Nyt arbejdsnotat: Unge mellem 15 og 25 år med dobbeltdiagnose i psykiatrien fra 2002-2017

​Et nyt arbejdsnotat om forekomsten af dobbeltdiagnose blandt unge er tilgængeligt på Kompetencecentrets hjemmeside. Notat viser bl.a., at antallet af registrerede unge med en dobbeltdiagnose mellem 2002 og 2017 er steget fra 600 til 1.200 per år. Notatet er baseret på data fra landspatientregistret og vedrører personer i aldersgruppen 15 til 25 år.

Vent...
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har publiceret et nyt arbejdsnotat udarbejdet af Solvej Mårtensson, ph.d. Notatet beskriver antallet af nye og allerede eksisterende dobbeltdiagnosepatienter i aldersgruppen 15 til 25 år, som er blevet registreret i den regionale behandlingspsykiatri i perioden 2002-2017. Notatet kan hentes her. Data fra notatet indgår også i artiklen Fakta om målgruppen ”Unge med dobbeltdiagnose” (Mårtensson og Jensen) som findes i artikelsamlingen udgivet af Alliancen - Unge med dobbeltdiagnose (hentes her). Overordnet er der sket en fordobling i antallet af nye tilfælde mellem 2002 og 2017.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor