​Temaeftermiddagen giver mulighed for at høre oplæg ved Liv Os Stølan fra Kompetencecenter for Retspsykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans, og Eva Brekke & Lars Lien fra Den Nationale Kompetencetjeneste for Rus og Psykiatri i Norge. 

Temadag om Recovery, dobbeltdiagnose og retslige foranstaltninger

Hvad siger patienterne selv om at komme sig fra dobbeltdiagnose? Hvad kan fagfolk lære af narrativ forskning om rus og psykiatri? Og hvilke drømme og håb bærer retspsykiatriske patienter på? Det er de emner, du kan få mere viden om, når Kompetencencenter for Dobbeltdiagnoser holder temaeftermiddag på Psykiatrisk Center Amager torsdag d. 16. november 2017 kl. 13.30 - 16.00. 

​Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser indbyder til temaeftermiddag

Recovery, dobbeltdiagnose og retslige foranstaltninger

Mennesker med en samtidig psykisk sygdom og misbrug og mennesker med en retspsykiatrisk foranstaltning er nogle af de mest belastede grupper blandt mennesker med psykisk sygdom. Den offentlige debat i Danmark gennem de seneste år, når det drejer sig om disse grupper af mennesker, har oftest handlet om vold, anden problematisk adfærd og muligheden for at udbrede brugen af restriktioner.

Men dem, som det i virkeligheden handler om – de mennesker, der har en dobbeltdiagnose og en retslig foranstaltning – deres stemmer har været stort set fraværende i debatten. Med denne temaeftermiddag sætter vi fokus på, hvilke ønsker disse mennesker selv har til deres behandling og andre former for hjælp, og hvordan vi i psykiatrien og i andre behandlingsindsatser kan støtte op om disse menneskers egne ønsker til deres liv. På temaeftermiddagen vil der blive præsenteret en række nye undersøgelser om disse emner – dels fra Norge og dels fra Danmark.

Arrangementet er tænkt for personale i psykiatri, misbrugsbehandling og socialpsykiatri, der arbejder med målgrupperne, men borgere og pårørende er ligeledes velkomne. Tilmelding er nødvendig.

Tid: Torsdag d. 16. november kl. 13.30 – 16.00.

Program:

  • Eva Brekke: Recovery hos mennesker med en dobbeltdiagnose – hvad siger folk selv?
  • Lars Lien: Narrativer og forskning om recovery hos mennesker med en dobbeltdiagnose – hvad kan fagfolk lærer fra disse historier?
  • Liv Os Stølan: Håb og drømme hos retspsykiatriske patienter

 

Eva Brekke er psykolog specialist og ph.d.-studerende ved Den Nationale Kompetencetjeneste for Rus og Psykiatri i Norge.

Lars Lien er dr.med., professor og specialist i psykiatri og samfunnsmedisin og leder af Den Nationale Kompetencetjeneste for Rus og Psykiatri i Norge.

Liv Os Stølan er cand.polit/kriminolog og projektleder ved Kompetencecenter for Retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri.

Sted: Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S. Arrangementet foregår i konferencerummet, der ligger på 1. sal lige ved hovedindgangen.

Tilmelding til arrangementet foregår pr. mail til: Katrine.schepelern.johansen@regionh.dk senest mandag d. 6. november.

Tema-eftermiddagen er arrangeret af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, i samarbejder med den Nationale Kompetencetjeneste for Rus og Psykiatri, NO og Kompetencecenter for Retspsykiatri, RHP.

Transport og parkering: Parkering på centerets P-plads kræver dagbillet, som udleveres i akutmodtagelsen, parkering på de omkring liggende veje hører under Københavns Kommunes regler, der henvises til skiltningen på vejene.

Metroen, Sundby Station, kører næsten til døren, og der er flere busruter på Vejlands Alle i gåafstand fra centeret.

Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser: Katrine Schepelern Johansen, katrine.schepelern.johansen@regionh.dk.

Redaktør