1. nationale retspsykiatriske forskningsdag

​10. november 2016 holder Retspsykiatrisk Forskningsnetværk den første nationale konference om retspsykiatrisk forskning. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er blandt oplægsholderne og præsenterer et forskningsprojekt omkring dobbeltdiagnose og bæltefiksering.

​Det er Retspsykiatrisk Forskningsnetværk, som arrangerer den 1. nationale forskningsdag indenfor retspsykiatri. Arrangementet finder sted i Auditorium 2 på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

​Den 10. november er der i Rigshospitalets Auditorium 2 mulighed for at orientere sig om, hvad der forskningsmæssigt foregår i Danmark indenfor det retspsykiatriske felt. Fra kl. 9.30 til cirka 16 fremlægger  en lang række forskere deres aktuelle projekter. 

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er repræsenteret ved Sidsel Busch, Solvej Mårtensson og Katrine Schepelern Johansen, som præsenterer under overskriften: 'Dobbeltdiagnose og bæltefiksering - hvordan ser det ud for retspsykiatriske patienter?'

Det fulde program kan findes her via Retspsykiatrisk Interessegruppes hjemmeside.

Redaktør