KFR arbejdspapirer

KFR arbejdspapirer er dansksprogede, kortfattede publikationer, der har til formål at give en status præsens på aktuel viden indenfor et afgrænset tematisk område. Målgruppen er fagprofessionelle, der arbejder med retspsykiatriske patientforløb.

Arbejdspapirerne søger desuden at understøtte en lettere tilgængelig og en hurtigere videndeling end mere traditionelle publiceringspraksisser i form af eksempelvis tidsskriftartikler, der ofte har lang produktionstid.​Møllerhøj, J. & Stølan, L. O. (2020). "Et forstyrrende element i behandlingen og i vores hverdag". Professionelles syn på misbrug og misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri. Arbejdspapir nr. 5. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

​Møllerhøj, J. (2019). 30 år med retspsykiatri: Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvor er vi på vej hen? KFR Arbejdspapir nr. 4. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

​Møllerhøj, J. (2019). Recovery, rehabilitering og retspsykiatri – begrebsafklaring og dilemmaer. KFR Arbejdspapir nr. 3. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans

​Ucak, B. & Møllerhøj, J. (2019). "… så får man en pause fra at være lukket inde". Retslige patienters oplevelse af aktivitetstilbud i den specialiserede retspsykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup. KFR Arbejdspapir nr. 2. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

​Sørensen, A. E., Ruspini, A. V., Ucak, B. & Møllerhøj, J. (2018). Radikalisering, terrorisme og psykisksygdom. Aktuel viden om begrebsuklarhed, lovgivning, risikofaktorer, identificering og håndtering. KFR Arbejdspapir nr. 1. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.Redaktør