Velbesøgt jubilæumsarrangement om dobbeltdiagnose

I anledning af Psykiatrisk Center Sct. Hans 200 års jubilæum havde Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser d. 31.10 indbudt til oplæg om misbrugsområdet gennem 200 år. Både medarbejdere fra psykiatrien og fra den kommunale misbrugsbehandling var til stede ved det velbesøgte arrangement.

​Jørn Lykke, tidligere ledende overlæge ved afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans, fortæller om introduktionen af kognitiv miljøterapi på afdeling M som et led i specialisering i integreret behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Den integrerede behandling inddrager på samme tid misbrugsproblemer og den psykiatriske lidelse. 

​Der var næsten fuldt hus, da historien om psykiatriens forhold til rusmiddelbrug hos patienterne gennem 150 år blev ridset op. Arrangementet var en del af markeringen af Sct. Hans 200 års jubilæum. 

Deltagerne kunne først høre Jesper Vaczy Kragh, historiker og lektor Medicinsk Museion, fortælle om udviklingen fra slutningen af 1800-tallet, hvor afhængighed primært var et fænomen blandt samfundets mere velstående individer. Især var sygeplejersker og læger blandt dem, der blev behandlet for afhængighed af morfin. Som eksempel berettes det, at psykiatriske journaler fra Vordingborg i perioden 1880-1930 viser, at 40% af kvinderne, der var blevet afhængige af morfin, var sygeplejersker eller 'lægekoner', mens 74% af mændende, der blev indlagt for afhængighed, var læger. 

Jesper Vaczy Kragh, lektor ved Medicinsk Museion, fortæller om sundhedssystemets første møder med misbrugsproblemer. F.eks. var kokain og heroin i slutningen af 1800-tallet tilsat en række alment tilgængelige miksturer, og der var generelt en meget liberal holdning til rusmidler sammenlignet med nutidens standarder.


Dagens andet oplæg, leveret af Esben Houborg, lektor ved Center for Rusmiddelforskning, fortalte om etableringen af den sociale stofmisbrugsbehandling. En udvikling der blev beskrevet som tæt forbundet med især 1960'ernes sociale strømninger. Brugen af rusmidler blev i denne periode forbundet med en opfattelse af, at indtag af rusmidler kunne fungere som katalysator for en personlig transformation. Eller som det blev illustreret med et ældre citat fra et interview med en ung cannabis-bruger i Ekstra Bladet:

"Hvis man går ind for rygningen med ønske om at der skal ske noget, hvis man er villig til at søge ind i sig selv, sker der en psykisk ændring, som kan iagttages hos alle, der ryger. Man træder i nogen grad tilbage fra tilværelsen, bliver på en måde iagttager [...] Man kan opdage, at man ikke passer til det job man har valgt. Imidlertid er det ikke marihuanaens skyld, at man ikke passer, den er kun medvirkende til, at man opdager det." (Kilde: 'Jeg ryger marihuana, men er ikke narkoman', Ekstra Bladet 20.5 1965/oplægsholderens slides)

Esben Houborg, lektor ved Center for Rusmiddelforskning, fortæller om, hvordan 1960'erne bragte en ny ungdomskultur og samtidig nye typer af udfordringer med sig. 'Ungdomsnarkomanien', som betegnelsen var, blev bl.a. en udfordring for psykiatrien, hvor eksisterende rammer og forståelser blev udfordret af de nye misbrugstyper. 


Oplægget beskrev endvidere en bevægelse, hvor misbrug af rusmidler går fra at være et problem i middelklassen til i højere grad at forekomme blandt underklassen. Især begyndte der at aftegne sig et billede af, at gruppen af unge med sociale tilpasningsproblemer var mere disponeret for at udvikle et blandingsmisbrug. Dette var igen medvirkende til, at stofmisbrug i tiltagende grad blev opfattet som et socialt betinget problem, hvorfor dansk misbrugsbehandling i dag primært er baseret på en resocialiserende, socialpædagogisk indsats.

Dagens afsluttende indlæg, ved tidligere ledende overlæge på afdeling M, Jørn Lykke (se billedet øverst på siden), gennemgik etableringen af den integrerede dobbeltdiagnosebehandling på afdeling M, såvel som den omfattende introduktion af kognitiv adfærds- og miljøterapi i løbet af 1990'erne. Den integrerede behandling opstod som et bedre alternativ til den sekventielle behandling, hvor patienterne blev henvist til behandling først for det ene problem (stofmisbruget) og så det andet (den psykiske lidelse), hvilket i praksis ofte resulterede i det, man betegner som at falde mellem to stole.

Efter arrangementet var der mulighed for at besøge udstillingen STUEREN, som er åben resten af 2016.
----------------------------------
Hvis du er interesseret i andre arrangementer om psykiatri, så kan du kan finde hele Region Hovedstadens Psykiatris arrangements-kalender HER.

Redaktør