​​​​​​​​​

Publikationer

​På nedenstående liste, kan du se publikationer udgået fra KFR. Publikationerne er opdelt efter årstal og efter om de er fagfællebedømte.​

​​2023
​Fagfællebedømte publikationer

Jørgensen, M., Rasmussen, A.K., Danielsen, M., Sørensen, L.U., Sørensen, M.D., Møllerhøj, J. (2023). Recove​rymentorer i en retspsykiatrisk kontekst. Erfaringer, forventninger og forestillinger. Arbejdspapir 9/2023.Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans. ​Læs arbejdspapiret


​​Øvrige publikationer

​​Kompetencecenter for Retspsykiatri (2023​). Sentenced to psychiatric trea​tment.​ Roskilde: Kompetencecenter for ​Retspsykiatri. 

Kompetencecenter for Retspsykiatri (2023​). Dømt til psykiatrisk behandling. Information om psykiatriske særforanstaltninger og retspsykiatriske behandli​ngsforløb – en kort introduktion. Roskilde: Kompetencecenter for ​Retspsykiatri. Opdateret version.

Kompetencecenter for retspsykiatri (2023). Evaluering af kursus for pårørende til retspsykiatriske patienter 2023​. Roskilde: Kompetencecenter for Retspsykiatri.

Møllerhøj, J. & Berring, L. L (2023). Recovery og retspsykiatriske patienter. I: Bjerrum Møller, A. & Austin, S. F. (red). Recovery. At komme sig over en psykisk lidelse. København: Hans Reitzels Forlag.​​

​2022
Fagfællebedømte publikationer

Terkildsen, M., Vestergaard, L., Møllerhøj, J. & Sørensen, L. (2022). Forensic Psychiatric Patients’ Perspectives on COVID-19 Prevention Measures: A Qualitative Study​. Journal of Forensic Psychology Research and Practice. 


Hvidhjelm, J., Brandt-Christensen, M., Delcomyn, C., Møllerhøj, J, Siersma, V, & Bak, J. (2022). Effects of Implementing the Short-Term Assessment of Risk and Treatability for Mechanical Restraint in a Forensic Male Population: A Stepped-Wedge, Cluster-Randomized Design.​ Frontiers in Psychiatry, 13:822295.  
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.822295 

​​Øvrige publikationer

Møllerhøj, J. & Jørgensen, M. (2022). Peers i en retspsykiatrisk kontekst. Aktuel viden og erfaringer. KFR Arbejdspapir 8/2022. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Jørgensen, M. & Møllerhøj, J. (2022). Opdatering af KFR arbejdspapir 1/2018Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans. Opdateringen forefindes også som selvstændigt dokument.

Kompetencecenter for retspsykiatri (2022): Årsberetnin​g 2021. Roskilde: Kompetencecenter for Retspsykiatri.

Kompetencecenter for Retspsykiatri (2022): Forskningsplan 2022-2027. Roskilde: Kompetencecenter for Retspsykiatri.

Debatindlæg og lign.
Møllerhøj, J., Jørgensen, M., Stølan, L. (2022).  Patient med dom ​til behandling - mere og andet end psykisk sygdom og kriminalitet. Klumme til www.en-af.os.dk. Juni 2022.​ 

​2021

​Fagfællebedømte publikationer

Brandt-Christensen, M. et al. (2021). Straf eller behandling – faktorer afbetydning for en stigende anvendelse af psykiatriske særforanstaltninger tilikke-sindssyge lovovertrædere i Danmark i perioden 2003-2013​. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 3/2021, 452-467​

Møllerhøj, J. (2021). Offender Recovery. Forensic Patient Perspectives on Long-Term Personal Recovery Processes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (12), 6260.

Møllerhøj, J. (2021). Fra bindegal til uanbringelig. Forståelser og reguleringer af psykiatrisk tvang i et historisk perspektiv.Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 34, 23-45.

