Retspsykiatrisk Forum

Retspsykiatrisk forum er et fagligt forum, der formidler viden om retspsykiatri igennem foredrag. Målgruppen er alle interesserede medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet er at bidrage til tværfaglig dialog og vidensdeling af retspsykiatriske problemstillinger. 

Alle arrangementer afholdes i Kantinen i Administrationsbygningen, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Boserupvej 2, 4000 Roskilde 

Program for efteråret 2021
På grund af COVID-19 holdes der dette forår kun ét arrangement. Se mere om tilmelding og muligheden for at deltage online i programmet til højre.

  • Fredag 24. september 2021 kl. 13.30 –14.30: Hvad er det med de der blækklatter? -100 år med Rorschach
    Oplæg ved Julie Bischoff Kjær-Andersenog Karen Fægteborg-Førstø, der begge er psykologer i afdeling R, Psykiatrisk Center Sct. Hans

    Rorschach –eller ”blækklattesten” som den ofte kaldes i daglig tale –er formentlig en af de mest omdiskuterede, mystificerende og interessante psykologiske test, vi bruger i dag. Testens ugennemskuelighed gør den både elsket og hadet, men faktum er, at den trods sine 100 år fortsat er både aktuel og anvendelig i udformningen af mentalobservationer og som værktøj i udredning og behandlingsplanlægning på bl.a. retspsykiatriske afsnit. I dette oplæg dykker vi ned i Rorschach-prøvens oprindelse og udvikling gennem de sidste 100 år.

    Tilmeldingsfrist: mandag 20. september 2021

Redaktør