Tovholdere på satspuljeprojektet (OBS: Projektet er afsluttet)

​[Arkiv] Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har flere medarbejdere og en ph.d.-studerende involveret i projektet, og der er samarbejde med et konsulentfirma. Se listen med tovholdere og kontaktoplysninger.​​​

​Der har undervejs været udskiftning i projektledelsen, men fra starten af 2015 og frem til projektets overlevering ultimo 2016 er projektets tovholdere som følger:

Katrine Sc​​hepelern Johansen, leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, er primær tovholder. Katrine er trådt ind i projektet først i 2015 og står især for det store overblik, planlægning og strategi. Katrine har skrevet midtvejsevaluering og lavet en revideret version af projektbeskrivelsen til forlængelsesperioden.

Pernille Pinderup Jeppesen, ph.d.-studerende, har været involveret fra tidligt i projektet. Hendes ph.d.-afhandling handler om personalets holdning til dobbeltdiagnosegruppen, og om og hvordan den har ændret sig under projektets udfoldning. Se Pernilles profil hos Københavns Universitet.

Mikkel Delholm/Jacob Als Thomsen fra Als Research har bidraget til midtvejsevaluering og har lavet baseline- og opfølgende målinger undervejs i projektet, samt afholdt ressourcepersonsmøder og –temadage. I starten af 2016 er Line Seidenfaden tiltrådt som konsulent til erstatning for Mikkel Delholm, som skifter job.

Jonathan Led Larsen, projektleder/psykolog ved Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, er blevet tilknyttet projektet per 1.9 2015 og er især involveret i kommunikation og i opsamling og formidling af materialer til brug for de deltagende centre.​

Redaktør