Nye kliniske retningslinjer for alkohol og psykisk lidelse

Personer, der søger hjælp for enten et alkoholmisbrug eller en psykisk lidelse, bør screenes for samtidig forekomst af begge problemer. Ved forekomst af alkoholafhængighed og samtidig psykisk lidelse bør indsatsen være integreret eller koordineret​. Det er hovedbu​dskaberne i de nye nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af samtidig alkoholafhæ​ngighed og psykisk lidelse.

Sundhedsstyrelsen har udgivet nye nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Retningslinjerne stiller 9 centrale spørgsmål om udredning og behandling og gennemgår evidensgrundlaget. 

Blandt spørgsmålene er

  • ​om der bør anvendes døgnbehandling frem for ambulant behandling?
  • om der bør tilbydes familie- og netværksorienteret behandling frem for individuel behandling?
  • om der bør tilbydes opsøgende indsatser?

Pernille Pinderup Jeppesen fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose har fungeret som fagkonsulent på retningslinjerne.

- Retningslinjerne kan bruges ikke bare som støtte for behandlere i den regionale psykiatri og på de kommunale alkoholbehandlingsinstitutioner, men også til at informere patienter, pårørende og beslutningstagere mere bredt, fortæller Pernille Pinderup Jeppesen.

Retningslinjerne er udarbejdet i en tværfaglig gruppe efter det såkaldte GRADE-system, som bl.a. involverer en gennemgang af den relevante forskningslitteratur.

Retningslinjerne kan hentes​ i den fulde version her.​

Redaktør