National erfaringsudveksling om Koordinerende Indsatsplaner (afholdt)

​Kompetence​center for Dobbeltdiagnoser indbyder kommunale og regionale aktører til erfaringsudveksling om arbejdet med de Koordinerende Indsatsplaner. Arrangementet finder sted i Odense mandag ​d. 25.1 2016 og tilmeldingsfristen er d. 18.1.

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har indbudt til erfaringsudveksling for regionale og kommunale aktører på tværs af landet, som er involveret i den konkrete implementering af de koordinerende indsatsplaner.

Arrangementet bliver afholdt i Odense mandag  d. 25/1 2016, og sidste tilmelding er d. 18.1 kl. 12 til leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Katrine Schepelern Johansen. Skriv ved tilmelding gerne et par ord om, hvor langt i processen I er på nuværende tidspunkt.

Dagen vil bestå af gensidige oplæg og diskussion om, hvordan implementeringen bliver grebet an, og relevante deltagere fra alle regioner er velkomne, uafhængigt af om man er godt i gang med implementeringen, eller om man er i planlægningsfasen.

Sundheds- og Socialstyrelsen udgav i 2014 'Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner'. Planerne er et arbejdsredskab, der skal hjælpe med at koordinere indsatsen på tværs af region og kommune for mennesker med en dobbeltdiagnose. Planerne skal implementeres i hele landet i løbet af 2016.

Arrangementet har et begrænset antal deltagere, og der vil blive tilstræbt en god geografisk spredning, så alle områder af landet kan bliver repræsenteret. Endeligt program med det eksakte mødested i Odense vil bliver rundsendt efter tilmeldingsfristens udløb. Der vil være forplejning på dagen, mens deltagerne selv skal finansiere transport.

Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til Katrine Schepelern Johansen på mail eller telefonisk på 38 64 24 92.

Redaktør