Satspuljeprojektets formål (OBS: afsluttet)

[Arkiv] En styrket indsat for dobbeltdiagnosticerede voksne skal bidrage til, at patienter med en psykisk sygdom og et samtidigt misbrug kan få taget hånd om begge problemer, enten i psykiatrien alene eller i samarbejde med misbrugsbehandlingen. Læs mere om projektets historie, deltagere og organisering her.​​​ OBS: Projektet er afsluttet og siden her er et arkiv over aktiviteter i projektet. Gå til Kompetencecentrets aktuelle hovedside i menuen til venstre.

​Bedre udredning og behandling​​​

Formålet med projektet er at styrke udredning og behandling af patienter med et misbrug og en samtidig psykisk lidelse. Det endelige udbytte af projektet handler således om, at patienter i psykiatrien med en dobbeltdiagnose i højere grad skal have udredt evt. misbrugsproblemer i tilgift til den psykiske lidelse, og at dette dobbelte fokus også skal afspejles i behandlingsindsatsen.

Dette mål søges nået gennem etablering af grupper med ressourcepersoner, som arbejder på at udbrede en god praksis ift. udredning og behandling af dobbeltdiagnoseproblematikker på de enkelte centre. Ressourcepersonerne tilbydes kurser og andre aktiviteter, som skal sikre den nødvendige viden, og der etableres fora på tværs af de enkelte centre, hvor erfaringer kan udveksles.

En styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne er finansieret via satspuljemidler og løber i perioden primo 2012 til ultimo 2016, hvoraf det sidste år er en forlængelse af det oprindelige projekt.​

Forankring af misbrugsindsatsen

Der er ni deltagende psykiatriske centre, der varierer en del både mht. antal patienter, geografiske afstande og samarbejdsrelationer med især de kommunale misbrugscentre.


​​​​Kortet viser de 9 centre, som deltager i Satspuljeprojektet: Styrket indsats for Dobbeltdiagnosticerede. Der er væsentlig variation centrene imellem - f.eks. mht. type af optageområde såvel som samarbejdsrelation til den lokale misbrugsbehandling.
Klik på kortet for at gå til interaktiv version på google maps.


Der er tilknyttet en ph.d.-studerende til projektet, som fokuserer sin afhandling på ændringer i personalets opfattelse af dobbeltdiagnosticerede patienter under og efter projektet.

Projektet var oprindeligt planlagt til at blive afsluttet i 2015, men er blevet forlænget til at vare 2016 ud. Det sidste år har som sit eksplicitte mål at forankre indsatsen. Dette ønske tager afsæt i det forhold, at op imod 50 procent af patienterne i psykiatrien på et tidspunkt har et misbrugsproblem, som har betydning for deres behandling og livskvalitet, og at det fremadrettet er nødvendigt - i højere grad end det traditionelt har været tilfældet - at inddrage misbrugsproblemer som en integreret del af den psykiatriske behandling.

Under punktet 'Rapporter, analyser og projektbeskrivelser'​ kan du bl.a. finde de oprindelige blandt andet den oprindelige projektbeskrivelse samt en opdateret beskrivelse, der dækker forlængelse i 2016.​

Redaktør