​Fra højre Solvej Mårtensson, ph.d. i Folkesundhedsvidenskab, Sidsel Busch, antropolog, ph.d. og Katrine Schepelern Johansen, antropolog, ph.d. og leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. 

Dobbeltdiagnose-kongres i Madrid

Medarbejdere fra KFD var til den første WADD (World Association on Dual Diagnosis​) kongres i Madrid fra d. 23.-26 marts 2017. 

Den 23.-26. marts 2017 var der fokus på dobbeltdiagnose-feltet i Madrid, hvor der blev holdt verdenskongres. Kongressen samlede deltagere fra 70 forskellige lande, herunder prominente oplægsholdere som f.eks. chefen for det amerikanske NIDA (National Institute of Drug Abuse), Nora Volkow, som bl.a. talte om behovet for at vide mere om mulige skadevirkninger af cannabis - en problematik som er særligt relevant i USA, hvor flere stater har indført en lempeligere lovgivning ift. stoffet. 

Både Solvej Mårtensson og Sidsel Busch holdt korte præsentationer på konferencen - h.h. med titlerne 'Patients with dual disorders and the use of mechanical restraint in Denmark - (part 1) - A registerbased study' og 'Patients with dual disorders and the use of mechanical restraint in Denmark (part 2) - A qualitative study of patient and staff experience and perception'.

Om træk og tendenser på konferencen som et hele siger Katrine Schepelern Johansen, leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser:

- Der var meget fokus på, hvordan både psykisk sygdom og misbrug påvirker hjernen, og så var der også interessante eksempler på, hvordan man flere steder har forsøgt at lave lokalt prægede løsninger til målgruppen. Generelt kan man måske sige, at brugerperspektivet fyldte meget lidt på konferencen, men især en norsk gruppe havde et spændende indspark omkring recovery og brugerperspektivet, opsummerer hun. 

Links: 

Redaktør