Frequently Asked Questions om Cannabisprojektet

Har du spørgsmål til Cannabisprojektet? F.eks. om deltagelse, om metoder, forventede resultater eller noget helt tredje? Vi samler de hyppigst stillede spørgsmål her på siden sammen med et svar. Siden bliver løbende udvidet med nye spørgsmål og svar.

Send spørgsmål til forskningslederen her. Skriv 'FAQ' i emnelinjen.


En af informant-grupperne består af tidligere cannabis-brugere - hvor længe skal der gå, før man er tidligere bruger af cannabis?

Der findes ikke et generelt svar på dette, men ift. Cannabisprojektet skal man have været fri af cannabis-brug i minimum 3 måneder. Der er nogen elastik i dette, da vi f.eks. er stødt på personer, som ikke bruger cannabis fast længere, men som har brugt en enkelt gang indenfor de sidste måneder, og som vi stadig vil inkludere i gruppen af tidligere brugere. 


Skal man som informant være i behandling i psykiatrien for at deltage?

Nej, det er ikke noget krav, at man er i behandling i psykiatrien. Vi rekrutterer både informanter, som ikke har haft kontakt til psykiatrien, som er i behandling såvel som informanter der periodisk har eller har haft kontakt til psykiatrien. Vi vil dog spørge ind til oplevelser med symptomer på psykisk lidelse, da det er et kriterium for at være med, at man har oplevet symptomer på psykose.


Hvad gør forskeren, hvis en informant får det rigtig dårligt undervejs i projektet og f.eks. ikke længere har kontakt til en behandler?

Forskeren, som besøger og interviewer informanterne, fungerer ikke som en behandler. Som forsker påhviler der samme ansvar, som der gør for andre mennesker, som står i en situation, hvor en person har brug for hjælp. I dette tilfælde vil det f.eks. dreje sig om at hjælpe den nødstedte til at få kontakt til pårørende, til tidligere eller nuværende behandler eller evt. til en psykiatrisk skadestue. Forskeren fører ikke kontrol med deltagerne og beder f.eks. ikke informanterne om en kontaktliste eller lignende. 


Kan man også deltage, hvis man f.eks. eksperimenterer med at behandle sig selv med CBD-olie. Altså indtager et andet cannabis-produkt end at ryge hash eller pot?

Ja, det kan man. Vi er interesserede i at snakke med alle, der har erfaringer med psykoser, og som har eller har indtaget cannabis-baserede produkter.


Senest opdateret d. 12.9 2017.

Redaktør