Materiale fra temamøde om tværsektorielt samarbejde d. 18. dec. 2017

Socialforvaltningen i Københavns Kommune afholdt d. 18.12 2017 temamøde om styrkelse af samarbejdet over sektorgrænser. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Katrine Schepelern Johansen, holdt oplæg om udfordringer erfaringer med tværsektorielt samarbejde indenfor dobbeltdiagnoseområet. Power points fra oplægget kan hentes her.
Redaktør