200 sundhedsprofessionelle deltog i Region Midtjyllands temadag om misbrug og psykiatri

​"Hvordan håndterer og behandler vi misbrug i behandlingspsykiatrien og på socialområdet?" Det var spørgsmålet - og titlen - på en temadag om misbrug og psykiatri, hvor KFD var inviteret med blandt oplægsholderne i Turbinehallen i Aarhus.

​Region Midtjylland havde d. 3.3. 2017 inviteret til temadag om misbrug og psykiatri. Dagen bød på oplæg fra KFD, Via College og Center for Rusmiddelforskning - efterfulgt af diskussion mellem ledere i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien og deltagerne i salen. 

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser var fredag d. 3. 2017 marts inviteret med til temadag om misbrug og psykiatri hos Region Midtjylland. Knap 200 medarbejdere fra den regionale behandlingspsykiatri og den regionale socialpsykiatri var samlet under arbejdstitlen: "Hvordan håndterer og behandler vi misbrug i behandlingspsykiatrien og på socialområdet?" Tre medarbejdere fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser bidrog med en times oplæg om 'Hvordan forstår og møder vi mennesker med et misbrug'. Ud over oplægget fra kompetencecenteret var der også oplæg fra en forsker fra Via College og fra Center for Rusmiddelforskning.

Efter de faglige oplæg var der paneldiskussion blandt ledere fra psykiatri- og socialområdet. Her blev der diskuteret en række bud på, hvordan man i Region Midtjylland vil arbejde videre med dobbeltdiagnoseområdet. Nogle af de temaer, der blev bragt op i diskussionen var:

  • Forbedret samarbejde med kommunerne, særligt det kommunale misbrugscenter
  • Bedre udredning af misbrug i psykiatrien
  • Kompetenceudvikling i forhold til misbrug
  • Afstigmatisering af misbrug i behandlings- og socialpsykiatri

Undervejs gennem dagen nedskrev deltagerne i konferencen refleksioner, ideer m.m. på kort, som efter konferencen blev samlet sammen, og som vil indgå i Region Midtjyllands videre arbejde med at udvikle området. Det var en rigtig spændende dag at deltage i – med mange gode oplæg og diskussioner.


Redaktør