PhD-forsvar: Pernille Pinderup Fonsmark

Pernille Pinderup Fonsmark defends her PhD-thesis: “Behandling af dobbeltdiagnose i psykiatrien. En undersøgelse af Satspuljeprojektet “Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne.”” The defense will take place friday 28th of September 2018 at 1400 at the Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen.
Vent...

Pernille Pinderup Fonsmark defends her PhD-thesis which was made at Competence Center for Dual Diagnosis, Psychiatric Center Sct. Hans. The thesis is titled:

"Behandling af dobbeltdiagnose i psykiatrien. 

En undersøgelse af Satspuljeprojektet "Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne""

Time:

Friday the 28th of September 2018 at 14:00. 
Kindly note that the defense will start precisely at the announced time.

Place: 

The Faculty of Social Sciences, Øster Farimagsgade 5, Building 1, room 1.1.18, 1353 Copenhagen K.

Assessment Committee:

  • Associate Professor Stig Bernt Poulsen, Department of Psychology, University of Copenhagen, Denmark (chair)
  • Associate Professor Bagga Bjerge, Department of Psychology and Behavioural Sciences, Aarhus University, Denmark
  • Professor Anne Signe Landheim, Højskolen i Innlandet, Norge

The Thesis will be available for reading at the Library of Social Science, Gothersgade 140, 1353 Copenhagen K.

Summary in Danish:

"Formålet med Ph.d.-afhandlingen var at undersøge betydningen af et Satspuljeprojekt, som skulle styrke behandlingsindsatsen over for patienter med en dobbeltdiagnose (patienter med en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug af alkohol/stoffer). 

Behandlingsindsatsen skulle styrkes ved at opkvalificere personalets kompetencer gennem undervisning og implementeringen af nye tiltag. Ved hjælp af et litteraturreview og et interventionsstudie blev effekten af at undervise personale i dobbeltdiagnosebehandling undersøgt. Der blev fundet en positiv effekt på personalets kompetencer, herunder deres holdning til at arbejde med patientgruppen.

Hvilken betydning implementeringen af Satspuljeprojektet havde på personalets kompetencer i forhold til dobbeltdiagnosebehandling blev undersøgt ved hjælp af et mixed methods studie. Resultaterne viste, at Satspuljeprojektet overordnet set havde haft en positiv betydning for personalets oplevelse af deres kompetencer. 

Ved hjælp af interviews med personalet blev det undersøgt, hvilke udfordringer personalet oplevede, udover utilstrækkelige kompetencer. Resultaterne viste, at rammerne i behandlingssystemet gjorde det vanskeligt for personalet at tilbyde patientgruppen tilstrækkelig behandling. 

Afhandlingens fund er med til at belyse nogle af de udfordringer, der er i forbindelse med dobbeltdiagnosebehandling, og fundene kan forhåbentlig inspirere til, hvordan disse udfordringer kan blive håndteret bedre i fremtiden."

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor