Dagsorden for RP-møde 2. marts 2016

Kl. 08.30 – 09.00 Morgenmad
Kl. 09.00 – 09.05 Mødets formål og dagens program/v. Als Research 
Kl. 09.05 – 09.30 2016: Sidste fase i projektet. Målsætninger &
succeskriterier/v. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose & Als
Research
Kl. 09.30 – 10.00 Notat fra opfølgende måling /v. Als Research
Kl. 10.00 – 10.15 Pause
Kl. 10.15 – 11.30 Forankring af forandringer i psykiatrisk arbejde /v. Anne
Petersen, KORA (fortsat)
Kl. 11.30 – 12.15 Frokost
Kl. 12.15 – 13.15 Forankring af forandringer i psykiatrisk arbejde /v. Anne
Petersen, KORA
Kl. 13.15 – 13.30 Pause
Kl. 13.30 – 14.00 Praktiske oplysninger & planlægning af projektår 2016
/v. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose
Kl. 14.00 – 14.30 Opsamling på dagen og ønsker til den fremadrettede proces​
Redaktør