Kompetenceudvikling og undervisning

Her samler vi løbende materiale om den kompetenceudvikling og undervisning, som Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er involveret i, og som kan have bredere interesse.

Projekt 'Fælles undervisning'

I perioden fra september 2017 til juni 2019 har Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser været projektleder på projektet 'Fælles undervisning'. Projektet er et satspuljeprojekt finansieret af Sundhedsstyrelsen og er blevet gennemført i samarbejde med Københavns Kommune, Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Sct. Hans.

En central del af aktiviteterne i projektet har været at udvikle og gennemføre en række forskellige undervisningsaktiviteter for personale på tværs af misbrugsbehandling, socialpsykiatri og behandlingspsykiatri. Det rejser selvfølgelig nogle spørgsmål om, hvad har man i hver sektor brug for af specifik viden og hvor er der en fælles mængde.

Vi har samlet vores centrale erfaringer i et dokument. Dokumentet vil kunne tjene som inspiration for andre, der står og skal i gang med at planlægge undervisning om dobbeltdiagnose for medarbejdere i psykiatri, socialpsykiatri og rusmiddelbehandling.

Derudover har vi også arbejdet med at udvikle nogle kurser om dobbeltdiagnose og recovery, hvor mennesker med egne erfaringer har undervist sammen med medarbejdere fra enten socialpsykiatri, rusmiddelbehandling eller behandlingspsykiatri. Til dette arbejde har vi hentet inspiration fra Skolen fra Recovery. Disse kurser præsenteres også kort i dokumentet. 

Koncept Fælles Undervisning_2019_KFD.pdfRedaktør