KFD deltager i forskningsseminar på RUC

​Den 15. december 2016 arrangerer Forskernetværket Samfund og Psykosociale Problemer forskningsseminar med titlen: Det omstridte psykosebegreb/The contested concept of Psychosis. KFD deltager i arrangementets paneldialoger.

​Forskernetværket Samfund og Psykosociale Problemer afholder forskningsseminar på Roskilde Universitet torsdag d. 15. december 2016. KFD deltager med repræsentanter til paneldialogerne.

Forskningsseminaret, der løber af stablen på RUC d. 15. december, diskuterer psykosebegrebet - et begreb som gennem tiden har været ganske omstridt. Forskellige perioder har således forklaret fænomenet på forskellige måder lige fra psykoanalysens fokus på traumer, over antipsykiatriens inddragelse af dysfunktionelle kommunikationsmønstre i familien til det biomedicinske fokus på signalstoffer i hjernen og genetiske dispositioner. 

Blandt oplægsholderne er David Harper (UK), Julie Nordgaard Frederiksen (RegionH Psykiatri), Lisa Korsbek (RegionH Psykiatri) og Rikke Jørgensen (Region Nordjyllands Psykiatri). Katrine Schepelern Johansen og Sidsel Busch fra KFD deltager i paneldialoger efter oplæggene.

Det fulde program og information om tilmelding findes her. Om arrangørerne:

"Netværk for samfund og psykosociale problemer samler forskere som arbejder med mental helse og trivsel, psykisk sårbarhed, psykosocial rehabilitering og psykiatrisk praksis og har deltagere fra universiteter, UCer, kompetencecentre og NGOer tilknyttet. Netværket arrangerer hvert halvår et heldagsseminar mhp at udvikle kritisk samfunds- og humanvidenskabelig forskning og forskningssamarbejde på feltet."
Redaktør