Kursus: På vej til et bedre liv – mestring af rusmiddelproblemer og psykiske problemer (OBS: Fuldt optaget)

​Kurset er et specialiseringskursus for professionelle, som arbejder med dobbeltdiagnosepatienter, og det giver introduktion til og øvelse i at ​anvende træningsprogrammet På vej til et bedre liv​. Kurset er gratis for Satspulje-projektets deltagere. Vær opmærksom på, at du stadig skal aftale deltagelse med din lokale ledelse.​​

Om kurset

Kurset er et specialiseringskursus for professionelle, som arbejder med dobbeltdiagnosepatienter, og det giver introduktion til og øvelse i at anvende træningsprogrammet På vej til et bedre liv, enten som del af et gruppeforløb eller individuelt.

På vej til et bedre liv er specifikt udviklet til mennesker med dobbeltdiagnoseproblemer, og fokuserer på grundlæggende færdigheder indenfor 4 områder:

  • Selvværd
  • Positiv selvhævdelse
  • At modstå rusmiddelpres og rusmiddeltrang
  • Fritid og venner

På vej til et bedre liv er ikke et​ terapi-forløb som sådan, men tilbydes patienterne som et kursus- og træningsforløb, der tager hensyn til de særlige udfordringer, som gruppen ofte har, f.eks. svage sociale færdigheder eller svækkede kognitive evner. Et vigtigt element i forløbet er også at øve patientens evne til at udvikle venskaber, som ikke bygger brug af rusmidler, samt at finde nye fritidsinteresser ved et ønske om at ophøre med misbrug.

Konceptet er baseret på ideen om, at konteksten er vigtig for patienternes udviklingspotentiale. Det betyder, at den enkelte kan besidde langt flere ressourcer end vedkommende selv og omgivelserne er opmærksomme på – givet de rette vilkår. Der arbejdes eksplicit med at skabe rammer, der giver plads til eksempelvis personlig udforskning og refleksion over egen sårbarhed og usikkerhed samt egne ressourcer og kvaliteter.

Centralt for arbejdsmetoden er aktiv deltagelse, at patienterne relaterer emnerne til eget liv og trænes i håndtering af dagligdags problemstillinger.

Konceptet anvender en ligeværdig og interaktiv pædagogik, hvor sociale færdigheder trænes med små virkelighedsbaserede rollespil, praktiske kognitive redskaber samt ved anvendelse af psykoedukative illustrationer og metaforer. Til konceptet hører et arbejdshæfte, som udleveres til patienterne samt en manual til gruppeledere.

Udbytte

Efter at have gennemført nærværende kursus vil den sundhedsprofessionelle, som i forvejen har nogen psykiatrisk erfaring, kunne inddrage hele eller dele af konceptet På vej til et bedre liv i sit arbejde med dobbeltdiagnosepatienter.

Undervisere

Undervisere på kurset er Søren Søberg Hansen og Eline Hyldager. Søren Søberg Hansen er psykolog, har skrevet ph.d. om stofmisbrug blandt psykiatriske patienter, og han har arbejdet med udredning og behandling af dobbeltdiagnosepatienter i 10 år ved Team for Misbrugspsykiatri i Aarhus. Eline Hyldager er ligeledes psykolog, er specialist i psykopatologi og har solid psykiatrisk erfaring, herunder også fra Team for Misbrugspsykiatri.

Tidspunkter

Kurset holdes over 4 dage: 25. og 26. august samt 14. og 15. september 2016

Målgruppe

Kurset udbydes uden beregning til ressource- og nøglepersoner i Satspuljeprojektet: En styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne.

Pladser

Der er 25 pladser på kurset. Deltagere som allerede er i gang med eller som står foran at skulle ​starte misbrugs-relevante tilbud i psykiatrien vil blive prioriteret. Hvis der fortsat er ledige pladser, vil eksterne ansøgere kunne optages.

Tilmeldingsfrist

Sidste frist for tilmelding af 1. jun​i 2016

Tilmelding

Tilmelding sker per​ mail til leder af Kompetencecenter for dobbeltdiagnose, Katrine Schepelern Johansen, katrine.schepelern.johansen@regionh.dk

Oplys navn, ansættelsessted, funktion, e-mail, telefonnummer, og i hvilken sammenhæng​ du vil bringe kurset i anvendelse.​

Redaktør