"Det føles rart her og nu, når du tager stofferne..."

I anledning af forlængelsen af Sats​puljeprojektet: En styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede kan du her læse om to patienters erfaringer med misbrug, og hvordan psykologen og sygeplejersken hjælper patienterne til at hjælpe sig selv.

Toke på 30 år er indlagt på afdeling M for anden gang med skizofreni og alkoholmisbrug. Hans sygdom og misbrug eskalerede, da han var 27 år og netop havde afsluttet sin ph.d.-afhandling samtidig med, at hans mor pludseligt døde.​

​Mennesker med en psykisk lidelse er mere udsat for at blive fanget i et misbrug end gennemsnittet, og - som citatet i overskriften viser - så kan rusmidler have en umiddelbar tiltrækning.

​I artiklen her kan du læse om, hvordan psykologen og sygeplejersken arbejder med patienternes misbrug, hvad der er den vigtigste ingrediens i behandling af misbrug i psykiatrien, samt hvilke erfaringer Toke og Sarah har gjort sig i deres opgør med afhængighed. ​

Som Sarah, der tidligere har været i patient i psykiatrien med et misbrug, men nu er stoffri og holder oplæg om sine erfaringer, forklarer i artiklen:

"Det føles rart her og nu, når du tager stofferne, men der følger hjemløshed, fattigdom, sult og kulde med, ​er stoffi og holder oplæg for nuværende."

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har det sidste år været tovholder på Satspuljeprojektet: En styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne​, der skal klæde psykiatrien i Region H bedre på til at opdage og behandle misbrug hos patienterne. Projektet blev i november 2015 forlænget med et år og løber til udgangen af 2016.​

Redaktør