Kursus i Dobbeltdiagnose behandling for ressource- og nøglepersoner i Region Hovedstadens Psykiatri (OBS: Afholdt)

​Kurset bliver den sidste gentagelse af Afd M's kursus om dobbeltdiagnose-behandling, og udbydes til ressource- og nøglepersoner i Satspuljeprojektet. Kurset er gratis for Satspulje-projektets deltagere. Vær opmærksom på, at du stadig skal aftale deltagelse med din lokale ledelse.​ (OBS: Opdateret med datoer for alle kursusdage)​​

Formål og mål

Kurset er et led i satspuljeprojektet "En styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne".

Kurset sigter på at kompetenceudvikle fagpersoner i hovedfunktionerne, med det formål at styrke den behandlingsmæssige indsats, og at give ressource- og nøglepersonerne en forståelsesramme, der kan skabe overblik over de kliniske problemstillinger, der er knyttet til mennesker med dobbeltdiagnose.

Kursets målgruppe

Kurset henvender sig ressource- og nøglepersoner tilknyttet satspuljeprojektet "En styrket indsat for dobbeltdiagnosticerede voksne".

Der er plads til 25 deltagere. Hvis der kommer flere tilmeldinger, end der er pladser, vil en geografisk spredning blive tilstræbt.

Kursets opbygning

Kurset består af 5 kursusdage fra kl. 0830 - 1530.

Program

Undervisningen foregår på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

​6. april. 2016

Afklaring af dobbeltdiagnose begrebet. Herunder udredning og diagnosticering ved overlæge Anne Thalsgård, leder af Kompetencecenter for dobbeltdiagnose Katrine S Johansen, kvalitets- & udviklingskoordinator Ole Bille

​27. april 2016

Rusmidlernes biologi, herunder deres betydning for de kognitive funktioner ved klinisk overlæge Irene Mills  

10. maj 2016

Farmakologisk behandling ved dobbeltdiagnose ved Overlæge Anne Thalsgård.  Somatisk udredning og behandling ved dobbeltdiagnose ved Afdelingslæge Jette Christensen

​18. maj 2016

Motivationsarbejde ved psykolog Colleen Cheng og kvalitets- & udviklingskoordinator Ole Bille

​8. juni 2016

Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af misbrug ved psykolog Colleen Cheng og kvalitets- & udviklingskoordinator Ole Bille.

​Tilmelding

Send en mail til kursusansvarlig, kvalitets- & udviklingskoordinator, Ole Bille. E-mail: Ole.Bille@regionh.dk. Oplys navn, ansættelsessted, funktion, email-adresse og telefonnr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 21. marts 2016.

Redaktør