Koordinerende Indsatsplaner

​Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udgav i 2014 ’Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner’. Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere arbejdet med mennesker med en dobbeltdiagnose på tværs af region og kommune. 

​De koordinerende indsatsplaner skal udrulles i hele landet. På denne side vil man kunne følge arbejdet med de koordinerende indsatsplaner i Region Hovedstadens Psykiatri og hente forskelligt relevant materiale.​

De koordinerende indsatsplaner​

Den kordinerende indsatsplan kan hjælpe med at skabe sammenhæng i de forskellige sociale- og behandlingsindsatser, der er omkring borgere, der både har psykiske lidelser og et misbrug af stoffer og/eller alkohol. I den koordinerende indsatsplan samler man de forskellige behandlings- og handleplaner, der er udarbejdet for den enkelte borger, og der laves en prioritering af, hvilke mål og indsatser, der for nuværende skal arbejdes med. Denne prioritering foretages på et indsatsplansmøde, hvor borgeren, pårørende og relevante fagpersoner deltager. ​

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser formidler viden og informationsmaterialer om den koordinerende indsatsplan. Find link til materialet i boksen til højre eller nederst på siden.

Hvis du har spørgsmål til den koordinerende indsatsplan og materialet, er du velkommen til at kontakt os.

Projektleders kontaktinformationer:
Sidsel Busch
Tlf.: 38 64 20 59
Mail

Kontaktpersoner​​

Hvis du har kendskab til en borger, hvor det er relevant at udarbejde en koordinerende indsatsplan, kan du kontakte koordinator i din organisation. Se koordinators kontaktinformationer her:

Købe​nhavns Kommune

Rusmiddelbehandlingen Prags Boulevard:

Jens-Erik Rasmussen

Tlf: 3317 8470/2612 0956

Mail

Rusmiddelbehandlingen Spaniensgade:

Mette Tinning​​

Tlf. 3317 8604

Mail

​Rusmiddelbehandling Nørre Voldgade:

Jeppe Dalhoff

Tlf. 3317 3336

Mail

​KK - fortsat

​Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade:

Annette Kjær

Tlf. 2916 6842

Mail

Specialenheden Forchhammersvej:

Lise Sieling

Tlf. 3520 0959

Mail

​Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé:

Vickie Højgaard Hansen

Tlf. 4043 9130

Mail

​KK - fortsat

​Rusmiddelbehandling Ørnevej:

Nkuzwe Masase

Tlf. 3317 8540

Mail

​Valmuen:

Sophie Skytte Langkjær

Tlf. 2447 8953

Mail


Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center Amager:​​

Mariann​e Haahr Lu​nd ​

​​​​​​Tlf.: 38 64 15 25

Mail​​​​

​Psykiatrisk Center København​:

Petrine Langstrup Demandt

​Tlf.: 38 64 74 14​

M​ail​​

Specialambulatoriet:

Mette Videbech

Tlf. 2047 5911

Mail

​RHP - fortsat

​Psykiatrisk Center Sct. Hans, afd. M20:

Lise Eisenreich

Tlf. 3864 2485

Mail

​Psykiatrisk Center Sct. Hans, afd. M21:

Katrine Julie Nordkvist Jensen

Tlf. 3864 2486

Mail

​Psykiatrisk Center Sct. Hans, afd. M22:

Michael Reinhold Clausen

Tlf. 3864 2490

MailStatus på implementering​​​

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har afprøvet de koordinerende indsatsplaner i samarbejde med Københavns Kommune i efteråret 2015/vinter 2016. Kompetencecentret har lavet en intern evaluering af afprøvningen og efterfølgende justret arbejdsgange og materialer ift. indsatsplanerne. Fra maj 2016 er indsatsplanerne blevet udrullet i hele Københavns Kommune og de psykiatriske centre, der får patienter fra Københavns kommune. Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter har også deltaget i udrulningen. 

KORA har efterfølgende evalueret arbejdet med de koordinerende indsatsplaner. Du kan finde evalueringsrapporten her.

I forbindelse med udrulningen fra maj 2016 har der været en række undervisningsaktiviteter – fælles Skolebænk og informationsmøder - for de relevante medarbejdere. For fortsat at understøtte arbejdet med de koordinerende indsatsplaner udbydes i november 2017 en række temadage om de koordinerende indsatsplaner. 

Se oversigt over materialer og undervisningsaktiviteter her.  

Redaktør