​Møllerhøj, J. & Stølan, L. O. (2021). Vendepunkter. Patienters og pårørendes fortællinger og erfaringer med forløb før og efter dom. KFR Arbejdspapir nr. 6. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Rise, M. B., Stølan, L. O., Erdner, A., Hedberg, B., Stahl, K., Riise, J., Jedenius, E., & Møllerhøj, J. (2021). Patients' perspectives on three-monthly administration of antipsychotic treatment with paliperidone palmitate - a qualitative interview study. Nordic journal of psychiatry 75 (4), 257-265. https://doi.org/10.1080/08039488.2020.1841289 (abstract)


Øvrige publikationer
Jørgensen, M., Dreslet, T. L., Alacahan, K, Fischer Christensen, E. M., Stølan, L.O. & Møllerhøj, J. (2021). Tilgang, timing tillid. – Et praksiseksempel på integreret behandling i et lukket retspsykiatrisk afsnit​. Psykiatrisk Sygepleje, september 2021, 48-55. 

Møllerhøj, J. & Stølan, L. O. (2021). "… men jeg lever et meget normalt liv". Patienterfaringer med tremåneders antipsykotisk behandling (NOMA-study). Samlet analyse og syntese af 24 interviews fra Norge, Sverige og Danmark. KFR Arbejdspapir nr. 7. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Kompetencecenter for Retspsykiatri (2021​). Dømt til psykiatrisk behandling. Information om psykiatriske særforanstaltninger og retspsykiatriske behandli​ngsforløb – en kort introduktion​ Roskilde: Kompetencecenter for ​Retspsykiatri. 

​Kompetencecenter for Retspsykiatri (2021).  Årsberetning 2020. Roskilde: Kompetencecenter for Retspsykiatri.​

2020
Fagfællebedømte publikationer
Møllerhøj, J., Brandt-Christensen, A. M., Stølan, L. O. (2020). "Så de lod mig bare være …" – eksempler på veje fra psykiatrisk til retspsykiatrisk patient. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 107 (3). 287-306.

Møllerhøj, J. & Stølan, L. O. (2020). "Et forstyrrende element i behandlingen og i vores hverdag". Professionelles syn på misbrug og misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri. Arbejdspapir nr. 5. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Møllerhøj, J., Stølan, L. O., Erdner, A., Hedberg, B., Stahl, K., Riise, J., Jedenius, E. & Rise, M. B. (2020). "I live, I don't work, but I live a very normal life" – A qualitative interview study of Scandinavian user experiences of schizophrenia, antipsychotic medication, and personal recovery processes. Perspectives in Psychiatric Care, 56 (2),357-378 .  
https://doi.org/10.1111/ppc.12444 (abstract)

Nielsen, M. Ø., Milting, K., Brandt-Christensen, A. M. & Ebdrup, B. H. (2020). Increased use of coercive procedures and prolonged hospitalization in compulsory admitted psychotic patients, who refuse antipsychotic medication. Nordic Journal of Psychiatry (online).  https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1709220 (abstract)
Øvrige publikationer
Møllerhøj, J. & Stølan, L. O. (2020). "Her er alt misbrug tilbagefald til kriminalitet". Ansatte i retspsykiatrien er udfordret i håndteringen af patienternes misbrug og misbrugsbehandling.Stof, 37 (3), 72-77.

Møllerhøj, J. & Rasmussen I. M. (2020). Sindssygdomme helbredes ikke ved Piller og Draaber alene - om relevansen af et psykiatrihistorisk blik i undervisning af psykiatriske sygeplejersker. Psykiatrisk Sygepleje. 27 (2), 12-17.

Kompetencecenter for Retspsykiatri (2020): Årsberetning 2019. Roskilde: Kompetencecenter for Retspsykiatri.

2019
Øvrige publikationer

Møllerhøj, J. (2019). 30 år med retspsykiatri: Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvor er vi på vej hen? KFR Arbejdspapir nr. 4. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Møllerhøj, J. (2019). Recovery, rehabilitering og retspsykiatri – begrebsafklaring og dilemmaer. KFR Arbejdspapir nr. 3. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans

Ucak, B. & Møllerhøj, J. (2019). "… så får man en pause fra at være lukket inde". Retslige patienters oplevelse af aktivitetstilbud i den specialiserede retspsykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup. KFR Arbejdspapir nr. 2. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Kompetencecenter for Retspsykiatri (2019): Årsberetning 2018. Roskilde: Kompetencecenter for Retspsykiatri.

