​​

KFR arbejdspapirer

KFR arbejdspapirer er dansksprogede, kortfattede publikationer, der har til formål at give en status præsens på aktuel viden indenfor et afgrænset tematisk område. KFR Arbejdspapirer kan være en fagfællebedømt undersøgelse af en aktuel problemstilling, eller en oversigt over viden og litteratur indenfor et fagligt emne med relevans for klinisk praksis. Sigtet er at lave anvendelsesorienteret forskningsformidling og videndeling. Målgruppen for KFR arbejdspapirer er fagprofessionelle, der arbejder med retspsykiatriske patientforløb.

Arbejdspapirerne søger desuden at understøtte en lettere tilgængelig og en hurtigere videndeling end mere traditionelle publiceringspraksisser i form af eksempelvis tidsskriftartikler, der ofte har lang produktionstid.​Jørgensen, M., Rasmussen, A.K., Danielsen, M., Sørensen, L.U., Sørensen, M.D., Møllerhøj, J. (2023). Recoverymentorer i en retspsykiatrisk kontekst. Erfaringer, forventninger og forestillinger. Arbejdspapir nummer 9. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.​​Møllerhøj, J. & Jørgensen, M. (2022). Peers i en retspsykiatrisk kontekst.  Aktuel viden og erfaringer. KFR Arbejdspapir nr. 8. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.​


​Møllerhøj, J. & Stølan, L. O. (2021). "… men jeg lever et meget normalt liv". Patienterfaringer med tremåneders antipsykotisk behandling (NOMA-study). Samlet analyse og syntese af 24 interviews fra Norge, Sverige og Danmark. KFR Arbejdspapir nr. 7. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.


​​Møllerhøj, J. & Stølan, L. O. (2021). 
Vendepunkter. Patienters og pårørendes fortællinger og erfaringer med forløb før og efter dom. KFR Arbejdspapir nr. 6. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.


​Møllerhøj, J. & Stølan, L. O. (2020). "Et forstyrrende element i behandlingen og i vores hverdag". Professionelles syn på misbrug og misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri. Arbejdspapir nr. 5. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.


​Møllerhøj, J. (2019). 30 år med retspsykiatri: Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvor er vi på vej hen? KFR Arbejdspapir nr. 4. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.


​Møllerhøj, J. (2019). Recovery, rehabilitering og retspsykiatri – begrebsafklaring og dilemmaer. KFR Arbejdspapir nr. 3. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans


​Ucak, B. & Møllerhøj, J. (2019). "… så får man en pause fra at være lukket inde". Retslige patienters oplevelse af aktivitetstilbud i den specialiserede retspsykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup. KFR Arbejdspapir nr. 2. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

 


​Sørensen, A. E., Ruspini, A. V., Ucak, B. & Møllerhøj, J. (2018). Radikalisering, terrorisme og psykisksygdom. Aktuel viden om begrebsuklarhed, lovgivning, risikofaktorer, identificering og håndtering. KFR Arbejdspapir nr. 1. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Arbejdspapiret er opdateret januar 2022 af Maia Jørgensen og Jette Møllerhøj.

Opdateringen er indarbejdet  i den oprindelige udgivelse, men kan også downloades som selvstændigt dokument.​

Redaktør