​​​Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Kompetencecenter for Dobbeldiagnose under Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Projekterne, som gennemgås, handler gennemgående om at skabe sammenhæng mellem de to adskilte indsatser, der er for mennesker med dobbeltdiagnose: den psykiatriske behandling og rusmiddelbehandlingen.​​​​​

Ny rapport: Hvad har vi lært af 15 års dobbeltdiagnose-projekter?

​Ny rapport samler op på de sidste 15 års projekter på dobbeltdiagnose-området. Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser og Center for Rusmiddelforskning og peger på en række overvejelser, som nye projekter kan tage afsæt i.​

Vent...

I en rapport lavet i et samarbejde mellem Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser og Center for Rusmiddelforskning samler forskerne Katrine Schepelern Johansen, centerleder og ph.d., og Birgitte Thylstrup, ph.d., op på en lang række af de projekter, der har været gennemført på dobbeltdiagnoseområdet i perioden 2005-2019.

På baggrund af gennemgangen konkluderes det bl.a., at vi i Danmark ikke har været særligt gode til at lære af allerede gennemførte projekter. Tværtimod identificeres en tendens til at gentage de samme tiltag uden at afhjælpe allerede kendte svage punkter. Analysen peger på, ​at samarbejde og samarbejdsprojekter bør erstattes af samskabelse og samskabelsesprojekter, samt at kompetenceudviklingsprojekter ikke altid har tilstrækkeligt fokus på forankring.

Rapporten vil være central læsning for nogle af de aktører, der lige nu sidder og overvejer, hvordan de næste initiativer til at forbedre indsatserne på dobbeltdiagnoseområdet bør skrues sammen.

Hent rapporten her: ​Hvad har vi lært af 15 års projekter på dobbeltdiagnoseområdet
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor