Undervisning

​Her finder du information og link til tilmelding til undervisningsaktiviteter om de koordinerende indsatsplaner

Temadage om den koordinerende indsatsplan

- afholdes d. 2., 9. og 14. november 2017

Det kliniske personale på de distriktspsykiatriske centre, sengeafsnit og øvrige specialiserede tilbud på PC Amager og PC København inviteres sammen med medarbejderne fra misbrugsbehandlingen i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune til en temadag om de koordinerende indsatsplaner.

Temadagene er målrettet de medarbejdere, der bliver tovholder på den koordinerende indsatsplan.

På temadagen bliver medarbejderne klædt særligt godt på til at løfte rollen som tovholder på den koordinerende indsatsplan. 

Som medarbejder lærer du: 

  • dine potentielle samarbejdspartnere (i psykiatrien og den kommunale rusmiddelbehandling og socialpsykiatri) bedre at kende,
  • du bliver introduceret til indsatsplanen og får viden og erfaringer med rollen som mødeleder på et indsatsplansmøde, 
  • alt imens du dagen igennem præsenteres for brugernes eget syn på sagen. 

Dagen består af oplæg, gruppeøvelser og dialog.  På kurset lærer medarbejderne at løfte opgaven med den koordinerende indsatsplan gennem afprøvning af indsatsplanen og opfølgende feedback og sparring, så de mærker på egen krop, hvad der virker for dem.

Link: https://kursusportalen.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=51082

Redaktør