2018
Fagfællebedømte publikationer

Møllerhøj, J. & Stølan, L. O. (2018): 'First and foremost a human being…': user perspectives on mental health services from 50 mentally disordered offenders. Nordic Journal of Psychiatry, 72 (8), 593-598. https://doi.org/10.1080/08039488.2018.1502352 (abstract)

Stølan, L. O. & Møllerhøj, J. (2018). Også retspsykiatriske patienter har håb og drømme for fremtidenFag & Forskning, 2, 62-67.

Øvrige publikationer

"Nogle episoder skal selvfølgelig udløse en behandlingsdom, men ikke alle." (Interview med Mette Brandt-Christensen). Advokaten, 4, 22-25.

Kompetencecenter for Retspsykiatri (2018): Forskningsplan 2018-2021. Roskilde: Kompetencecenter for Retspsykiatri.

Kompetencecenter for Retspsykiatri (2018): Årsberetning 2017. Roskilde: Kompetencecenter for Retspsykiatri.

Stølan, L. O. & Møllerhøj, J. (2018). "De respekterer mig og jeg respekterer dem…" – om retspsykiatriske patienters oplevelser af relationer og interaktioner. Psykiatrisk Sygepleje, 25 (1), 31-39.

Sørensen, A. E., Ruspini, A. V., Ucak, B. & Møllerhøj, J. (2018). Opdateret 2022. Radikalisering, terrorisme og psykisksygdom. Aktuel viden om begrebsuklarhed, lovgivning, risikofaktorer, identificering og håndtering. KFR Arbejdspapir nr. 1.​ Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.

2017
Fagfællebedømte publikationer

Stølan, L. O. & Møllerhøj, J. (2017). Drømme og muligheder. Hvad er betydningsfuldt i retspsykiatriske pleje-, behandlings- og rehabiliteringsforløb? Hvad har værdi for patienterne? Rapport fra et forskningsprojekt baseret på interviews med 50 retspsykiatriske patienter. Roskilde: Kompetencecenter for Retspsykiatri, Region Hovedstaden Psykiatri.

Øvrige
Bock, C., Brandt-Christensen, M., Gabrielsen, G., Kramp, P., Larsen, T. G., Madsen, A., ... Vinberg, M. (2017). §16 undersøgelsen. Aalborg: Retspsykiatrisk Afdeling Aalborg.

Møllerhøj, J. & Johansen, K. (2017, 5. april). Kronik: Inklusion gælder ikke for de alvorligt psykisk syge. Altinget: sundhed.

2016
Fagfællebedømte publikationer

Møllerhøj, J., Raben, H., Sørensen, L., Brandt-Christensen, M. & Stølan, L. O. (2016). »Hun plejer da at kunne tåle, jeg truer med at hente en motorsav… « - Vold og trusler mod offentligt ansatte undersøgt i en dansk retspsykiatrisk population. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 103 (2), 182-205.

Møllerhøj, J., Stølan, L. O. & Brandt-Christensen, M. (2016). A Thorn in the Flesh? Forensic Inpatients in General Psychiatry. Perspectives in Psychiatric Care, 52 (1), 32-39. https://doi.org/10.1111/ppc.12099

Stølan, L. O., Raben, H., Sørensen, L., Brandt-Christensen, M. & Møllerhøj, J. (2016). Kriminalitetsprofiler i en dansk retspsykiatrisk population – udfordringer for psykiatriens kriminalitetsforebyggende opgave? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 103 (3), 245-270.

Øvrige publikationer
Handest, R., Brandt-Christensen, M. & Møllerhøj, J. (2016). Loven om tvang i psykiatrien er svær at omsætte i praksis. Ugeskrift for Læger, 178 (13), 1288-1289.
Redaktør