
Henvisning
Vi modtager løbende henvisning af informanter. Dette sker via:
 • jonathan.led.larsen@regionh.dk (sikker mail)
Hvis du er i tvivl om, hvor vidt en informant er relevant for projektet, så skriv til projektlederens adresse herover eller ring til projektlederen på 38642127.

Informanten vil blive kontakt indenfor 2 dage eller efter aftale, evt. undtaget ved ferier, hvor der kan være lidt længere respons-tid.
Redaktør