​Psykiatrisk Center Sct. Hans markerer sit 200 års jubilæum med en række arrangementer. Billedet i midten er for udstillingen 'Stueren', som du kan læse mere om her.

Fra morfinisme til dobbeltdiagnose

​Mandag d. 31.10 2016 kl. 1330 - 1600 indbyder Kompetencecentret til et arrangement om misbrugsbehandlingens plads i psykiatrien gennem 150 år. Arrangementet afholdes som led i markeringen af Sct. Hans 200 års jubilæum. Arrangement afholdes på Sct. Hans i kantinen ved administrationsbygningen og alle er velkomne. OBS: Arrangementet er afholdt - se indtryk fra dagen her.

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser inviterer til arrangementet:

Fra Morfinisme til Dobbeltdiagnose – stofmisbrugsbehandlingens plads i psykiatrien gennem 150 år

Misbrugsbehandling er i dag kun en opgave for psykiatrien, når misbruget falder sammen med en svær psykisk sygdom, mens det i alle andre tilfælde er en kommunal opgave. Men i størstedelen af psykiatriens historie har håndtering af stofmisbrug bredt set hørt til i psykiatrien. Som led i markeringen af Sct. Hans 200 års jubilæum inviterer Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser til et arrangement om stofmisbrugsbehandlingens skiftende plads i psykiatrien gennem 150 år.

Udfordringen med misbrug i psykiatrien

Et af de store problemområder i psykiatrien i dag er tilstedeværelsen af misbrug af rusmidler hos mange psykiatriske patienter – også kaldet dobbeltdiagnose. Misbruget fører til alvorlige symptomer og dårligere prognose blandt patienterne. Samtidig har psykiatrien svært ved at håndtere misbruget og personalet oplever ikke at have kompetencer til at behandle misbruget. Det har igennem en årrække været gængs kutyme, at man i psykiatrien afviste folk, der også havde et misbrug, og krævede afholdenhed, før man kunne diagnosticere og behandle.

De første problemer med misbrug

Men at mennesker med et stofmisbrug opfattes som ikke at høre til i psykiatrien er et forholdsvis nyt fænomen. Frem til midten af 1970'erne var psykiatrien stedet, hvor man behandlede stofmisbrug, og det havde det været siden morfin for alvor dukkede op som misbrugsstof i 1870'erne. Dengang var stofmisbrug primært et fænomen, som hørte middel- og overklasse til, og læger udgjorde en ikke ubetydelig del af misbrugerne. Man oplevede dengang ikke den store sammenhæng mellem misbrug og andre psykiske lidelser. I 1950'erne og 1960'erne kom andre stoffer til og misbruget spredte sig til andre grupper – unge og lavere sociale klasser.

Den sociale sektor kom på banen

Fra midten af 1970'erne begyndte etableringen af stofmisbrugsbehandling i den sociale sektor, og samtidig forsvandt misbrugsbehandling mere eller mindre ud af psykiatrien. Indtil den i midten af 1990'erne kom tilbage – denne gang i form af et voksende fokus på dobbeltdiagnose – dvs. den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug. I dag findes der i psykiatrien særlige enheder og afdelinger, der specialiserer sig i at behandle den samtidige forekomst af psykisk sygdom og misbrug.

Med dette arrangement dykker vi ned i den historiske udvikling, der ligger til grund for, at psykiatrien har skiftet mellem at enten at inkludere og helt eller delvist at ekskludere stofmisbrugsbehandling som en del af sit felt.

Praktisk information

Sted: Psykiatrisk Center Sct. Hans, Kantinen i administrationsbygningen. Boserupvej 2, 4000 Roskilde.

Tidspunkt: Mandag d. 31/10 kl. 13.30-16.00

Program

Jesper Vaczy Kragh: Om morfinisme i dansk psykiatri frem til 1960'erne

Esben Houborg: Om etableringen af den danske stofmisbrugsbehandling i den sociale sektor i 1970'erne

Jørn Lykke: Introduktionen af dobbeltdiagnosebegrebet i dansk psykiatri og etableringen af dobbeltdiagnosebehandlingen på Sct. Hans i 1990'erne

Der vil være en pause undervejs, hvor Psykiatrisk Center Sct. Hans byder på kaffe og kage.

Om oplægsholderne

Jesper Vaczy Kragh er lektor v. Medicinsk Museion, Københavns Universitet og har forsket og skrevet om psykiatriens historie i Danmark.

Esben Houborg er lektor v. Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet, og har i sin forskning bl.a. beskæftiget sig med udviklingen af dansk stofmisbrugsbehandling.

Jørn Lykke er speciallæge i psykiatri, tidligere ledende overlæge v. afd. M på Sct. Hans, hvor han gennem en lang årrække har arbejdet med behandlingen af mennesker med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug. Jørn har også gennemført en lang række forskningsprojekter omkring behandlingen af denne patientgruppe.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til arrangementet så kontakt leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Katrine Schepelern Johansen, katrine.schepelern.johansen@regionh.dk, tlf. nr. 38 64 24 92.

Tilmelding

Tilmelding til iben.junker.haupt@regionh.dk af hensyn til forplejning.

Transport

Der er mulig for parkering på Sct. Hans.

Kommer du med offentlig transport, så går bus 207 fra Roskilde station. Den går kl. 13.28 og er fremme kl. 13.33 – vi venter på jer.

Hent invitationen her: Invitation - fra Morfinisme til dobbeltdiagnose.pdf - eller via boksen til højre.

Redaktør