Koordinerende Indsatsplaner

​Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udgav i 2014 ’Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner’. Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere arbejdet med mennesker med en dobbeltdiagnose på tværs af region og kommune. 

En koordinerende indsatsplan er et redskab, der hjælper med at koordinere og skabe sammenhæng i de sociale og sundhedsmæssige indsatser, som brugere, der lever med både psykisk lidelse og et misbrug af alkohol og/eller stoffer, tilbydes på tværs af region og kommune.

Du kan finde websitet, der giver dig svar på de spørgsmål, man ofte vil støde på i arbejdet med den koordinerende indsatsplan her.


Regional kontaktperson:
Sidsel Busch
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser
Telefon 3864 2059 eller sidsel.staermose.busch@regionh.dk

Kommunal kontaktperson (Københavns Kommune):
Britta Krog
Telefon 4040 0013 eller TA46@sof.kk.dk

Redaktør